Методична робота школи

Проблемна тема для роботи медико-педагогічного колективу у 2014/2015 навчальному році: «Виховний потенціал уроку, позакласної роботи в сучасній системі національної освіти; удосконалення оздоровчо-реабілітаційного процесу».


Основні завдання методичної роботи:

1. Забезпечення професійного зростання науково-теоретичного і методичного рівня педколективу шляхом систематичного заохочення всіх членів колективу до здійснення нормативно-правових засад під час навчально-виховного процесу:

– Закону України «Про освіту» від 23.06.1991 № 1060-ХІІ (зі змінами і доповненнями);

– Закону України «Про загальну середню освіту» від 13.06.1999 № 651-ХІУ (зі змінами і доповненнями);

– Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» від 23.11.2011 № 1392;

– Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, затверджена Указом Президента України від 25 червня 2013 № 344/2013;

– Листа Міністерства освіти і науки України від 27.12.2000 № 1/9-529 «Орієнтовні вимоги до виконання письмових робіт і перевірки зошитів з природно-математичних дисциплін у 5-11-х класах»; – Листа Міністерства освіти і науки України від 06.02.2008 № 1/9-61 «Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів».

2. Проведення корекції системи освітніх технологічних взаємодій згідно з проблемною темою.

3. Систематичне вивчення підручників, посібників, інструктивних методичних матеріалів про зміст, форми і

методи проведення уроків, факультативних та інших занять, позакласної і позашкільної роботи.

4. Популяризація інноваційного досвіду шляхом публікацій у виданнях, участі у виставках, презентаціях.

5. Проведення моніторингу рівня навчальних досягнень, умінь, практичних навичок вихованості учнів.

6. Активізація участі вчителів, учнів школи-інтернату в конкурсах, олімпіадах, турнірах, МАН.

7. Розробка методичних і дидактичних матеріалів.

У 2014/2015 навчальному році третьокласники розпочнуть вивчати новий навчальний предмет «Я у світі», який спрямовується на соціалізацію особистості молодшого школяра, його патріотичне і громадянське виховання. Серед головних завдань предмета – формування громадянської компетентності. У 6-х класах за новим Державним стандартом учні вивчатимуть два нових предмети: інформатику та біологію.

Школа виконує роль фундаменту, на якому будується вся система громадянського виховання школярів, формування в них любові до рідного краю, України, історичної пам’яті, духовності, національного характеру. Все, що закладається учням у цей період навчання і виховання, визначає в подальшому успіх процесу формування особистості, її світогляду і загального розвитку. Набуті особистісні якості, а також знання, уміння і навички в початковій школі значною мірою визначають особливості практичної, громадянської та професійної діяльності дорослої людини.


Засідання педагогічної ради

t

v

 

27 березня 2015– відбулося засідання педагогічної ради , були заслухані та обговорені наступні питання:

1. Інформація про виконання рішень попередньої педради.

2. Виховання у дітей патріотизму, національної свідомості, уміння жити в мирі і злагоді.

3. Про підсумки атестації педагогічних працівників у 2014/2015 навчальному році.

4. Про підготовку випускників до зовнішнього незалежного оцінювання та до працевлаштування.

5. Про стан роботи щодо соціального захисту дітей.


02.03.2015

Засідання шкільної атестаційної комісії

xc

 

2 березня 2015 року – відбулося засідання шкільної атестаційної комісії з питання атестації педагогів за підсумками 2014/2015 навчального року.

За рішенням комісії підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» вихователю Жерлициній Ю.О.; встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» вихователю Кузьменко А.І.; порушене клопотання перед атестаційною комісією вищого рівня при Департаменті науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації :про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «старший учитель» Куліш І.О.; про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» вихователя Колесник Г.І. ; про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» педагога-організатора Скрипнікової В.К..


Засідання педагогічної ради

ss

9 січня 2015 року – відбулося засідання педагогічної ради школи-інтернату. Були розглянуті та обговорені наступні питання:

1. Інформація про виконання рішень попередньої педради.

tt

 

2. Вирішення виховних завдань уроку як спосіб утвердження інтелектуальних і духовних цінностей.

3. Про систему роботи вчителів і вихователів у зв’язку з атестацією.

pp

 

4. Про роботу педагогічного колективу з попередження правопорушень e 2014 році.

5. Про підсумки роботи педагогічного колективу з попередження дитячого травматизму у 2014 році.


Відкритий урок

ki

4 листопада 2014 року вчителем, Вереітіною Т.В. (кваліфікаційна категорія – спеціаліст) було проведено відкритий урок з іноземної мови (англійської) за темою «School life» у 6-А класі.

8uu

Мета уроку – розвивати вміння учнів висловлюватися, використовуючи активну лексику теми, вдосконалювати навички аудіювання та говоріння.

jmfg

За допомогою проектору урок супроводжувався мультимедійною презентацією, що підвищило ефективність уроку та зацікавленість учнів. На уроці були використані інтерактивні форми роботи: робота в парах, ігрові форми навчання, метод проектів. Учні відпочили під час веселої фізкультхвилинки та продовжили плідно працювати.


r

Відкритий урок

10 жовтня 2014 року вчителем, Вереітіною Т.В. (кваліфікаційна категорія – спеціаліст) було проведено відкритий урок з іноземної мови (англійської) за темою «Learning English» у 5 класі.

Мета уроку – навчити переказувати казку з опорою на малюнки. На уроці були використані інтерактивні форми роботи:групова, робота в парах, рольова гра, що дало змогу учням успішно опанувати матеріал уроку.

hh

ii


Засідання педагогічної ради

11 квітня 2014 року – відбулося засідання педагогічної ради школи-інтернату на, якому були розглянуті наступні питання :

1. Інформація про виконання рішень попередньої педради.

ki

2. Колективні творчі справи в системі організації виховної роботи.

3. Результати атестації педпрацівників у 2013/2014 навчальному році.

4. Стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з природознавства.

iu

5. Стан викладання та рівень сформованості навичок у учнів 2-го та 4-го класів з російської мови (вчитель Булатнікова Н.М.).

cx

 


 20.02.2014 було проведено відкритий захід для учнів 1-3 класів “The ABC Party”.

jhg

Метою заходу було удосконалення набутих знань з іноземної мови, розвиток навичок колективної роботи, формування почуття задоволення від здобутих знань.

Учні 1-3 класів із задоволенням взяли участь в іграх та конкурсах.

cf

mn

oi

Виставка презентацій

04.02.2014 Вчителями та вихователями школи – інтернату були подані до участі в ХХІ обласній виставці-презентації педагогічних ідей та технологій 2014 року збірки матеріалів із власного досвіду роботи за напрямами: виховна робота , суспільно– гуманітарна освіта, початкова освіта. Свої доробки представили:

Детинич Наталія Володимирівна «Самопідготовка як важливий чинник організацїі навчального процесу в умовах санаторної школи – інтернату», Полєжаєва Анна Юріївна «Розвиток творчих здібностей учнів на уроках іноземної мови», Кузьменко Антоніна Іванівна «Розвиток творчого потенціалу учнів на уроках словесності за допомогою використання ІКТ», Булатнікова Наталія Михайлівна « Проблеми морально-етичного розвитку особистості».

Засідання педагогічної ради

li

10 січня 2014 – відбулося засідання педагогічної ради у формі презентації з проблемної теми: «Розвиток творчого потенціалу учнів через використання нестандартних форм роботи в навчально-виховному процесі з урахуванням стану їх здоров`я». Були заслухані та обговорені наступні питання:

1. Інформація про виконання рішень попередньої педради.

2. Розвиток творчого потенціалу учнів через використання нестандартних форм роботи в навчально-виховному процесі з урахуванням стану їх здоров`я.

3. Про роботу педагогічного колективу з попередження правопорушень у 2013 році.

4. Підсумки роботи педагогічного колективу з попередження дитячого травматизму.

Відкриті уроки.

bv

21 листопада проведений відкритий урок в 2 класі з іноземної мови (російської)

Учитель початкових классів Булатнікова Н.М.

Тема. Осень. Работа над прочитанным текстом.

Цель:

Учебная:  учить работать над текстом, формировать умение анализировать,

сравнивать, находить главное.

Развивающая: развивать внимание,речь, логическое мышление, наблюдательность, совершенствовать графические навыки.

Воспитательная: воспитывать любовь к русскому языку, интерес к народным традициям.

Тип урока: комбинированный.

Методы и приёмы: словесный (вопрос-ответ, объяснение, использование загадок, беседа); практический (выполнение упражнений); наглядный (мультимедийная презентация); проблемно-поисковый метод; логические приемы (индукция).

Оборудование: мультимедийная презентация, тематические иллюстрации, стихотворения, поговорки и пословицы об осени, осенние листочки.

ji

06.11.13 проведений відкритий урок в 10 класі з української мови вчителем А.І.Кузьменко за темою : РМ Стаття в газету на морально-етичну тему.

Мета уроку:

– удосконалити вміння та навички учнів писати статтю на морально-етичну тему;

– формувати вміння висловлювати власні думки щодо важливих питань буття людини і суспільства;

– розвивати уяву, логічне та образне мислення, зв’язне мовлення;

– виховувати кращі людські якості;

– сприяти формуванню загальнолюдських моральних цінностей.

dr

На уроці учні продемонстрували роботу по написанню статті на морально-етичну тему,показали знання про професію журналіста,молодіжну пресу.За допомогою інтерактивної дошки була проведена презентація статті на морально-етичну тему «Твори добро» ,де учні висловили свої думки з приводу переглянутого.Зробили ще один крок підготовки до ЗНО.

ii

Відкриті уроки.

uy

08.10.13 проведено відкритий урок з іноземної мови (англійська) за темою: «My Holidays» (вчитель Полєжаєва А.Ю.), яка атестується у 2014 році.

i

На уроці використовувалися ігрові форми (діалог в аеропорту), учні працювали в парах, відпрацьовуючи навички діалогічного та монологічного мовлення. Використовували інноваційні технології (метод проекту).

pp

З 01.10 по 22.10.13. в школі-інтернаті проходить І тур Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів 2013-2014 н. р.:

В олімпіадах приймає участь 72 учня.

План роботи

Вчителів методичного об єднання комунального закладу «Харківська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів № 9» Харківської обласної ради на 2013-2014 навчальний рік

Методична тема школи

Розкриття творчого потенціалу учнів через використання нестандартних форм роботи в навчально-виховному процесі з урахуванням стану їх здоров`я.

Головні напрямки роботи на рік

Система освіти спирається на такі головні напрямки:

– підвищення науково-теоретичної підготовки вчителів;

– удосконалення методичної підготовки;

– опрацювання нових навчальних програм з предметів та підручників;

– підвищення якості навчально-виховного процесу;

– організація позакласної роботи;

– організація самоосвіти вчителів методичного об’єднання;

– організація систематичного курсового підвищення кваліфікації вчителів.

Завдання методичного об’єднання у новому навчальному році

– моделювання професійної діяльності педагогів на діагностичній основі;

– підвищення рівня науково-дослідної роботи та методичної роботи вчителів;

– узагальнення та поширення ефективного педагогічного досвіду;

– розвиток інноваційної поведінки вчителів;

– моніторів ефективності педагогічної діяльності;

– вироблення своєчасних корекційних заходів.

Організаційна робота

 1. Обговорити і затвердити план роботи методичного об’єднання на 2013/2014 навчальний рік;
 2. Періодично контролювати виконання навчальних програм;
 3. Здійснювати контроль за проведенням вчителями уроків та позакласних заходів, контролювати роботу кабінетів та надавати методичну допомогу вчителям.
 4. Скласти графік проведення контрольних, лабораторних, практичних, тематичних робіт, екскурсій, взаємовідвідувань відкритих уроків, семінарів;
 5. Провести анкетування вчителів з метою визначення проблемних питань, пропозицій;
 6. Скласти графік консультацій та підготовки до ЗНО.

Вивчення рівня знань, умінь та практичних навичок учнів

– планування, тематика, методика проведення зрізів знань, атестації;

– аналіз результатів підсумкових зрізів (тестувань) за IтаIIсеместри (кількісні та якісні показники);

– вироблення рекомендацій для усунення виявлених недоліків; корекція методики викладання предмета;

– взаємоперевірка ведення шкільної документації;

– аналіз рівня вихованості учнів (анкетування, тестування, дослідження спостереження і т.д.).

10.10.2013

Зміст роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів на І семестр 2013 – 2014 навчального року

з/п Зміст роботи Термін

1.

Взаємовідвідування уроків Протягом семестру

2.

Про компетентнісний підхід в початковій ланці освіти: теоретичний підхід. жовтень

3.

Підготовка до проблемного семінару: « Методика подолання труднощів у навчанні. Формування особистості школяра». жовтень

4.

Про перевантаження учнів:причини його виникнення та шляхи подолання. жовтень

5.

Участь в акції « Живи, книго!» жовтень

6.

Про результативність додаткової роботи із слабкими учнями. листопад

7.

Про роботи з обдарованими дітьми. листопад

8.

Підготовка до проведення аукціону методичних ідей. грудень

9.

Організація перевірки ведення учнівських зошитів з метою удосконалення форм і методів роботи над помилками грудень

10.

Підготовка зрізів знань з навчальних предметів грудень

11.

Проведення зрізів знань з навчальних предметів. грудень

12.

Аналіз успішності за І семестр 2013 – 2014 навчального року грудень

 

20.09.2013

План роботи

Вчителів методичного об єднання комунального закладу «Харківська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів № 9» Харківської обласної ради на 2013-2014 навчальний рік

Методична тема школи

Розкриття творчого потенціалу учнів через використання нестандартних форм роботи в навчально-виховному процесі з урахуванням стану їх здоров`я.

Головні напрямки роботи на рік

Система освіти спирається на такі головні напрямки:

– підвищення науково-теоретичної підготовки вчителів;

– удосконалення методичної підготовки;

– опрацювання нових навчальних програм з предметів та підручників;

– підвищення якості навчально-виховного процесу;

– організація позакласної роботи;

– організація самоосвіти вчителів методичного об’єднання;

– організація систематичного курсового підвищення кваліфікації вчителів.

Завдання методичного об’єднання у новому навчальному році

– моделювання професійної діяльності педагогів на діагностичній основі;

– підвищення рівня науково-дослідної роботи та методичної роботи вчителів;

– узагальнення та поширення ефективного педагогічного досвіду;

– розвиток інноваційної поведінки вчителів;

– моніторів ефективності педагогічної діяльності;

– вироблення своєчасних корекційних заходів.

Організаційна робота

1. Обговорити і затвердити план роботи методичного об’єднання на 2013/2014 навчальний рік;

2. Періодично контролювати виконання навчальних програм;

3. Здійснювати контроль за проведенням вчителями уроків та позакласних заходів, контролювати роботу кабінетів та надавати методичну допомогу вчителям.

4. Скласти графік проведення контрольних, лабораторних, практичних, тематичних робіт, екскурсій, взаємовідвідувань відкритих уроків, семінарів;

5. Провести анкетування вчителів з метою визначення проблемних питань, пропозицій;

6. Скласти графік консультацій та підготовки до ЗНО.

08.05.2013

1)Відбулася науково – методична конференція з проблемної теми « Спільна робота вчителя і вихователя по формуванню прийомів розумової праці учнів на уроках і самопідготовках з урахуванням стану їх здоров’я». З доповідями з досвіду своєї роботи виступили вчителі і вихователі школи – інтернату. За результатами конференції були підведені підсумки результативності методичної роботи за 2012 – 2013 навчальний рік і визначені напрямки роботи на наступний навчальний рік.

15.05.2013

hh

29 березня 2013– відбулося засідання педагогічної ради школи-інтернату на якому розглянуто питання «Формування в учнів культури розумової праці під час проведення самопідготовки, вироблення уміння самостійно набувати знання».

c

ik

19 березня 2013 року відбулася атестація педагогічних працівників школи-інтернату. За її результатами встановлено:

1. Відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній категорії педпрацівники:

Петько Л.П., вихователь, «9-й кваліфікаційний розряд»,

Трапезнікова Л.О., вчитель фізичної культури, «спеціаліст першої категорії»,

Співак Т.Б., вихователь, «спеціаліст першої категорії».

2. Відповідають займаній посаді і присвоїти кваліфікаційні категорії:

ki

Гасану Є.Ю., вчителю історії, кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»,

Булатніковій Н.М., вихователю, кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»,

Самойловій Т.Й., вихователю, кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії».

3. Порушити клопотання перед атестаційною комісією третього рівня при Департаменті науки і освіти 3.1. про відповідність посаді та відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», про присвоєння педагогічного звання «старший учитель» педагогічним працівникам:

 

cd

 

Гузовській Олені Юріївні, вчителю української мови та літератури,

Долженко Інні Валентинівні, вчителю образотворчого мистецтва,

Мікос Інні Валентинівні, вчителю російської мови та світової літератури ,

3.2.про відповідність посаді та відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»

Протопоповій Аллі Олексіївні, вчителю початкових класів.

Поради вчителям по впровадженню інтерактивних форм та методів навчання

18.03.2013

Одним з найперспективніших шляхів розвитку творчої активності учнів, озброєння їх необхідними вміннями і навичками є впровадження інтерактивних форм і методів навчання.

Інтерактивне ( взаємодіюче) навчання – це шлях формування творчої особистості, створення сприятливих умов для розвитку творчого потенціалу дитини, для її саморозкриття, самоствердження.

Сутність інтерактивного навчання полягає в тому, що навчання відбувається завдяки взаємодії тих, хто навчає, і тих, хто навчається. Це співнавчання, суб’єктами якого є вчитель і учні. Інтерактивні методи сприяють тому, що учні опановують усі рівні пізнання: знання, розуміння, застосування, аналіз, синтез, оцінювання; розвивають критичне мислення, уміння розмірковувати, розв’язувати проблеми. Не менш важливим є ще одне вміння, яке набувають учні, – комунікативне: вміння спілкуватися зі своїми однолітками, з учителем, чітко висловлювати свою думку, вести діалог. Інтерактив виключає домінування як одного учасника над іншим, так і однієї думки над іншою.

Інтерактивні форми і методи роботи в початковій школі, можливо, не застосовуються так широко, як у середній і старшій, але останнім часом значна їх кількість зайшла своє місце на уроках і в позаурочний час. Серед них такі, як рольові ігри, робота в парах, в групах, « Постав питання», « Вгадай слово», « Добре – погано», « Чомучка », « Незнайко», « Побудова асоціативного куща», « Ланцюжок», « Мікрофон», « Увага! Конкурс!», « Мозковий штурм», « Прес», « Аукціон знань», « Навчаючи – вчуся», « Фантазуй» тощо.

Пік творчої уяви, фантазії припадає на вік 8 – 11 років. Психологи стверджують, що в основі розвитку розумових можливостей молодших школярів лежить пізнавальна потреба, що виявляється як допитливість, потреба у нових враженнях, як потяг до нового. Тому перед учителями стоїть завдання – максимально посилити роботу з розвитку творчих можливостей дітей.

У навчально – виховному процесі ситуацій, які можна використати для розвитку фантазії, трапляється немало. Важливо цю роботу проводити не епізодично, а в системі, починаючи з найпростішого, найзрозумілішого.

22. 02.2013. Відбулося засідання методичного об’єднання вихователів і класних керівників з порядком денним:

rr

1. Вплив родини на розвиток морально-етичних якостей дитини (вихователь 10-11 кл. Кучерява І.В.).

 1. Методика організації і проведення самопідготовки з учнями різних вікових категорій ( з досвіду роботи вихователя 2 кл.Назаренко Л. М., вихователя 4 кл. Булатнікової Н. М., вихователя 8 кл. Крупської Р. Я.)
 2. Участь школи-інтернату у Всеукраїнському превентивному проекті «Школа, дружня до дитини» (заступник директора з виховної роботи Семенець А. П.)

11. 01. 2013. Відбулося засідання методичного об’єднання вчителів- предметників з порядком денним:

 1. Творчий звіт вчителів МО згідно з обраними методичними темами самоосвіти, обмін досвідом. (Мікос І. М.)
 2. Презентація творчих розробок вчителів МО (вчителі МО).
 3. Обговорення уроків взаємовідвідування (вчителі МО).
 4. Аналіз ре зультатів І І туру учнівських олімпіад та аналіз успішності за І семестр 2012/
 5. 2013 н. р. (Чепелюк Г. І.)
 6. Підготовка до ЗНО в 11 класі (Чепелюк Г. І.)

25. 02. 2013. Відбувся відкритий урок зі світової літератури у 8 класі за темою: «Доба Відродження» (вчитель Мікос І. М.)

iii