Рекомендована література

 Електронні версії підручників для 6 класу розміщено в електронній бібліотеці ІМЗО.

Посилання на сайт ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

(електронна бібліотека):

https://lib.imzo.gov.ua/

В умовах нестачі підручників, або неможливості їх отримати учні можуть користуватися електронними версіями підручників:

https://imzo.gov.ua/pidruchniki/elektronni-versiyi-pidruchnikiv/

01.12.2023  Закони України, які унормовують професійну

                                              діяльність педагога

(рекомендований список літератури для педагогічних працівників)

 1. Про освіту ( 2145-VIIІ від 05 вересня 2017 р., ред. від 02.07.2023) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
 2. Про вищу освіту (№ 1556-VII від 1 липня 2014 р., ред. від  28.05.2023) [Електронний ресурс]. –  Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
 3. Про дошкільну освіту (№ 2628-III від11 липня 2001р., ред. від 31.03.2023) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:   https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-14
 4. Про позашкільну освіту (№ 1841-III від 22 червня 2000 р., ред. від 22.05.2021) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1841-14#Text
 5. Про повну загальну середню освіту (463-ІХ від 16.01.2020 р., ред. від 05.06.2023) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20
 6. Про професійний розвиток працівників (№ 4312-VI від 12 січня 2012р., ред. від 27.12.2019) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4312-17
 7. Про забезпечення функціонування української мови як державної (від 25 квітня 2019, ред. від 27.10.2023) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19
 8. Про фахову передвищу освіту (2745-VIII від 06.06.2019, ред. 23.03.2023) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19
 9. Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану (2136-ІХ від 15.03.2022, ред. від 19.07.2022) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-20#Text

03.11.2023        Програми з медіаосвіти

(рекомендований список літератури для педагогічних працівників)

Початкова школа

 1. Програма «Сходинки до медіаграмотності»: для ЗНЗ 2-4-х класів із навчанням українською мовою, а також мовами національних меншин /Літостанський В.В., Даниленко В.І., Мележик В.П., Іванова Т.В., Волошенюк О.В. ,Іванов В.Ф. – Київ.
 2. Навчальна програма «Основи медіаграмотності: взаємодія з медіа»: для учнів 1–4-х класів (140 годин) /Волошенюк О.В., Дегтярьова Г.А., Кравченко Г.Ю., Крамаровська С.М., Романова О.В., Стадник О.М. – Харків.
 3. Навчальна програма для початкової школи ЗНЗ (1-й рік вивчення) «Я у медіапросторі» (гриф МОНУ, протокол №12 від 03.11.2016) (30годин) /Іванова І.Б., Кожанова А.Ю. – Дніпропетровська обл., Першотравневе: режим доступу: http://medialiteracy.org.ua.

Основна школа

 1. Навчальна программа «Основи візуальної медіаграмотності» для 9-х класів ЗНЗ /О.П. Мокрогуз, О.В. Желіба ; за редакцією О.В. Волошенюк, Р.І. Євтушенко, В.Ф. Іванова.—Київ: Академія української преси, Центр вільної преси, 2022. — 14с. (гриф МОНУ,2023).
 2. Модельна навчальна програма інтегрованого міжгалузевого курсу «Основи медіаграмотності» (7–8 класи) для ЗНЗ /О.П. Мокрогуз, О.В. Желіба ; за редакцією О.В. Волошенюк, В.Ф. Іванова, Р.І.Євтушенко. — Київ: Академія української преси, Центр вільної преси, 2022. — 28с. (гриф МОНУ,2023).
 3. Модельна навчальна програма «Основи медіаграмотності» (5–6 класи) для ЗНЗ /О.П. Мокрогуз; за редакцією О.В. Волошенюк, В.Ф. Іванова, Р.І. Євтушенко. — Київ: Академія української преси, Центр вільної преси, 2021. — 21с. (гриф МОНУ, 2023).
 4. Книжка у світі Медіа: Програма факультативного курсу для ЗЗСО. 5клас / Дегтярьова Г.А., Білик О.М., Кукленко О.С. – Харків) (гриф МОНУ, 2019): режим доступу: http://medialiteracy.org.ua.

Старша школа

 1. Программа курсу за вибором для учнів 10 класу ЗНЗ: спеціальний медіа-освітній курс «МЕДІА-КУЛЬТУРА» /Баришполець О.Т., Голубєва О.Є., Мироненко Г.В., Найдьонова Л.А., Череповська Н.І.
 2. Навчальна програма «Основи медіаграмотності» для ЗНЗ 10-11-х класів із навчанням українською мовою, а також мовами національних меншинств /Літостанський В.В., Іванов В.Ф., Іванова Т.В., Волошенюк О.В., Даниленко В.І., Мележик В.П.: режим доступу: http://medialiteracy.org.ua

 

02.10.2023   Актуальні проблеми роботи з обдарованими дітьми

 

 1. Архіпова, Н. Роль батьків у розвитку обдарованої дитини [Текст]: батьківські збори // Початкова школа. –2013. – № 7. – С.14-17.
 2. Бєлінська. С.В. Особливості організації роботи школи з обдарованими дітьми [Текст]: методична робота / С.В. Бєлінська // Завучу. Усе для роботи. – 2018. – № 17/18. – С. 54- 55.
 3. Билиба, О.Ю. Системний підхід до роботи закладу освіти з обдарованими дітьми [Текст]: робота з обдарованими дітьми / О.Ю. Билиба // Завучу. Усе для роботи. – 2019. – № 7/8. – С. 5 – 7.
 4. Буренко, В. Актуальні проблеми роботи з обдарованими дітьми [Текст]: методичний портал / В. Буренко // Іноземні мови в школах України .– 2015. – № 1. – С. 3-5.
 5. Вовк, С. Організація роботи з обдарованими дітьми [Текст]: математичні олімпіади / С. Вовк // Математика в рідній школі. – 2017. – № 2. – С. 29-34.
 6. Вареха. А.Г. Інноваційна діяльність гімназії в контексті роботи з обдарованими дітьми [Текст]: робота з обдарованими дітьми / А.Г. Вареха // Завучу. Усе для роботи. – 2019. – № 5/6. – С. 23-31.
 7. Демчук-Маригіна, Д. Як розвивати творчі здібності учнів [Текст]: комплектуємо методичний кабінет / Д. Демчук-Маригіна // Заступник директора школи. – 2019. – № 3. – С. 4-11.
 8. Джугастрянський, В.Г. Робота з обдарованими дітьми [Текст]: методичні поради / В.Г. Джугастрянський // Завучу. Усе для роботи. – 2018. – № 15/16. – С. 26.
 9. Терещенко, Л. Розвиваємо творче мислення учнів: три вправи [Текст]: методичні рекомендації / Л. Терещенко // Заступник директора школи. – 2022. – № 11. – С. 40-43.
 10. Який ваш креативний потенціал? [Текст]: опитувальник // Директор школи. – 2021. – № 11/12. – С. 24-27.

 

08.09.2023                             Булінг як форма шкільного насильства

 1. Блужан, Т.В. Насильство над дітьми як соціально-психологічна проблема [Текст]: психологія виховання / Т.В. Блужан // Виховна робота в школі. – 2020. – № 10. – С. 2-4.
 2. Блужан, Т.В. Булінг як форма шкільного насильства [Текст]: превентивне виховання / Т.В. Блужан // Виховна робота в школі. – 2020. – № 11. – С. 4-6.
 3. Булінг та його прояви в підлітковому віці  [Текст]: методичні рекомендації // Заступник директора школи. – 2019. – № 3. – С. 58-60.
 4. Булінгу – НІ! [Текст]: стаття // Освіта України. – 2019. – 22.04.(№ 16-17). – С. 3.
 5. Булінг щодо вчителів [Текст]: анкета // Директор школи. – 2021. – № 11/12. – С. 105.
 6. Відмінність між мобінгом і булінгом – у сфері, де вони відбуваються [Текст]: стаття // Урядовий курєр. – 2019. – 06.06. (№ 105). – С. 4.
 7. Гудошник, Ю. Булінг в учительській: як розпізнати і запобігти [Текст]: психологічні поради / Ю. Гудошник // Англійська мова в початковій школі. – 2019. – № 9. – С. 11.
 8. Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькуванню) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти [Текст]: наказ МОН України від 28.12.2019 № 1646 // Інформаційний збірник для освітян. – 2020. – № 3. – С. 26-40.
 9. Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькуванню) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти [електронний диск]: наказ МОН України від 28.12.2019 № 1646 // Офіційний вісник України. – 2020. – № 2.
 10. Загальний моніторинг протидії булінгу (цькуванню) в закладі освіти [Текст]: лекція // Директор школи. – 2021. – № 11/12. – С. 106-108.
 11.  Нємєц, Г. Тренінг для батьків “Захистимо дітей від насильства разом” [Текст]: робота з батьками / Г. Нємєц // Заступник директора школи. – 2022. – № 9. – С. 45-50.
 12. Нємєц, Г. Як протидіяти булінгу в школі: про що говорити під час зустрічі з батьками [Текст]: робота з батьками / Г. Нємєц // Заступник директора школи. – 2022. – № 9. – С. 41-44.
 13.  Об’єкт булінгу – вчитель [Текст]: права та обов’язки // Освіта і право. – 2019. – № 3. – С. 15-16.
 14.  Опитувальник OLWEUS для здійснення моніторингу в закладі освіти [Текст]: тест // Директор школи. – 2021. – № 11/12. – С. 109-112.
 15. Пошук альтернативи агресивній поведінці [Текст]: майстерня професійного самоводосконалення // Позакласний час. – 2019. – № 3. – С. 37- 38.

 

03.08.2023 «Технології успіху в освітньому та виховному процесах в умовах дистанційного та змішаного навчання»

 

 1. Барабаш, О. Організація дистанційного освітнього середовища [Текст]: будуємо разом / О. Барабаш // Початкова освіта. – 2021. – № 13/14. – С. 14-19.
 2. Бєлінська. С.В. Особливості організації роботи школи з обдарованими дітьми [Текст]: методична робота / С.В. Бєлінська // Завучу. Усе для роботи. – 2018. – № 17/18. – С. 54 – 55.
 3. Вареха. А.Г. Інноваційна діяльність гімназії в контексті роботи з обдарованими дітьми [Текст]: обдарованість / А.Г. Вареха // Завучу. Усе для роботи. – 2019. – № 5/6. – С. 23 – 31.
 4. Два в одному [Текст]: комбінований дистанційний урок // Історія України. – 2021. – № 7/8. – С. 67-85.
 5. Дев’ять інтелектуальних операцій, які впливають на творчість [Текст]: за Джойем Гілфордом // Директор школи. – 2021. – № 11/12. – С. 21.
 6. Демчук-Маригіна, Д. Як розвивати творчі здібності учнів [Текст]: комплектуємо методичний кабінет / Д. Демчук-Маригіна // Заступник директора школи. – 2019. – № 3. – С. 4-11.
 7. Дистанційне навчання: дізнайся за 5 хвилин як організувати [Текст]: методичні поради // Практика управління закладом освіти. – 2020. – № 12. – С. 7-9
 8. Карта аналізу дистанційного уроку [Текст]: методичний кабінет // Заступник директора школи. – 2021. – № 1. – С 48-50.
 9. Ковальов, В. Виховна робота на дистанційці: місія здійснена [Текст]: досвід роботи / В. Ковальов, І. Мельник // Заступник директора школи. – 2021. – № 1. – С 51-53.
 10. Кравцова, В.О. Особливості роботи школи з обдарованими дітьми [Текст]: обдарованість / В.О. Кравцова // Завучу. Усе для роботи. – 2019. – № 7/8. – С. 8-10.
 11. Організація дистанційного навчання в школах: результати дослідження [Текст]: дослідження // Директор школи. – 2021. – № 11/12. – С. 6.
 12. Савенко, Ю.В. Концепція обдарованості як предмет дослідження [Текст]: обдарованість / Ю.В. Савенко // Завучу. Усе для роботи. – 2019. – № 7/8. – С. 2-4.
 13. Терещенко, Л. Розвиваємо творче мислення учнів: три вправи [Текст]: методичні рекомендації / Л. Терещенко // Заступник директора школи. – 2022. – № 11. – С. 40-43.
 14. Щербань, С. Чотири онлайн-сервіси для сучасних дидактичних матеріалів [Текст]: обмін досвідом / С. Щербань // Заступник директора школи. – 2021. – № 10. – С. 18-23.

 

Підготувала бібліотекар Алла ЧЕРНОПИСЬКА

 • 01.05.2023
 • Вчителю математики

                                                   (рекомендований список літератури)

 1. Бородкіна, Х.  Дослідницька діяльність учнів під час навчання математики в основній школі [Текст]: наука-вчителю / Х.Бородкіна // Математика в рідній школі. – 2019. –  № 10. – С. 2-7.
 2. Брянська, І. Одеса, що вражає [Текст]: добірка цікавих завдань із використанням краєзнавчого матеріалу, 5-9-ті класи / І. Брянська // Математика. Шкільний світ. – 2021. –  № 11/12. – С. 30-49.
 3. З Україною в серці [Текст]: урок вивчення нового матеріалу з алгебри // Математика. Шкільний світ. – 2021. – № 11/12. – С. 20-29.
 4. Кіскіна, Г. Математичні старти [[Текст]: інтегрований захід, 7 клас / Г.Кіскіна // Здоров’я та фізкультура. Шкільний світ. – 2021. – № 5/6. – С. 30-35.
 5. Математичний батл [Текст]: позакласний захід у формі змагання // Математика. Шкільний світ. – 2021. – № 11/12. –  С. 94-101.
 6. Рещікова, Ю.М. Інтелектуальний бій [Текст]: брейн-ринг / Ю.М. Рещікова // Позакласний час. – 2019. – № 3. – С.23.
 7. Рушій прогресу [Текст]: інтегрований урок з геометрії // Фізика. Шкільний світ. – 2021. – № 5/6. – С. 86-98.
 8. Сверчевська, І. Зв’язок математики та музики у формування ключової культурної компетентності [Текст]: методика, досвід, пошук / І. Сверчевська // Математика в рідній школі. – 2018. -– № 9. – С. 18-24.
 9. Теорія і практика. Урок узагальнення знань із математики з елементами STEM [Текст]: сценарій уроку // Математика. Шкільний світ. – 2021. – № 11/12. – С. 70-83.
 10. Як досягти успіху у житті [Текст]: математичний квест // Позакласний час. – 2019. – № 9. – С. 17-19.

04.04.2023

 • Безпечний відпочинок

                   (перелік рекомендованої літератури для педпрацівників ЗЗСО)

 1. Безпека дітей на ігровому майданчику [Текст]: абетка безпеки // Безпека життєдіяльності. – 2018. – № 8. – С. 36.
 2. 2. Безпека дітей у лісі [Текст]: абетка безпеки // Позакласний час. – – № 6. – С. 6.
 3. Відкритий люк колодязя – зона підвищеної безпеки [Текст]: корисні поради // Безпека життєдіяльності. – 2017. – № 3. – С. 37-38.
 4. Вибухонебезпечність – вимога життя [Текст]: пам’ятка // Безпека життєдіяльності. – 2018. – № 1. – С. 25.
 5. Дитина і вікно [Текст]: безпека дитини // Безпека життєдіяльності. – 2018. – № 8. – С. 34.
 6. Заблукав у місті? [Текст]: безпека дитини // Позакласний час. – 2019. – № 6. – С. 37.
 7. Засоби і способи подачі сигналів лиха [Текст]: безпека дитини // Безпека життєдіяльності. – 2018. – № 10. – С. 33.
 8. Пам’ятка особистої безпеки: поведінка при виявленні підозрілого предмета [Текст]: пам’ятка // Безпека життєдіяльності. – 2018. – № 1. – С. 28.
 9. Увага! Вибухонебезпечні предмети! [Текст]: пам’ятка // Безпека життєдіяльності. – 2018. – № 1. – С. 28.
 10. Про безпеку в ліфтах [Текст]: правила безпеки у вертикальному транспорті // Пожежна та техногенна безпека. – 2019. – № 1. – С. 22-23.
 11. Янчук, Н. Повчальні казки [Текст]: казкові герої у різних небезпечних ситуаціях / Н. Янчук // Безпека життєдіяльності. – 2018. – № 3. – С. 11.
 12. Якщо розбився ртутний градусник: збираємо ртуть правильно [Текст]: абетка безпеки // Безпека життєдіяльності. – 2018. – № 1. – С. 32.
  • 01.03.2023
  • Інтернет-безпека школяра

  (рекомендований список літератури на допомогу вихователю)

  1. Безпечне користування Інтернетом [Текст]: урок засвоєння нових знань, формування вмінь і навичок // Інформатика. Шкільний світ. – 2021. – № 7/8. – С. 22-35.
  2.  Бурцева, Л.П. Інтернет буває різним… [Текст]: практичний досвід / Л.П. Бурцева, Н.І. Шеша // Шкільний бібліотекар. – 2017. – № 2. – С. 6-9.
  3. Кібербулінг – загроза ХХІ століття [Текст]: соціальна безпека // Безпека життєдіяльності. – 2019. – № 2. –  С. 25.
  4. Навчальна гра з медіабезпеки “Веселий експрес” [Текст]: методика навчання // Безпека життєдіяльності. – 2019. – № 2. – С. 20-22.
  5. Особиста безпека в соціальних мережах [Текст]: громадська безпека // Безпека життєдіяльності. – 2017. – № 12. – С. 39.
  6. Павлюк, Н. Кібербулінг як форма агресії [Текст]: поради / Н. Павлюк // Початкова освіта. – 2019. – № 24. – С. 32-41.
  7. Поради батькам підлітків щодо запобігання загрозам у соціальних мережах [Текст]: інформаційний стенд // Практичний психолог. Школа. – 2015. – № 1. -–С. 42.
  8. Чи правильно шукати друзів і Інтернеті? [Текст]: памя’тка // Позакласний час. – 2018. – № 11. – С. 29-30.
  9. Шинкаренко, Л. Поради МОН батькам щодо безпечної поведінки дитини в цифровому середовищі  [Текст]: стаття // Пожежна та техногенна безпека. – 2021. – № 5. – С. 7.
  10. Як зберегти здоров’я у разі роботи за комп’ютером [Текст]: памя’тка // Безпека життєдіяльності . – 2017. – № 11. – С. 5-8.

   

 • 06.02.2023
 • «Математика – цариця наук»

(рекомендований список літератури на допомогу вчителю математики)

 1. Баранова, С. Математика і здоров’я [Текст]: математичний квест / С. Баранова, О. Калашник // Математика в рідній школі. – 2018. – № 2. – С. 36-38.
 2. Бібікова, І. Використання мнемотехніки на уроках математики як ефективний шлях реалізації концепції “НУШ” [Текст]: методичні рекомендації / І. Бібікова // Математика в рідній школі. – 2018. – № 7/8. – С. 42-47.
 3. Бородкіна, Х Дослідницька діяльність учнів під час навчання математики в основній школі [Текст]: наука-вчителю / Х.Бородкіна // Математика в рідній школі. – 2019. – № 10. – С. 2-7.
 4. Буковська, О. Розвиток креативного мислення учнів на уроках математики [Текст]: методика, досвід, пошук / О. Буковська // Математика в рідній школі. – 2018. – № 9. – С.

9 -18.

 1. Віник, Г.Ф. Математичний КВК [Текст]: сценарій заходу / Г.Ф. Вінник // Позакласний час. – 2018. – № 12. – С. 33.
 2. Возносименко, Д. Формування здоров’язберігаючої компетентності учнів на уроках математики [Текст]: методика, досвід, пошук / Д. Возносименко // Математика в рідній школі. – 2019. – № 1. – С. 40-45.
 3. Геометричні головоломки [Текст]: інформаційні матеріали // Позакласний час. – 2018. – № 12. – С. 36.
 4. Граємо – математику вивчаємо [Текст]: ігрові технології // Позакласний час. – 2018. – № 12. – С. 35.
 5. Колодяжна, Н.Г. Математичні перегони (7-8клас) [[Текст]: ігрові технології / Н.Г. Колодяжна // Виховна робота в школі. – 2018. – № 2. – С. 19-24.
 6. Математичні фокуси [Текст]: студія розвагт “Інтелект” // Позакласний час. – 2017. – № 12. – С. 26-27.

11.01.2023

 • «На Колимськім морозі калина…»

(рекомендований список літератури до 85-річчя від дня народження Василя Стуса)

 1. Гонюк, Ю.М. Василь Стус. Пам’яті поета [Текст]: нестандартний урок у 10 класі / Ю.М. Гонюк // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2007. – № 3. – С. 20-24.
 2. Ісаєва, О. На Колимськім морозі калина… [[Текст]: сценарій до вечора пам’яті

Василя Стуса / О. Ісаєва // Дивослово. – 2013. – № 1. – С.21-25.

 1. Панчук, О. Усний журнал «Двадцятилітній шлях на Голгофу» [Текст] / О. Панчук //

Українська мова і література в школі. – 2007. – № 7|8. – С. 84-87.

 1. Радзієвська, В. Стус був у модному темному короткому плащі [Текст]

/ В. Радзієвська. – 2012. – № 22. – С. 55.

 1. 5. Толпачова, О.Є. Хто ж він – Василь Стус? [Текст]: урок-сценарій / О.С. Толпачова

// Все для вчителя . – 2008. – №1/2. – С. 35-36.

 1. Що тебе клясти, моя недоле? [Текст]: стаття // Публіка. – 2023. – 03.01.-09.01

(№1). – С. 8.

 1. Штома, Л. Народе мій, до тебе я ще верну…[Текст]: літературно-музична

композиція / Л. Штома // Шкільний світ. – 2008. – № 23/24. – С. 19-22.

 

01.12.2022

ВИДАТНА ПОСТАТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ –

ГРИГОРІЙ САВИЧ СКОВОРОДА

(інформаційний список літератури наявної у бібліотеці)

 1. Сковорода, Г. Байки Харківські. Афоризми [Текст] / Г. Сковорода; ред. О.М. Уліщенко. – Харків: Прапор, 1972. – 132с.
 2. Сковорода, Г. Вибране [Текст] / Г. Сковорода, І.П. Котляревський; вступ. ст. Н.О. Батюк. – Харків: Прапор, 1990. – 299с.: портр. – (Серія «Шкільна бібліотека»).
 3. Сковорода, Г. Вибрані твори [Текст] / Г. Сковорода; упор. та передм. Л. Ушкалова; прим. й комент. Л. Ушкалова та С. Вакуленка. – Харків: Прапор. 2007. – 384с.
 4. Сковорода, Г. Вибрані твори [Текст] / Г. Сковорода; вст. ст. Б.А. Деркача; ред. С.А. Захарова. – Київ: Дніпро. 1971. – 135с.
 5. Сковорода, Г. Вибрані твори [Текст] / Г. Сковорода, І.П. Котляревський; худож. А.Д. Базилевич, Г.С. Галкін. – Харків: Прапор. – 1985. – 304с. – (Серія «Шкільна бібліотека»).
 6. Сковорода, Г. Вибрані твори в українських переводах [Текст] / Г. Сковорода; упор., передм. та прим. Л. Ушкалова. – Харків: Веста: Ранок. – 2003. – 144с.
 7. Сковорода, Г. Літературні твори: пісні, басні, інші твори [Текст] / Г. Сковорода; вст. ст., упор. В.А. Деркача. – Київ: Наукова думка, – 1972. – 436с.
 8. Сковорода, Г. Пізнай в собі людину [Текст] / Г. Сковорода; передм. М. Кашуба; пер. поезії

В. Войтович. – Львів: Світ, 1995. – 528с.

Сковорода, Г. Твори у 2-х томах. Пісні, вірші, байки, трактати, діалоги [Текст] /

Г. Сковорода. – Київ: Обереги, 2005.  – 528с.: бібліогр.:. 36-46.

 

07.11.2022   Як запобігти булінгу у школі?

 1. Богданець, Ю.В. Протидія булінгу в дитячому середовищі з використання комплексної програми тренінгів / Ю.В. Богданець [Текст]: превентивне виховання // Виховна робота в школі. – 2020. – № 6. – С. 2-20.
 2. Булінг та його прояви в підлітковому віці [Текст]: методичні рекомендації // Заступник директора школи. – 2019. – № 3. – С. 58-60.
 3. Булінгу – НІ! [Текст]: стаття // Освіта України. – 2019. – 22.04.(№ 16-17). – С. 3.
 4. Булінг щодо вчителів [Текст]: анкета // Директор школи. – 2021. –№ 11/12. – С. 105.
 5. Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькуванню) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти [Текст]: наказ МОН України від 28.12.2019 № 1646 // Інформаційний збірник для освітян. – 2020. – № 3. – С. 26-40.
 6. Загальний моніторинг протидії булінгу (цькуванню) в закладі освіти [Текст]: лекція // Директор школи. – 2021. – № 11/12. – С. 106-108.
 7. Методичні рекомендаціїї щодо запобігання та протидії насильству [Текст]: Лист МОН від 18.05.2018 № 1/11-5480 // Заступник директора школи. – 2020. – № 9. – С. 7.
 8. Нємєц, Г. Тренінг для батьків “Захистимо дітей від насильства разом” [Текст]: робота з батьками / Г. Нємєц // Заступник директора школи. – 2022. – № 9. – С. 45-50.
 9. Пошук альтернативи агресивній поведінці [Текст]: майстерня професійного самоводосконалення // Позакласний час. – 2019. – № 3. – С. 37-38.
 10. Про створення безпечного освітнього середовища в закладах освііти та попередженння протидії булінгу (цькування) [Текст]: Лист МОН від 14.08.2020 № 1/9-436 // Заступник директора школи. – 2020. – № 9. – С. 7.
 11. Протидія булінгу в закладі освіти: хто що робить [Текст]: інформаційні матеріали // Практика управління закладом освіти. – 2019. – № 3. – С. 7-9.
 12. Сосновенко, Т. Як запобігти булігу в школі? [Текст]: інформаційні матеріали / Т. Сосновенко // Заступник директора школи. – 2019. – № 1. – С. 48-51.

19.09.2022

«Удосконалення дистанційних форм роботи в освітньому та оздоровчому процесах»

(рекомендований список літератури для педагогічних працівників на проблемну тему

2022/2023 навчального року)

 1. Барабаш, О. Організація дистанційного освітнього середовища [Текст]: будуємо разом / О. Барабаш // Початкова освіта. – 2021. – № 13/14. – С. 14-19.
 2. Беліменко, Л. Дистанційне навчання в початковій школі [Текст]: інтерактивний словниковий диктант, 1-й клас / Л. Беліменко // Початкова освіта. – 2021. – № 13/14. – С. 30-31.
 3. Борлак, Л. Дистанційна освіта [Текст]: удосконалення професійних навичок в освітньому проесі / Л. Борлак // Завуч. Шкільний світ. – 2021. – № 9/10. – С. 18-45.
 4. Давидович, А. Як переконати педагогів використовувати дистанційні технологіїї

навчання [Текст]: робота з кадрами / А. Давидович // Практика управління закладом

освіти. – 2020. – № 11. – С. 21-23.

 1. Два в одному [Текст]: комбінований дистанційний урок // Історія України. – 2021. – №

7/8. – С. 67-85.

 1. Дистанційне наввчання: дізнайся за 5 хвилин як організувати [Текст]: методичні поради // Практика управління закладом освіти. – 2020. – № 12. – С. 7-9.
 2. Дистанційне навчання: що треба знати завучу [Текст]: методичні поради // Заступник директора школи. – 2020. – № 12. – С. 12-14.
 3. Карта аналізу дистанційного уроку [Текст]: методичний кабінет // Заступник директора школи. – 2021. – № 1. – С 48-50.
 4. Ковальов, В. Виховна робота на дистанційці: місія здійснена [Текст]: досвід роботи / В. Ковальов, І. Мельник // Заступник директора школи. – 2021. – № 1. – С. 51-53.
 5. Козубай, Л. Урок online [Текст]: платформи й сервіси для дистанційного навчання / Л. Козубай // Трудове навчання. Шкільний світ. – 2021. – № 7/8. – С. 10-13.
 6. Клачко, Л. Огляд сервісів GOOGLE для дистанційної роботи [Текст]: професійні компетенціїї / Л. Клачко // Заступник директора школи. – 2021. – № 1. – С 41-47.
 7. Мельник, Т. Екстернат: чотири акценти для розмови з батьками [Текст]: говоримо про головне / Т. Мельник // Заступник директора школи. – 2021. – № 12. – С. 4-6.
 8. Мельник, Т. Організовуємо екстернат [Текст]: говоримо про головне / Т. Мельник // Заступник директора школи. – 2021. – № 12. – С. 7-14.
 9. Олексієнко, Л. Нові виклики й можливості [Текст]: навчання за допомогою дистанційних технологій / Л. Олексієнко // Завуч. Шкільний світ. – 2021. – №9/10. – С. 80-91.
 10. Організація дистанційного навчання в школах: результати дослідження [Текст]: дослідження // Директор школи. – 2021. – № 11/12. – С. 6.
 11.  Про затвердженя Порядку наповнення вебплатформи дистанційного навчання “Всеукраїнська школа онлайн” освітніми матеріалами [Текст]: Наказ МОН від 04.10.2021 № 1067 // Інформаційний збірник для освітян. – 2021. – № 11. –  С. 18-23.
 12. Щербань, С. Чотири онлайн-сервіси для сучасних дидактичних матеріалів [Текст]: обмін досвідом / С. Щербань // Заступник директора школи. – 2021. – № 10. – С. 18-23.

01.08.2022   Творча активність учителя початкових класів Нової Української Школи

як умова продуктивної освітньої стратегії

 1. Лахненко, І. Вітаємо переможців і дипломантів конкурсу “НУШ: методичні знахідки!” [Текст]: конкурс / І. Лахненко // Заступник директора школи. – 2020. – № 8. – С. 4-5.
 2. Маншиліна, Т.О. Нетрадиційні методи контролю та корекції знань, умінь і навичок на уроках музичного мистецтва[Текст]: дидактична скарбничка// Мистецтво в школі.-2013.- № 3.- С.29-32.
 3. Мінаєва, К. Як зробити навчання ефективним і різноманітним? [Текст]: ігрові технології, квести / К. Мінаєва // Початкова осввіта. – 2021. – № 17/18. – С. 6-19.
 4. Нікішина, Г. Шведський урок. Що варто перейняти для українських реалій? [Текст]: професійна майстерня / Г. Нікішина // Шкільний світ. – 2021. – № 7/8. – С. 68-88.
 5. Павленко, Л.П. Театралізація як складова тематичних тижнів у 1-му класі [Текст]: сучасний погляд НУШ / Л.П. павленко, І.А. Джулинська // Початкове навчання та виховання. – 2019. – № 28-30. – С. 5-22.
 6. Плещевенко, М. Швеція VS Україна. У фокусі початкове навчання [Текст]: професійна майстерня / Н. Плещевенко // Шкільний світ. – 2021. – № 7/8. – С. 61-67.
 7. Потьомкіна, Ж. Римуй, навчай, виховуй, розвивай, або “Пісні-правила” для роботи з учнями початкових класів [Текст]: обмінюємося досвідом / Ж. Потьомкіна // Заступник директора школи. – 2019. – № 4.  –  С. 60 – 62/
 8. Сахновська. Н.М. Проект “Їжачок-лісовичок” [Текст]: урок української мови (розвиток мовлення) у 2-му класі / Н.М. Сахновський // Початкове навчання та виховання .- 2014 .- № 33. – С .5 – 9.
 9. Сиротенко, О. Вправи та ігри [Текст]: розвиток комунікативних навичок (1 – 4 класи) / О. Сиротенко // Початкова освіта. – 2019. – № 7. – С .8 – 23.
 10. Сєдов, С.В. Роль загальнорозвивальних рухливих ігор на уроках фізичної культури в умовах розбудови НУШ [Текст]: методичні поради / С.В. Сєдов //

Завучу. Усе для роботи. – 2019. – № 3/4. – С. 22 (вкл.)

 1. Шурман, М. Сучасні технології та їх впровадження на уроках НУШ [Текст]: сучасні технології навчання / М. Шурман // Початкова освіта. – 2022. – №23/24. – С. 6-31.
 2. Харченко, Н. Чотире освітні кластери: критичне мислення у схемах і таблицях [Текст]: методичні поради до НУШ / Н. Харченко // Початкова освіта. – 2018. – № 22. – С. 9 -16.

 

02.05.2022      «Україна – Держава Європейська»

(інформаційно-бібліографічний список літератури

до Дня Європи)

 1. Березюк, Н.В. Крокуємо до Європи [Текст]: сценарій виховного заходу для учнів  7-9-х класів / Н.В. Березюк // Виховна робота  в школі. – – № 1. – С. 25-27.
 2. День Європи [Компакт-диск]: інформаційно-довідкові матеріали // Шкільний інформаційно-бібліотечний центр. – 2012. – № 3.
 3. Європейський квартал [Текст]: галерея святкових заходів // Позакласний час. – – № 4. – С. 15.
 4. Манухіна, І.А. Міжнародні перегони [Текст]: сценарій святкових заходів до Дня Європи / І.А. Манухіна, В.С. Шапран // Позакласний час. – – № 4. – С. 16-17.
 5. Терещенко, О.Л. Що я знаю про Європейський Союз? [Текст]: вікторина / О.Л. Терещенко // Позакласний час. – – № 4. – С. 18-20.
 6. Чугуєвець, О.В. День Європи [Текст]: виховний захід для учнів 5-11-х класів / О.В. Чугуєвець // Виховна робота в школі. – – № 4. – С. 37-39.

 

01.04.2022      «Біль, якому немає меж»

(інформаційно-бібліографічний список літератури

до роковин Чорнобильської катастрофи)

 1. Гапшенко. М. Біль, якому немає меж… [Текст]: усний журнал для учнів 9-11-х класів / М. Гапшенко // Виховна робота в школі. – – № 3. – С. 6-8.
 2. Іванисенко, В.М. Роковини Чорнобилю [Текст]: сценарій заходу / В.М. Іванисенко // Виховна робота в школі. – 2018. – № 3. – С. 14-17.
 3. Подвиг [Текст, ноти]:  пісня про Чорнобильську трагедію // Позакласний час. – 2016. – № 3. – С. 15.
 4. Чорнобильські лелеки [Текст, ноти]:  пісня про Чорнобильську трагедію // Позакласний час. – 2016. – № 3. – С. 16.
 5. Шукшина,О.А. Дзвони Чорнобиля [Текст]: сценарій заходу / О.А. Шукшина// Розкажіть онуку. – 2013. – № 5/6.– С.100-101.

02.02.2022      «Зміст та форми діяльності в початковому навчанні»

(інформаційно-бібліографічний список літератури)

 1. Андрійчук, В. Кооперативне навчання: що слід знати педагогу [Текст]: методичні рекомендації / В. Андрійчук // Заступник директора школи. – 2021. – № 8. – С. 26.
 2. Андрійчук, В. Методи оцінювання під час кооперативного навчання [Текст]: методичні рекомендації / В. Андрійчук // Заступник директора школи. – 2021. – № 8. – С. 31-37.
 3. Андрійчук, В. Робота в парах на уроці: організовуємо правильно [Текст]: методичні рекомендації / В. Андрійчук // Заступник директора школи. – 2021. – № 8. – С. 38-43.
 4. Десять змін у веденні Класного журналу учнів початкових класів [Текст]: методичні поради // Практика управління закладом освіти. – 2020. – № 10. – С. 18-19.
 5. Класний журнал учнів початкових класів НУШ: шість акцентів з оновленої нормативки [Текст]: нормативні документи // Заступник директора школи. – 2020. – № 10. – С. 10-11.
 6. Лахненко, І. Підсумкове оцінювання в початкових класах: нові методичні рекомендації [Текст]: нормативні акти, рівні навчальних досягнень, орієнтовна рамка оцінювання /

І. Лахненко // Заступник директора школи. – 2021. – № 8. –  С. 17-23.

 1. Лахненко, І. Свідоцтво досягнень [Текст]: свідоцтва досягнень учнів у 1-2-х та 3-4-х

класах / І. Лахненко // Заступник директора школи. – 2021. – № 8. – С. 24-25.

 1. Лахненко, І. Формувальне оцінювання в початкових класах: нові методичні рекомендації

[Текст]: нормативні акти / І. Лахненко // Заступник директора школи. – 2021. – № 8. –  С. 9-

16.

 1. Оцінювання результатів навчання учнів початкових класів у 2021/2022 навчальному році:

що треба знати завучу [Текст]: нормативні документи освітньої галузі // Заступник

директора школи. – 2021. – № 8. – С. 6-7.

 1. Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів учнів 1-4-х

класів ЗЗСО [Текст]: Наказ МОН України в від 13.07.2021 № 813 // Інформаційний

збірник для освітян. – 2021. – № 9. – С. 52-77.

 

05.01.2022                                                                                                                            «Дистанційна форма навчання»

     (інформаційно-бібліографічний список літератури)

 

 1. Барабаш, О. Організація дистанційного освітнього середовища [Текст]: методичні поради / О. Барабаш // Початкова освіта. – 2021. – № 13/14. – С. 14-19.
 2. Беліменко, Л. Дистанційне навчання в початковій школі [Текст]: інтерактивний словниковий диктант, 1-й клас / Л. Беліменко // Початкова освіта. – 2021. – № 13/14. – С. 30-31.
 3. Борлак, Л. Дистанційна освіта, удоскналення професійних навичок в освітньому процесі [Текст]: методичні поради / Л. Борлак // Завуч. Шкільний світ. – 2021. – № 9/10. – С. 18-45.
 4. Два в одному [Текст]: комбінований дистанційний урок // Історія України. – 2021. – № 7/8. – С. 67-85.
 5. Дистанційне наввчання: дізнайся за 5 хвилин як організувати [Текст]: методичні поради // Практика управління закладом освіти. – 2020. – № 12. – С. 7-9.
 6. Дистанційне навчання: що треба знати завучу [Текст]: методичні поради // Заступник директора школи. – 2020. – № 12. – С. 12-14.
 7. Карта аналізу дистанційного уроку [Текст]: методичний кабінет // Заступник директора школи. – 2021. – № 1. – С 48-50.
 8. Ковальов, В. Виховна робота на дистанційці: місія здійснена [Текст]: досвід роботи / В. Ковальов, І. Мельник // Заступник директора школи. – 2021. – № 1. – С 51-53.
 9. Козубай, Л. Урок online [Текст]: платформи й сервіси для дистанційного навчання / Л. Козубай // Трудове навчання. Шкільний світ. – 2021. – № 7/8. – С. 10-13.
 10. Клачко, Л. Огляд сервісів GOOGLE для дистанційної роботи [Текст]: професійні компетенціїї / Л. Клачко // Заступник директора школи. – 2021. – № 1. – С 41-47.

 

 

01.12.2021      «6 грудня – День Збройних сил України»

(інформаційно-бібліографічний список літератури

До Дня Збройних сил України)

 1. Громадська, Н.В. Ви назавжди залишитесь солдатами [Текст]: сценарій свята до Дня захисника України / Н.В. Громадська // Позакласний час. – 2017. – № 11. – С. 8-9.
 2. Мир лише тоді панує, коли армія чатує [Текст]: сценарій свята // Позакласний час. – 2018. – № 11. –  С. 39-40.
 3. На України службу йдуть хлопці-козаки  [Текст]: поетична сторінка // Позакласний час. – 2017. – № 11. –  С. 21.
 4. Олійник, І.В. Героїв стежина – від батька до сина [Текст]: сценарій шкільного свята до Дня Збройних Сил України / І.В. Олійник // Виховна робота в школі. – 2018. – № 11. – С. 22.
 5. Прима. О.Л. Куточок пам’яті воїнів АТО [Текст]: масовий захід / О.Л. Прима // Шкільний бібліотекар. – 2019. – № 4. – С. 36-37.
 6. Симоненко, В.А. Ви захищаєте свою родину і вільну землю, рідну Україну [Текст]: сценарій шкільного свята до Дня Збройних сил України / В.А. Симоненко // Виховна робота в школі. – 2018. – № 11. – С.  22.
 7. Слава, гордість, міць країни! [Текст]: сценарій до Дня Збройних сил України // Позакласний час. – 2018. –  №  11. – С. 31.
 8. Школа патріота: збірка Українського інституту національної пам’яті [Текст]: тематична вкладка до часопису // Позакласний час. – 2017. –  №  11. – С. 33.

 

01.11.2021      «Міжпредметні звязки»

(інформаційно-бібліографічний список літератури

для вчителів-предметників)

 1. Антонюк, В.І. Зв’язок живопису, літератури та музики в розвитку художньо-образного мислення школярів [ Текст]: досвід роботи / В.І. Антонюк // Мистецтво в школі. – 2013. – № 9. – С. 25-27.
 2. Гриценко, Л. Фізика, астрономія та математика в житті й творчості Тараса Шевченка [Текст]: інформаційні матеріали / Л. Гриценко // Фізика та астрономія в рідній школі. – 2014. – № 1. – С.12-13.
 3. Іщук, Н. Дитинство Тараса [[Текст]: інтегрований урок з української літератури та математики, 5 клас / Н. Іщук, І. Прокопенко // Укр. мова та література. – 2014. – № 3/4. – С. 12-15.
 4. Коновалюк, Л. Шевченківський край [Текст]: інтегрований проєкт із фізики та географії, 6 клас / Л. Коновалюк. А. Яковлєва // Фізика. Шкільний світ. – 2021. – № 5/6. – С. 56-86.
 5. Лазар. Н.М. Діалог музики та живопису [Текст]: бінарний урок з музичного та образотворчого мистецтва, 5 клас / Н.М. Лазар // Мистецтво в школі. – 2016. – № 12. – С. 2 -6.
 6. Лакоза, Н. Міжнародне право і біологія [Текст]: про інтеграцію курсів у профільних класах / Н. Лакоза // Біологія. Шкільний свііт. – 2019. – № 2. – С. 64-67.
 7. 7. Лобзіна. А.В. Інтегрований урок-подорож з географії та зарубіжної літератури “У пошуках скарбів” (за романом Р.Л. Стівенсона “Острів скарбів” [Текст]: сценарій уроку / А.В. Лобзіна, А.В. Дворник // Географія та економіка в рідній школі. – 2018. – № 9. – С. 31-33.
 8. Рушій прогресу [Текст]: інтегрований урок фізики з геометрією // Фізика. Шкільний світ. – 2021. – № 5/6. – С. 86-98.
 9. Сверчевська, І. Зв’язок математики та музики у формування ключової культурної компетентності[Текст]: методика, досвід, пошук / І. Сверчевська // Математика в рідній школі. – 2018. – № 9. – С. 18-24.
 10. 10. Топтун, М. Хімія в живописі [Текст]: дослідження МАН / М. Топтун // Хімія. Шкільний світ. – 2018. – № 1. – С. 27-35.

01.10.2021      «Мужності й геройства свято»

(інформаційно-бібліографічний список літератури для користувачів)

 1. Воїни миру [Текст]: сценарій до Дня захисника України // Позакласний час. – 2018. – № 9. – С. 53.
 2. Громадська, Н.Н. Мужності й геройства свято [Текст]: сценарій до Дня Захисника України / Н.Н. Громадська // Позакласний час. – 2016. – № 9. –  С. 41-42.
 3. Даценко, Г.В. Козацькому роду нема переводу [Текст]: сценарій виховного заходу, 2 клас / Г.В. Даценко // Позакласний час. – 2018. – № 10. – С. 14-17.
 4. День українського козацтва [Текст]: рекомендаційний список літератури // Шкільна бібліотека плюс. – 2019. – № 16/17. – С. 10-11.
 5. День українського козацтва [Текст]: літературний огляд до Дня українського козацтва // Шкільна бібліотека. – 2021. – № 9. – С. 54-58.
 6. Козацькі забави [Текст]: сценарій спортивного свята // Позакласний час.–- 2019. – № 12. – С. 15.
 7. Мірошко, О.І. Козацька слава не вмре, не загине! [Текст]:: сценарій до свята / О.І. Мірошко // Виховна робота в школі. – 2019. – № 9. – С. 12-16.
 8. Тирса, О.А. Козацькі забави [Текст]: сценарій свята, 5-7 кл. // Виховна робота в школі. – 2020. – № 1. – С. 18-12.
 9. Чайка, Ю.І. Ми – нащадки козацького роду [Текст]: сценарій до Дня українського козацтва та Дня захисника країни / Ю.І. Чайка // Виховна робота в школі. – 2020. – № 10. – С.18.
 10. Чайка, Ю.І. У пошуках утрачених реліквій [Текст]: свято до Дня українського козацтва та Дня захисника України / Ю.І. Чайка // Виховна робота в школі. – 2020. – № 9. – С.16.

 

 • 07.09.2021 «Інновації в освіті. Навички ХХ століття. Вузлики теорії»

                      (інформаційно-бібліографічний список літератур для користувачів)

 1. 1. Андрійчук, В. Методи оцінювання під час кооперативного навчання [Текст]: методичні рекомендації / В. Андрійчук // Заступник директора школи. – 2021. – № 8. – С. 31-37.
 2. Андрійчук, В. Кооперативне навчання: що слід знати педагогу [Текст]: методичні рекомендації / В. Андрійчук // Заступник директора школи. – 2021. – № 8. – С. 26-30.
 3. Кроссенс: перетин сенсів [Текст]: методичні рекомендації // Заступник директора школи. – 2021. – № 1. – С. 59.
 4. Лахненко, І. Підсумкове оцінювання в початкових класах: нові методичні рекомендації [Текст]: нормативні акти, рівні навчальних досягнень, орієнтовна рамка оцінювання / І. Лахненко // Заступник директора школи. – 2021. – № 8. – С. 17-23.
 5. Лахненко, І. Свідоцтво досягнень [Текст]: свідоцтва досягнень учнів у 1-2-х та 3-4-х класах / І. Лахненко // Заступник директора школи. – 2021. – № 8. – С. 24-25.
 6. Лахненко, І. Формувальне оцінювання в початкових класах: нові методичні рекомендації [Текст]: нормативні акти / І. Лахненко // Заступник директора школи. – 2021. – № 8. – С. 9-16.
 7. Оцінювання результатів навчання учнів початкових класів у 2021/2022 навчальному році: що треба знати завучу [Текст]: нормативні документи освітньої галузі // Заступник директора школи. – 2021. – № 8. – С. 6-7.
 8. Чекліст: перелік контрольних питань [Текст]: методичні рекомендації // Заступник директора школи. – 2021. – № 1. – С. 60.
 9. Чубей, О. STEM-освіта: шлях до практичних рішень [Текст]: просвіта / О. Чубей // Завуч. Шкільний світ. – 2021. – № 7/8. – С.44-54.
 10. Шпаргалка [Текст]: методичні рекомендації // Заступник директора школи. – 2021. – № 1. – С. 61.

10.08.2021 

«Підвищення освітнього рівня і вихованості учнів через

упровадження міжпредметних зв’язків та формування життєвих

компетентностей»

(рекомендований інформаційно-бібліографічний список літератури на проблемну тему у 2021/2022 навчальному році)

 

 1. Алгоритм підготовки бінарного уроку [Текст]: тема номера // Біологія. Шкільний світ. – 2019. – № 2. – С. 19 -28.
 2. Ахунова, Л. Діагностичні анкети. Визначення рівня сформованості дослідницької компетентності учнів [Текст]: актуальна тема номера / А. Ахунова // Фізика. Шкільний світ. – 2021. – № 1/2. – С. 20-25.
 3. Дмитрієва. О. Дзеркало душі [Текст]: інтегрований урок з основ здоров’я, біології та фізики / Л. Дмитрієва // Основи здоров’я і фізкультура. Шкільний світ. – 2021. – № 5/6. – С. 36-38.
 4. Кідиба, О. Стежками здоров’я [Текст]: свято-гра для учнів 5-го класу / О. Кідиба // Здоров’я і фізична культура. – 2021. – № 1/2. – С. 70-79.
 5. Коновалюк, Л. Шевченківський край [Текст]: інтегрований проєкт із фізики та географії, 6 клас / Л. Коновалюк, А. Яковлєва // Фізика. Шкільний світ. – 2021. – № 5/6. – С. 56-86.
 6. Літвінчук, Т.О. Сучасний освітній інструментарій компетентісно-орієнтованого навчання на уроках географії [Текст]: методика, практика. досвід / Т.О. Літвінчук // Географія та економіка в рідній школі. – 2019. – № 1. – С. 44-48.
 7. Лобзіна. А.В. Інтегрований урок-подорож “У пошуках скарбів” (за романом Р.Л. Стівенсона “Острів скарбів” [Текст]: сценарій уроку / А.В. Лобзіна, А.В. Дворник // Географія та економіка в рідній школі. – 2018. – № 9. – С. 31-33.
 8. Мальована, О.І. Розвиток компетентностей – вимога сьогодення [Текст]: реформа / О.І. Мальована // Завучу. Усе для роботи. – 2019. – № 3/4. – С. 31-38.
 9. Основні компетентності сучасної людини [Текст]: тема номера // Біологія. Шкільний світ. – 2019. – № 2. – С. 29-35.
 10. Рушій прогресу [Текст]: інтегрований урок фізики та геометрії // Фізика. Шкільний світ. – 2021. – № 5/6. – С. 86-98.
 11. Труфін, Н. Розвиваємо мислення [Текст]: завдання з хімії з погляду компетентісного підходу / Н. Труфін // Хімія. Шкільний світ.– 2019. – № 4. – С. 31-46.
 12. Фокіна, О. Фізико-математична гра “Найрозумніший” [Текст]: інтегрований урок для 7 класу / О. Фокіна, І. Бариш-Тищенко // Математика в рідній школі. – 2017. – № 2. – С. 13 -18.

                   

   05.05.2021      «Вибери майбутню професію»

(рекомендований список літератури для користувачів)

 1. Вибір професії – важливий крок [Текст]: ігри з профорієнтації // Позакласний час. – 2013. – № 15/16. – С. 25-26.
 2. Вибір професії, або завдання з багатьма невідомими [Текст]: тренінг // Позакласний час. – 2018. – № 9. – С. 40-41.
 3. Ким бути? Девелопер, кліпмейкер, копірайтер, коучер, лайф-коуч, лейбл-менеджер? [Текст]: сучасні професії // Шкільна бібліотека. – 2012. – № 5. –  С.142-148.
 4. Мотиви мого професійного самовизначення [Текст]: анкета // Заступник директора школи. – 2021. – № 3. – С. 9.
 5. Моя майбутня професія [Текст]: анкета для учнів // Заступник директора школи. – 2015. – № 2. – С. 21-22.
 6. Оржеховська, Н. Стабільна професія в нестабільному світі: допомагаємо випускникам обрати фах [Текст]: методичні поради / Н. Оржеховська // Заступник директора школи. – 2021. – № 3. – С. 4-8.
 7. Собкевич. Л.В. Попередня професійна діагностика і методика вивчення особистості учня з метою профорієнтації [Текст]: учителю трудового навчання / Л.В. Собкевич // Трудова підготовка в рідній школі. – 2016. – № 4. – С. 29-31.
 8. Співпраця з педагогами у виборі майбутнього профілю навчання дітей [Текст]: анкета для батьків учнів 9 класу // Заступник директора школи. – 2015. – № 2. – С. 11-12.
 9. Як визначити професійний тип? [Текст]: анкета // Заступник директора школи. – 2021. – № 3. – С. 10-12.
 10. Шість професійних типів [Текст]: за класифікацією Джоа Льюїса Голланда // Заступник директора школи. – 2021. – № 3. – С. 16-19.

01.04.2021      «Біль, якому немає меж»

(інформаційно-бібліографічний список літератури

до 35-річчя роковин Чорнобильської катастрофи)

 1. Гапшенко. М. Біль, якому немає меж… [Текст]: усний журнал, 9-11 кл. / М. Гапшенко // Виховна робота в школі. – 2019. – № 3. – С. 6-8.
 2. До 35-х роковин Чорнобильської катастрофи проведуть міжнародну конференцію [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  https://lexinform.com.ua/zakonodavstvo/do-35-h-rokovyn-chornobylskoyi-katastrofy-provedut-mizhnarodnu-konferentsiyu/. – Назва з екрану.
 3. Президент підписав указ щодо підготовки заходів до 35-х роковин Чорнобильської катастрофи [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  https://www.president.gov.ua/news/prezident-pidpisav-ukaz-shodo-pidgotovki-zahodiv-do-35-h-rok-65497. – Назва з екрану.
 4. Про утворення Організаційного комітету з підготовки та проведення у 2021 році заходів, пов’язаних з 35-ми роковинами Чорнобильської катастрофи [Текст]: Розпорядження КМУ від 11.12.2020 № 1586-р. // Урядовий кур’єр. – 2020. – 7 січня (№ 3). – С. 4-5.
 5. Чорнобиль [Електронний ресурс]. – Режим доступу:    https://www.dw.com/uk/%D1%87%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C/t-18450370. – Назва з екрану.
 6. Чорнобильська катастрофа [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/. – Назва з екрану.

01.03.2021      «Весняний вернісаж»

(інформаційно-бібліографічний список літератури для користувачів)

 1. Весняна композиція [Текст]: літературна сторінка // Позакласний час. – 2018. – № 2. – С. 53.
 2. Вже весна, а вже красна! [Текст]: сценарій свята зустрічі весни // Шкільна бібліотека. Плюс – 2020. – № 3/4. – С. 13-17.
 3. Вітаємо жінку – щастя оберіг! [Текст]: галерея святкових заходів // Позакласний час. – 2019. – № 2. – С. 15.
 4. Жнка… Немає милішого слова [Текст]: розважально-ігрова програма // Позакласний час. – 2018. – № 2. – С. 51-52.
 5. Жінки, яких ми любимо [Текст]: галерея святкових заходів // Позакласний час. – 2019. – № 2. – С. 54-56.
 6. Жінко, ти завжди велична! [Текст]: галерея святкових заходів // Позакласний час. – 2019. – № 2. – С. 9.
 7. Зі святом 8 Березня [Текст]: сценарій // Шкільна бібліотека. Плюс. – 2020. – № 3/4. – С. 11-12.
 8. Зустрічаємо Весну! [Текст]: сценарій заходу // Шкільна бібліотека. Плюс. – 2020. – № 3/4. – С. 18-21.
 9. Міні – гімназійна Весна [Текст]: сценарій заходу // Шкільна бібліотека.Плюс. – 2020. – № 3/4. – С. 28-31.
 10. На крилах пісні і весни [Текст]: сценарна скарбничка // Позакласний час. –2018. – № 2. – С. 49-50.
 11. Свято 8 Березня [Текст]: сценарій // Шкільна бібліотека. Плюс. – 2020. – № 3/4. – С. 10.
 12. Хоменко. І.М. Жінко, ти завжди велична… [Текст]: сценарій / І.М. Хоменко // Виховна робота в школі. – 2019. – № 2. – С. 14-17.

01.02.2021      «Забезпечуємо якість освіти. Нормативно-правові документи»

(інформаційно-бібліографічний список літератури для користувачів)

 1. Алгоритм, щоб сформувати внутрішню систему забезпечення якості освіти так, як МОН рекомендує [Текст]: управління якістю освіти // Практика управління закладом освіти. – 2021. – № 1. – С. 17-23.
 2. Внутрішня система забезпечення якості освіти: три запитання із відповідями: компоненти, процедури [Текст]: нормативні документи // Заступник директора школи. – 2021. – № 1. – С. 4-10.
 3. Деякі питання Державної служби якості освіти України [Текст]: постанова КМУ від 14.03.2018 № 168 // Інформаційний збірник МОН. – 2018. – № 5. – С. 5 -11.
 4. 4. Лахненко, І. Як провести самооцінювання внутрішньої системи забезпечення якості освіти. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти: крок за кроком [Текст]: нормативні документи / І. Лахненко // Заступник директора школи. – – № 1. – С. 11-18.
 5. Овадюк, О. Система оцінювання здобувачів: компоненти, вимоги, самооцінювання [Текст]: нормативні документи / О. Овадюк // Заступник директора школи. – 2021. – № 1. – С. 19-22.
 6. Овадюк, О. Система оцінювання здобувачів освіти: як оцінити реалізацію вимоги 2.1 [Текст]: нормативні документи / О. Овадюк // Заступник директора школи. – 2021. – № 1. – С. 23-27.
 7. Овадюк, О. Внутрішній моніторинг результатів навчання: як оцінити реалізацію вимоги 2.2 [Текст]: нормативні документи / О. Овадюк // Заступник директора школи. – 2021. – № 1. – С. 28-32.
 8. Овадюк, О. Формування відповідальності учнів за результат навчання: як оцінити реалізацію вимоги 2.3 [Текст]: нормативні документи / О. Овадюк // Заступник директора школи. – 2021. – № 1. – С. 33-36.
 9. Положення про Державну службу якості освіти України [Текст]: постанова КМУ від 14.03.2018 № 168 // Офіційний вісник України. -–2018. – № 25. – С. 51 – 55.
 10. Філоненко. О. Чи є ваш заклад у плані проведення інституційного аудиту на 2021 рік? Дізнайтеся завчасно [Текст]: контроль діяльності / О. Філоненко // Практика управління закладом освіти. – 2021. – № 1. – С. 15-16.

11.01.2021      «Різдвяна та новорічні свята»

(інформаційно-бібліографічний список літератури для користувачів)

 1. Бойко. Н.П. Коляд, коляд, колядниця [Текст]: сценарій / Н.П. Бойко // Розкажіть онуку. – 2013. –  №  21-22. – С. 43-45.
 2. Гирина, Н.П. Різдвяні святки [Текст]: сценарій  святвечора, 9-11 кл. / Н.П. Гирина // Виховна робота в школі. – 2012. – № 12. – С. 21-26.
 3. Іде Різдво з Колядою [Текст]: сценарій до новорічних свят // Позакласний час. – 2014. – № 11. – С. 28.
 4. Корчака, С.М. Котить селом Коляда [Текст]: сценарій  вертепу, 5-7 кл. // Виховна робота в школі. – 2012. – № 12. – С.18-19.
 5. Крупська. Н.М. Різдвяний вертеп [Текст]: сценарій / Н.М. Крупська // Виховна робота в школі. – 2014. –  № 11.  –  С. 27-32.
 6. Лазуркевич, О.С.. Різдвяний спогад [Текст]: сценарій літературно-музичної композиції  / О.С. Лазуркевич // Мистецтво в школі. – 2013. –  №  11. – С. 23-29.
 7. Ми за звичаєм народним ходим колядою [Текст]: сценарій  // Позакласний час. – 2012. – № 21-22. – C. 53-54.
 8. Огородніча, Т.П. Різдвяні віршування [Текст]: сценарій / Т.П.. Огороднична // Розкажіть онуку. – 2013. –  №  21-22. – С. 45-47.
 9. Ой радуйся, земле![Текст, ноти]: новорічні свята // Позакласний час. – 2012. – № 23-24. – C. 106-120.
 10. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров’я [Текст, ноти]: сценарна скарбничка // Позакласний час. – 2018. – № 12. – С. 55-58.
 11. Водохреща йде до нас [Текст]: сценарій свята у школі // Позакласний час. – 2017. – № 12. – С. 11-12.
 12. Як наші діди святки зустрічали [Текст]: сценарій до новорічних свят // Позакласний час. – 2014. – № 11. – С. 10-12.

1.12.2020 року                   «Слава, гордість, міць країни»

(рекомендований список літератури для користувачів)

 1. Громадська, Н.В. Ви назавжди залишитесь солдатами [Текст]: сценарій свята до Дня захисника України / Н.В. Громадська // Позакласний час. – 2017. – № 11. – С. 8-9.
 2. День Збройних сил України [6 грудня – День захисника України] [Текст]: інформаційні матеріали // Позакласний час. – 2013. – № 21-22. – С. 57-63.
 3. Маслак, Л.М. Батьківщина – мати. Умій за неї постояти [Текст]: сценарій свята до  Дня Збройних сил України / Л.М. Маслак // Початкове навчання та виховання. – 2010. – № 32. –  С. 28.
 4. Мир лише тоді панує, коли армія чатує [Текст]: сценарій свята // Позакласний час. – 2018. – № 11. –  С. 39-40.
 5. На України службу йдуть хлопці-козаки  [Текст]: поетична сторінка // Позакласний час. – 2017. – № 11. –  С. 21.
 6. Олійник, І.В. Героїв стежина – від батька до сина [Текст]: сценарій шкільного свята до Дня Збройних Сил України / І.В. Олійник // Виховна робота в школі. – 2018. – № 11. – С. 22.
 7. Прима. О.Л. Куточок пам’яті воїнів АТО] [Текст]: сценарій масового заходу / О.Л. Прима // Шкільний бібліотекар. – 2019. – № 4. – С. 36-37.
 8. Симоненко, В.А. Ви захищаєте свою родину і вільну землю, рідну Україну [Текст]: сценарій шкільного свята до Дня Збройних Сил України / В.А. Симоненко // Виховна робота в школі. – 2018. – № 11. – С. 22.
 9. Слава, гордість, міць країни! [Текст]: сценарій до Дня Збройних сил України // Позакласний час. – 2018. –  №  11. – С. 31.
 10. Шипкова, Т.С. Ігри патріотів [Текст]: сценарій до Дня Збройних сил України / Т.С. Шипкова // Розкажіть онуку. – 2013. – №  21-22. – С. 13-14.

  02.11.2020      «Математичні перегони»

(рекомендований список літератури до Року математичної освіти в Україні)

 1. Баранова, С. Математика і здоров’я [Текст]: математичний квест для учнів 6 класу / С. Баранова, О. Калашник // Математика в рідній школі. – 2018. –  № 2. – С. 36-38.
 2. Буковська, О. Розвиток креативного мислення учнів на уроках математики [Текст]: методика, досвід, пошук / О. Буковська // Математика в рідній школі. – 2018. –  № 9. – С. 9-18.
 3. Бурда, М. Концепція математичної освіти 12-річної школи [Текст]: методичні рекомендації / М. Бурда, Н. Тарасенкова та ін. // Математика в рідній школі. – 2018. –  № 9. – С. 2-8.
 4. Василюк, Н. Подорож країнами Європи [Текст]: позакласний захід з математики для учнів 6/7-х класів / Н. Василюк // Математика в рідній школі. – 2018. –  № 7/8. – С. 47-52.
 5. Вінник, Г.Ф. Математичний КВК [Текст]: сценарій заходу / Г.Ф. Вінник // Позакласний час. – 2018. –  № 12. – С. 33.
 6. Геометричні головоломки [Текст]: підбірка матеріалів // Позакласний час. – 2018. – № 12. – С. 36.
 7. Граємо – математику вивчаємо [Текст]: підбірка матеріалів // Позакласний час. – 2015. – № 12. – С. 2 -27.
 8. Десять цікавих фактів про математику [Текст]: підбірка матеріалів // Позакласний час. – 2015. – № 12. – С. 22.
 9. Колодяжна, Н.Г. Математичні перегони [Текст]: ігрові технології для учнів 7/8 класів / Н.Г. Колодяжна // Виховна робота в школі. – 2018. – № 2. – С. 19-24.
 10. Науменко. А. Математичний іподром [Текст]: позакласний захід із математики для учнів 6 класу / А. Науменко // Математика в рідній школі. – 2017. – № 4. – С. 25-28.

 

26.10.2020      «Екологія. Природа. Я»

(рекомендований список літератури для користувачів)

 1. Бережи природу для людського роду! [Текст]: екологічна гра // Позакласний час. – 2019. – № 4. – С. 26-27.
 2. Гайдай. Л.М. Екологічний бумеранг [Текст]: сценарій / Л.М. Гайдай // Шкільна б-ка. –2012. – № 7-8. – С. 105-109.
 3. Гриценко. В.В. Дванадцять місяців [Текст]: сценарій екологічної вистави / В.В. Гриценко. С.О. Задорожня // Мистецтво в школі. – 2019. – № 6. – С. 24-27.
 4. Екологічні задачі [Текст]: задачі // Позакласний час. – 2018. – № 3. – С. 39.
 5. Екологічні ігри [Текст]: ігри // Позакласний час. – 2018. – № 3. – С. 42-43.
 6. Екологізація інтелектуального дозвілля [Текст]: ігри та вікторини // Біологія. Шкільний світ. – 2018. – № 22. – С. 19.
 7. Екологічний всюдихід [Текст]: квест // Позакласний час. – 2019. – № 5. – С. 37-39.
 8. Екологічний тур [Текст]: тренінги, уроки, розваги // Хімія. Біологія. Бібліотека. – 2017. – № 2. – 156 с.
 9. Касян, Н.В. Екологічне асорті [Текст]: інтелектуальна гра / Н.В. Касян // Позакласний час. – 2019. – № 4. – С. 28-29.
 10. Клименко. Т.О. Екологічна бригада [Текст]: екологічне виховання / Т.О. Клименко // Виховна робота в школі. – 2019. – № 12. – С. 14-16.

08.09.2020                  «21 вересняМіжнародний День миру»

Міжнародний День миру встановлений резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 30 листопада 1982 року.

Міжнародний День миру в Україні закріплено указом Президента України від 05 лютого 2002 року № 100.

(рекомендований список літератури для користувачів)

 1. Міжнародний День миру [Текст]: рекомендаційний бібліографічний список літератури // Шкільна бібліотека плюс. – 2019. – № 16/17. – С. 5-6
 2. І дорослі , і малі хочуть миру на землі [Текст]: сценарій до міжнародного Дня миру // Українська мова та література. – 2014. – № 12. – С. 76-80.
 1. Мир без насилля, без тривог і без сліз [Текст]: сценарій до Міжнародного Дня миру

// Шкільний бібілотекар. – 2015. – № 8. – С. 32-36.

 1. Неймет, І.В. Мир і злагода – пріоритети української держави [Текст]: сценарій

виховного заходу, 10-11-й клас / І.В. Неймет // Виховна робота в школі. – 2019. –

№ 2. – С. 20.

 1. Про День миру [Електронний ресурс]: указ Президента України від 5 лютого 2002 р.

№ 100/2002 // Законодавство України / Верховна Рада України. – Режим доступу:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/100/2002#Text

 • 04.08.2020       «Найпопулярніші і найвідоміші   сучасні письменники України»

(рекомендований список літератури для користувачів)

Андрухович Юрій – співредактор літературно-мистецького журналу «Четвер», у 1985р. разом із Віктором Небораком та Олександром Ірванцем заснував поетичну групу «БУ-БА-БУ», яка однією із перших почала відновлювати в українській літературі карнавальні та буфонадні традиції

Жадан Сергій – із 2000р. віце-президент Асоціації українських письменників, учасник мультимедійних мистецьких проєктів, організатор літературного життя України

Забужко Оксана – «Золотий письменник України» (відзнака у 2012р.), літературна премія Центральної та Східної Європи «Ангелус» (Польща) – за «Музей покинутих секретів» (2013р.), лауреат Української премії «Жінка ІІІ тисячоліття» у номінації «Рейтинг» (2015р.), відзнака Блаженного Священномученика Омеляна Ковча

   Кокотюха Андрій – дослідник української масової літератури, має диплом видавництва

«Смолоскип» (1996р.), премію журналу «Березіль» (2000,2003рр.), нагрудний знак «За зраз-

кову службу у внутрішніх військах МВС України» (2002р.), відзнаку «Золотий письменник

України» (2012р.) та інші премії і дипломи

Роздобудько Ірен – письменниця, поетеса та сценарист сміливо експериментує зі стилями, жанрами, темами, сюжетами і героями, творчий доробок налічує 18 книжок і 5 фільмів, сценаристом котрих вона є

   Шкляр Василь – батько українського бестселера, член Спілки письменників України з

1978р., Асоціації українських письменників з 1999р., головний редактор видавництва

«Дніпро» (2000-2004рр.)

                 01.06.2020      «Твори української літератури для читання влітку»

(рекомендований список літератури для учнів 5-11-х класів)

5 клас

Казки: «Яйце-райце», «Мудра дівчина», «Летючий корабель», «Ох»

Іван Франко «Фарбований Лис»

Галина Малик «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії»

Зірка Мензатюк «Таємниця козацької шаблі»

Євген Гуцало «Лось»

Микола Вінграновський «Сіроманець»

Григір Тютюнник «Дивак»

 

                                                                                    6 клас

 1. Володимир Рутківський «Джури козака Швайки» («На козацьких островах»)
 2. Володимир Винниченко «Федько-халамидник»
 3. Емма Андієвська «Казка про яян», «Говорюща риба»
 4. Всеволод Нестайко «Тореадори з Васюківки»
 5. Ярослав Стельмах «Митькозавр із Юрківки, або Химера лісового озера»
 6. Леся Воронина «Таємне товариство боягузів, або засіб від переляку №9»

 

7 клас

Іван Франко «Захар Беркут»

Андрій Чайковський «За сестрою»

Михайло Стельмах «Гуси-лебеді летять» ( розділи 1-9)

Григір Тютюнник «Климко»

Марина Павленко «Русалонька із 7-В, або Прокляття роду Кулаківських»

Олександр Гаврош «Неймовірні пригоди Івана Сили»

 

8 клас

Іван Карпенко-Карий  «Сто тисяч»

Михайло Коцюбинський «Дорогою ціною»

Олександр Довженко «Ніч перед боєм»

Ніна Бічуя «Шпага Славка Беркути»

Володимир Дрозд «Білий кінь Шептало»

Юрій Винничук «Місце для дракона»

Валентин Чемерис «Вітька + Галя, або Повість про перше кохання»

 

9 клас

Слово о полку Ігоревім

Іван Котляревський «Енеїда», «Наталка Полтавка»

Григорій Квітка-Основ’яненко  «Маруся»

Микола Гоголь «Тарас Бульба»

Тарас Шевченко «Катерина», «Наймичка»

Пантелеймон Куліш «Чорна рада»

Марко Вовчок «Інститутка»

 

10 клас

Іван Нечуй –Левицький «Кайдашева сім’я»

Панас Мирний  «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

Іван Карпенко-Карий  «Мартин Боруля»

Іван Франко « Мойсей»

Михайло Коцюбинський «Тіні забутих предків»

Ольга Кобилянська «Valse melancolique»,«Impromtu phantasie»

Леся Українка «Лісова пісня»

 

11 клас

Микола Хвильовий «Я (Романтика)»

Валер’ян Підмогильний «Місто»

Микола Куліш «Мина Мазайло»

Олександр Довженко «Україна в огні», «Зачарована Десна»

Ліна Костенко «Маруся Чурай»

Олесь Гончар «  Модри Камень»

Григір Тютюнник «Три зозулі з поклоном»

Іван Багряний «Тигролови»

Юрій Яновський «Майстер корабля»

Остап Вишня «Моя автобіографія», «Сом»

 

                                Твори зарубіжної літератури для читання влітку

 

5 клас

Казки «Тисячі і однієї ночі» подорожі Синдбада-Мореплавця

Оскар Уайльд казка «Хлопчик-зірка»

Еріх Распе «Пригоди барона Мюнхаузена»

Ернест Сетон-Томпсон «Лобо-володар Курумпо»

Марк Твен «Пригоди Тома Сойєра»

Елеонор Портер «Полінна»

Льюїс Керролл «Аліса в Країні Див»

Туве Янсон «Комета прилітає»

Рональд Дал «Чарлі і шоколадна фабрика»

Пауль Маар «Машина для здійснення бажань, або Суботик повертається в суботу»

 

                                                                                    6 клас

Жуль Верн «П’ятнадцятирічний капітан»

Роберт Стівенсон «Острів скарбів»

Чарльз Діккенс «Різдвяна пісня в прозі»

Микола Гоголь «Ніч перед Різдвом»

Джек Лондон «Жага до життя»

Роберт Шеклі «Запах думок»

Астрід Ліндгрен «Міо, мій Міо»

Міхаель Енде «Джим Ґудзик і машиніст Лукас»

 

7 клас

 1. Вальтер Скотт «Айвенго»
 2. Василь Биков «Альпійська балада»
 3. Олександр Грін «Пурпурові вітрила»
 4. Едгар По «Золотий жук»
 5. Конан Доль «Пістрява стрічка». «Спілка рудих»
 6. Герберт Уеллс «Чарівна крамниця»
 7. Рюноске Акутагава «Павутинка»
 8. Айзек Азімов «Фах»
 9. Діана Джонс «Мандрівний замок Хаула»
 10. Корнелія Функе «Чорнильне серце»

 

8 клас

Гомер «Іліада»

Ричард Бах «Чайка Джонатан Лінгвістон»

Мольєр «Міщанин-шляхтич»

А. де Сент-Екзюпері «Маленький принц»

Мігель де Сервантес «Дон Кіхот»

Вільям Шекспір «Ромео і Джульєтта»

Марина Аромштам «Коли відпочивають янголи»

 

9 клас

Мольєр «Міщанин-шляхтич»

Джонатан Свіфт «Мандри Гуллівера» (1 частина)

Оноре де Бальзак «Гобсек»

Генріх Ібсен «Ляльковий дім»

Олександр Пушкіни «Євгеній Онєгін»

Михайло Лермонтов «Герой нашого часу»

Микола Гоголь «Шинель», «Ревізор»

Бернард Шоу «Пігмаліон»

Михайло Булгаков «Собаче серце»

Рей Дуглас Бредбері «451 за Фарінгейтом»

 

10 клас

Данте «Божественна комедія»

Федір Достоєвський «Кара і злочин»

Шекспір «Гамлет»

Оноре де Бальзак «Гобсек»

Гофман «Крихітка Цахес»

Оскар Уайльд «Портрет Доріана Грея»

Поало Коельйо «Алхімік»

Гомер «Одісея»

 

11 клас

Франс Кафка «Перевтілення»

Дж. Оруел «1984»

Михайло Булгаков «Майстер і Маргарита»

Стівен Кінг «Мораль»

Бертольд Брехт «Матінка Кураж та її діти»

Ясунарі Кавабата «Тисяча журавлів»

Ернест Хемінгуей «Старий і море»

Маркус Френк Зузак «Крадійка книжок»

Милорад Павич «Скляний равлик»

 

  04.05.2020                    «Читай книги українською»

(безкоштовні сайти для користувачів)

EBOOKUA художня література онлайн (ebookua.org.ua)

POETYKA скарби української поезії (poetyka.uazone.net)

JAVALIBE завантаження та перегляд книг онлайн (javalibe.com.ua)

ЧТИВО вільна онлайн-бібліотека україномовної літератури. (chtyvo.org.ua)

ІЗБОРНИК – електронна бібліотека давньої української літератури (iitopys.org.ua)

УКРЛІБ – українська класична література (ukrlib.com.ua)

АЕЛИБ – бібліотека світової літератури. Оригінали та переклади (oelib.org.ua)

 

01.04.2020      «20 книг, що змінюють життя»

(рекомендований список літератури для користувачів)

 1. Антуан де Сент-Екзюпері «Маленький принц»
 2. Багряний Іван «Тигролови»
 3. Булгаков Михайло « Майстер і Маргарита»
 4.  Булгаков Михайло «Собаче серце»
 5. Джек Лондон «Любов до життя»
 6. Джером Девід Селінджер «Над прірвою у житі»
 7. Еріх Марія Ремарк «Три товариші»
 8. Ернст Хемінгуей «Старий і море»
 9. Камю Альбер «Чума
 10. Пауло Коельо «Алхімік»
 11. Рей Бредбері «451 градус за Фаренгейтом»

02.03.2020      «Учасникам Всеукраїнського конкурсу дитячого читання «Книгоманія»»

(рекомендований список літератури для учнів 6-7-х класів)

 1. Вороніна Леся «Суперагент 000»
 2. Дерманський Сашко «Чудове чудовисько»
 3. Лавренішина Анастасія «Дрімучий ліс»
 4. Кокотюха Андрій «Гімназист і Вогняний Змій»
 5. Купріян Ольга «Щоденник Лоли»
 6. Лущевська Оксана «Бігль старший», «Скелет без шафи»
 7. Льюїс К.С. «Хроніки Нарнії»
 8. Марченко Мія «Місто Тіней»
 9. Матолінець Наталія «Академія Аматерасу», «Гессі»
 10. Пагутяк Галина «Втеча звірів»
 11. Стронг Джеремі «Гармидер у школі»
 12. Ролінг Джоан Серія книжок про Гаррі Понтера
 13. Рутківський Володимир «Джури козака Швайки»
 14. Ткачук Галина «Книжка про сміття»
 15. Флетчер Том «Різдвозавр», «Різдвозавр та Зимова Відьма»

03.02.2020      «20 лютого День Героїв Небесної Сотні»

(інформаційно-бібліографічний список літератури для користувачів)

 1. Герої нашого часу [Текст]: виховна година, присвячена пам’яті героїв Небесної сотні, 5-11 кл. // Виховна робота в школі. – 2016. –  № 10. – С.  29-31.
 2. Довжанин, Г.Ю. Герої Небесної Сотні [Текст]: сценарій заходу / Г.Ю. Довжанін // Позакласний час. – 2016. –  № 10.  – С.  26-27.
 3. За Україну, за її волю [Текст]: сценарій до Дня Небесної Сотні // Позакласний час. – 2017. – № 1. – С. 8-9.
 4. Кулакевич, О.А. У нашій пам’яті вони назавжди залишились [Текст]: сценарій лінійки-реквієму, присвяченої вшануванню пам’яті Героїв Небесної Сотні,  7-11 кл. / О.А. Кулакевич // Виховна робота в школі. – 2020. – № 1. – С. 9-11.
 5. Лепкалюк, Г.М. Герої Небесної сотні [Текст]: сценарій / Г.М. Лепкалюк // Позакласний час. – 2015. – № 1. – С. 38-40.
 6. Ми сотнею йшли на небо [Текст]: сценарій, // Позакласний час. – 2016. – № 1. – С. 26-28.
 7. Николайчук. Н. Зове на бій Небесна Сотня за України майбуття [Текст]: сценарій / Н. Ніколайчук // Дивослово. – 2017. – № 1. – С. 34-41.
 8. Осташко, Л.В. Небесна сотня – герої нашого часу [Текст]: вечір-реквієм для учнів 9-11-х класів / Л.В. Осташко // Шкільний бібліотекар. – 2015. – № 10. – С. 29-35.
 9. Паркулаб, М. Тільки тим історія належить, хто сьогодні бореться й живе [Текст]: 100-річчю утворення легіону Українських січових стрільців та пам’яті Небесної сотні присвячується урок-проект, 8 – 9 класи / М. Паркулаб // УКраїнська мова і література в школах України. – 2015. – № 11. – С. 36-41.
 10. Стрільчук, В.В. Урок пам’яті Небесної сотні [Текст]: сценарій / В.В. Стрільчук // Виховна робота в школі. – 2016. – № 1. – С. 33-35.
 11. Шаріпова, Т.В. Хто вмирає в боротьбі – в серцях живе повіки! [Текст]: сценарій про героїв Небесної Сотні / Т.В. Шаріпова // Позакласний час. – 2016. – № 10. – С. 24-25.

 

14.01.2020                            «Україна є, була і буде…»

(інформаційно-бібліографічний список літератури для користувачів)

 1. День Соборності України [Електронний ресурс]: сценарій для учнів 1-11 класів. – Режим доступу: https://naurok.com.ua/scenariy-dlya-uchniv-1-11-klasiv-den-sobornosti-ukra-ni-2909.html. – Назва зі сторінки Інтернету.
 2. День Соборності України [Електронний ресурс]: добірка матеріалів із Бібліотеки «На Урок». – Режим доступу: https://naurok.com.ua/post/den-sobornosti-ukra-ni-dobirka-materialiv-iz-biblioteki-na-urok. – Назва сторінки Інтернету.
 3. Ми вірим в майбутнє твоє, Батьківщино! [Текст]: вірші до дня Соборності України // Позакласний час. – 2018. – № 12. – С. 12.
 4. Ми народились в Україні [Текст]: дитячі вірші до дня Соборності України // Позакласний час. – 2018. – № 12. – С. 13.
 5. Смаглюк, І.І. Виховний захід, присвячений Дню Соборності України [Електронний ресурс]: сценарій / І.І. Смаглюк. – Режим доступу: http://libkor.com.ua/php/fulltext_files/004_Vuhovnuy_zahid.pdf. – Назва зі сторінки Інтернету.
 6. Сценарій до Дня Соборності України [Електронний ресурс]: конспект, презентація. – Режим доступу: ://erudyt.net/vixovni-zaxodi/den-sobornosti-ukrajiny/stsenarij-do-dnya-sobornosti-ukrajiny-konspekt-prezentatsiya.html. – Назва зі сторінки Інтернету.
 7. Одна Батьківщина. І двох не буває [Текст]: сценарій до дня Соборності України // Позакласний час. – 2018. – № 12. – С. 10-11.
 8. Україно, соборна Державо, сонценосна колиско моя! [Текст]: сценарій до дня Соборності України // Позакласний час. – 2018. – № 12. – С. 9.

 

 

02.12.2019         «Як жити у світі, в якому є СНІД?»

(інформаційно-бібліографічний список літератури для користувачів)

 1. Вони ж, як ми… [Текст]: сценарій про СНІД // Позакласний час. – 2019. – № 11. – С. 50-56.
 2. Жизнь в твоих руках:1 грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДОМ [Текст]: сценарій // Позакласний час. – 2012. – № 21/22. – С.142-144.
 3. Життя дається один раз [Текст]: сценарій про СНІД // Позакласний час. – 2019. – № 11. – С. 57-58.
 4. Обвинувачується вірус [Текст]: сценарій виховного заходу для старшокласників про ВіЛ/СНІД // Школа. – 2012. – № 10. –С. 47-20.
 5. Пархоменко, Ю.О. Загроза людству – СНІД [Текст]: тренінг / Ю.О. Пархоменко // Позакласний час. – 2016. – № 3. – С. 23-24.
 6. Ременюк. Л.О. Як жити у світі, в якому є ВІЛ/СНІД? [Текст]: сценарій, історія пам’ятного знаку “Червона стрічка” / Л.О. Ременюк // Виховна робота в школі. – 2016. – № 11. – С. 35-47.
 7. Ткачук, А.О. Інтелектуальна гра “Розумники” [Текст]: сценарій до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, 9-11 клас / А.О. Ткачук // Виховна робота в школі. – 2013. – № 11. – С. 24-27.
 8. Це стосується кожного… [Текст]: інформаційні матеріали про СНІД // Позакласний час. – 2019. – № 11. – С. 49.
 9. Шубко, І.В. Прояви турботу та обачливість [Текст]: сценарій до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом / І.В. Шубко // Позакласний час. – 2014. – № 11. – С. 32-33.

 

01.11.2019                 «Шкільному бібліотекарю – колезі»

(рекомендований список літератури)

 1. Березіна О. Профорієнтація підлітків і старшокласників у бібліотеці [Текст]: гра-квест / О. Березіна // ШБІЦ. – 2014. – № 10. – С. 17-22.
 2. Віртуальна літературна виставка [Текст]: правила складання // Шкільний бібліотекар. – 2017. – № 1. – С. 2-4.
 3. Гриньова М.В. Нова бібліотека – Новій українській школі [Текст]: практичний досвід / М.В. Гриньова // Шкільний бібліотекар. – 2019. – № 9. – С. 2-8.
 4. Дерманчук З. Проектна діяльність як ефективний спосіб залучення дітей до читання [Текст]: методичні поради / З. Дерманчук // ШБІЦ. – 2014. – № 12. – С. 19.
 5. Запорожець О.О. Бібліотечний воркшоп як метод упровадження інтерактивних технологій [Текст]: практичний досвід / О.О. запорожець // Шкільний бібліотекар. – 2015. – № 7. – С. 3 – 6.
 6. Про затвердження плану заходів з проведення у 2019 році Всеукраїнського тижня права: розпорядження КМУ від 24.07.2019 568-Р [Електронний ресурс]: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/568-2019-%D1%80
 7. Про Стратегію національно-патріотичного виховання: указ Президента України від 18.05.2019 № 286 [Електронний ресурс]: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/286/2019
 8. Срибна В.Л. Роль ІКТ у формуванні позитивної мотивації до читання [Текст]: інновації у роботі бібліотеки / В.Л. Срибна // Шкільний бібліотекар. – 2019. – № 3. – С. 2-5.
 9. Стратегія розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року “Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України” [Текст]: розпорядження КМУ від 23.03.2016 р. № 219-р // ШБІЦ. – 2016. – № 5. – С. 66.
 10. Cтруктура краєзнавчої картотеки для шкільних бібліотек [Текст]: поради // Шкільний бібліотекар. – 2014. – № 7. – С. 22.

15.10.2019         «Формування та розвиток ключових компетентностей в умовах

НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ»

(інформаційно-бібліографічний список літератури для педагогів НУШ)

 1. Василенко, Н.В. НУШ: методичний консиліум [Текст]: реформа / Н.В. Василенко // Завучу. Усе для роботи. – 2019. – №3/4. – С. 17-22.
 2. Загдай, О.П. Крок до “НУШ” – створення умов для освітньої діяльності учнів у формі спілкуванння [Текст]: методичні поради / О.П. Загдай // Завучу. Усе для роботи. – 2019. – №3/4. – С. 22.
 3. Донська, А. НУШ – один рік! 21 лютого КМУ ухвалив новий Держстандарт початкової освіти / А. Донська, Г. Прокопенко, І. Валько [Текст]: з досвіду роботи / А. Донська,

Г. Прокопенко  // Всеосвіта. – 2019. – № 3. – С. 8-9.

 1. Краснолуцька, Я. Навіщо нам НУШ? Або чи потрібен дестрой закостенілій системі освіти? [Текст]: тема номера / Я. Краснолуцька // Початкова освіта. – 2019. – № 2. – С. 20-23.
 2. На допомогу вчителю НУШ [Текст]: ранкові зустрічі та підсумки // Початкова освіта. – 2018. – № 17. – С. 7-27.
 3. Особистісно-орієнтоване навчання – домінантна модель реалізації концепціїї “НУШ” [Текст]: технологія сучасного уроку / І. Кучеренко // Дивослово. – 2018. – № 10. – С.

2-4.

 1. Павленко, Л.П. Театралізація як складова тематичних тижнів у 1-му класі [Текст]: сучасний погляд НУШ / Л.П. Павленко, І.А. Джулинська // Початкове навчання та виховання. – 2019. – № 28/30. – С. 5-22.
 2. Правила, етикет, пам’ятки: на допомогу вчителю НУШ [Текст]: методичний порадник // Початкова освіта. – 2018. – № 18. – С. 20-29.
 3. Про тонкощі роботи в НУШ [Текст] новини міністерства // Англійська мова в початковій школі. – 2018. – № 9. – С . 11-15.
 4. Сєдов, С.В. Роль загальнорозвивальних рухливих ігор на уроках фізичної культури в умовах розбудови НУШ [Текст]: методичні поради / С.В. Сєдов // Завучу. Усе для роботи. – 2019. – № 3/4. – С. 22.
 5. Харченко, Н. Чотире освітні кластери: критичне мислення у схемах і таблицях [Текст]: методичні поради до НУШ / Н. Харченко // Початкова освіта. – 2018. – № 22. – С. 9-16.

 

20.09.2019 «Міжнародний день учителів.

                         День працівників освіти в Україні»

(рекомендований список літератури для користувачів)

 1. Безверхня, Н.В. Йди по сонячним світам до мети вчителя [Текст]: сценки зі шкільного життя / Н.В. Безверхня // Позакласний час. – 2010. – № 9. – С. 21.
 2. Біркова, І.Р. Величне слово “вчитель”: Як усе починалось [Текст]: сценарій до дня вчителя / І.Р. Біркова // Виховна робота в школі. – 2017. – № 8. – С. 34-38.
 3. Доземний уклін вам, вчителі! [Текст]: сценарій до Дня вчителя // Позакласний час. – 2016. – № 9. – С. 9-10.
 4. День вчителя [Текст]: сценарій // Позакласний час. – 2010. – № 8. – С. 27.
 5. Кадров, А.А. Я преклоняюсь пред учителем своим… [Текст]: сценарий концерта ко Дню учителя / А.А. Кадров // Виховна робота в школі. – 2014. – № 8. – С. 27-31.
 6. Копко, Л.І. Свято наших учителів [Текст]: сценарій осіінього свята / Л.І. Копко // Виховна робота в школі. – 2019. – № 8. – С. 2-8.
 7. Міжнародний день учителів. День працівників освіти в Україні [Текст]: календар словесника  // Методичні діалоги. – 2014. – № 1-2. – С. 46.
 8. Парасольки вчительських мрій [Текст]: сценарій до Дня працівників освіти // Позакласний час. – 2014. – № 9. – С. 50-51.
 9. Сидоренко, Н.В. Учитель року – 2019 [Текст]: сценарій осіінього свята / Н.В. Сидоренко // Виховна робота в школі. – 2019. – № 8. – С. 9-12.

27.08.2019  «Підвищення освітнього рівня і вихованості учнів через

                          упровадження міжпредметних зв’язків та формування життєвих

                                                            компетентностей»

(інформаційно-бібліографічний список літератури на проблемну тему)

 1. Алгоритм підготовки бінарного уроку [Текст]: тема номера // Біологія. Шкільний світ. – – № 2. – С. 19 -28.
 2. Журавльова, О. Розгорнутий кут: інтегрований урок з математики та інформатики [Текст]: структура уроку / О. Журавльова, Г. Антипіна // Математика в рідній школі. – 2017. – № 12. – С. 19-21.
 3. Коровай, М. Інтерактивні засоби навчання: формування та розвиток соціальної компетентності учнів [Текст]: інтерактивні технології / М. Коровай // Світова література. – 2015. – № 1. – С. 25-26.
 4. Літвінчук, Т.О. Сучасний освітній інструментарій компетентісно-орієнтованого навчання на уроках географії [Текст]: методика, практика. досвід / Т.О. Літвінчук // Географія та економіка в рідній школі. – 2019. – № 1. – С. 44-48.
 5. Лобзіна. А.В. Інтегрований урок-подорож “У пошуках скарбів” (за романом Р.Л. Стівенсона “Острів скарбів” [Текст]: сценарій уроку / А.В. Лобзіна, А.В. Дворник // Географія та економіка в рідній школі. – 2018. – № 9. – С. 31-33.
 6. Мальована, О.І. Розвиток компетентностей – вимога сьогодення [Текст]: реформа / О.І. Мальована // Завучу. Усе для роботи. – 2019. – № 3/4. – С. 31-38.
 7. Основні компетентності сучасної людини [Текст]: тема номера // Біологія. Шкільний світ. – 2019. – № 2. – С. 29-35.
 8. Підласий, І.П. Як стати компетентним педагогом? Підковуємося теоретично [Текст]: компетентність / І.П. Підласий // Завучу. Усе для роботи. – 2019. – № 7/8. – С. 11-12.
 9. Труфін, Н. Розвиваємо мислення [Текст]: завдання з хімії з погляду компетентісного підходу / Н. Труфін // Хімія. Шкільний світ.–- 2019. – № 4. – С. 31-46.
 10. Фокіна, О. Фізико-математична гра “Найрозумніший” [Текст]: інтегрований урок для 7 класу / О. Фокіна, І. Бариш-Тищенко // Математика в рідній школі. – 2017. – № 2. – С. 13 -18.

03.05.2019              «Державна підсумкова атестація»

(рекомендований список літератури для користувачів)

  ДПА-2019: навчальні предмети, форма, строки [Текст]: важливі справи // Практика управіління закладом освіти. – 2019. – № 3. – С. 21. ДПА у 2018/2019 році: з чого складатимуть і в якій формі проводитимуть [Текст]: нормативні документи // Заступник директора школи. – 2019. – № 3. – С. 20

 1. Звільнення учнів від ДПА та подання апеляцій [Текст]: тест для самодіагностики // Заступник директора школи. – 2018. – № 5. – С. 27 – 29.
 2. Не така страшна ДПА…[Текст]: поради для учнів, які складають атестацію // Заступник директора школи. – 2019. – № 4. – С. 12 – 17.
 3. Новий порядок проведення ДПА: вивчаємо документ за 5 хвилин [Текст]: оцінка навчальних досягнень // Практика управління закладом освіти. – 2019. – № 3. – С. 18 – 20.
 4. Перелік навчальних предметів, із яких у 2018/2019 н.р. проводиться   ДПА осіб, які завершують здобуття початкової освіти (у 4-х класах ЗЗСО)[Текст]: додаток до наказу МОН від 25.01.2019р. № 59 // Інформаційний збірник МОН. – 2019. – № 2. – С. 87 – 88.
 5. Перелік навчальних предметів, із яких у 2018/2019 н.р. проводиться   ДПА осіб, які завершують здобуття повної загальної освіти (у 11-х (12-х) класах ЗЗСО)[Текст]: додаток № 3 до наказу МОН від 25.01.2019р. № 59 // Інформаційний збірник МОН. – 2019. – № 2. – С. 88.
 6. Перелік навчальних предметів, із яких у 2018/2019 н.р. проводиться   ДПА осіб, які завершують здобуття базової середньої освіти (у 9-х) класах ЗЗСО)[Текст]: додаток № 2 до наказу МОН від 25.01.2019р. № 59 // Інформаційний збірник МОН. – 2019. – № 2. –  С. 89.
 7. Щодо складання ДПА з української мови у формі ЗНО [Текст]: лист від 20.02.2018 № 22.1/10-415 // Інформаційний збірник МОН та коментарі. – 2018. – № 3. – С. 78 – 85.
 8. Щодо складання ДПА з української мови у формі ЗНО [Текст]: лист від 07.02.2019 № 22.1/10-393 // Інформаційний збірник МОН. – 2019. – № 2. – С. 90.

 

05.04.2019                                                        «Що нам читати?»

(рекомендована література для учнів 7-х класів під час проведення

Всеукраїнського конкурсу дитячого читання  «Книгоманія-2019»).

 1. Гридін Сергій. Відчайдушні. – К. : Видавничий центр «Академія», 2017
 2. Мацко Ірина. Кава по-дорослому. – К. : Видавничий центр «Академія», 2018
 3. Макарик Віталіна, Гайдамака Микита, Ситнік Віоліна та інші. Перше побачення. – К. : Видавничий центр «Академія», 2018
 4. Коршунова Анна. Комп і компанія. – К. : Час майстрів, 2018
 5. Яріш Ярослав. Самійло. – К. : Час майстрів, 2018
 6. Яценко Петро. Нечуй. Немов. Небач. – Л. : Літературна агенція «Піраміда», 2017
 7. Лущевська Оксана. Велет нам програє! – Х. : Ранок, 2017
 8. Воронина Леся. Суперагент 000. – Х. : Ранок, 2018
 9. Дяченки Марина та Сергій (пер. з російської Негребецького О.). Дивовижні пригоди звичайних речей. – К. : Довженко Букс, 2018
 10. Рутківський Володимир. Сторожова застава. – К. : «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА», 2018
 11. Гаврош Олександр. Неймовірні пригоди Івана Сили, найдужчої людини світу. – К. : «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА», 2017
 12. Пагутяк Галина. ВТЕЧА ЗВІРІВ або НОВИЙ БЕСТІАРІЙ. – К. : «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА», 2018
 13. Кокотюха Андрій. Гімназист і Чорна Рука. – К. : «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА», 2018
 14. Кокотюха Андрій. Гімназист і Вогняний Змій. – К. : «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА», 2018
 15. Рутківський Володимир. Бухтик з тихого затону. – К. : «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА», 2018
 16. Малик Галина. Незвичайні пригоди Алі. – К. : «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА», 2018
 17. Штанко Катерина. Дракони, вперед! – К. : «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА», 2017

05.03.2019                        «Інтерактивні технології в освіті»

(рекомендований список літератури для користувачів)

 1. Алгоритм підготовки бінарного уроку [Текст]: методичні поради // Біологія. Шкільний світ.

– 2019. – № 2. – С. 19 – 28.

 1. Алгоритм створення квестів [Текст]: методичні поради // Біологія. Шкільний світ.

– 2019. – № 2. – С. 14 – 19.

 1. Ветушко, О.В. Акмеологічний підхід до розвитку професійної компетентності

педагога [Текст]: менеджмент / О.В. Ветушко // Завучу. Усе для роботи. – 2018. – № 15/16.

– С. 42 – 44.

 1. Воробйова, Л.О. Умови й засоби розвитку творчої компетентності педагогів [Текст]: менеджмент / Л.О. Воробйова // Завучу. Усе для роботи. – 2018. – № 15/16. – С. 44 – 46.
 2. Інтерактивні методи навчання: День інформатики в школі [Текст]: інтерактивне навчання // Початкова освіта. – 2018. – № 3. – С. 24 – 28.
 3. Кондратьєва, Н. Створюємо проекти: реалізація особистісно-орієнтованого підходу у викладанні хімії [Текст]: тема номера / Н. Кондратьєва // Хімія. Шкільний світ. – 2019. – № 2 – С. 32 – 36.
 4. Кравець, Н.В. Квестманія [Текст]: сучасні інтерактивні форми виховної роботи з учнями / Н.В. Кравець // Виховна робота в школі. – 2017. – № 12. – С. 2 – 23.
 5. Мальована, О.І. Розвиток компетентностей – вимога сьогодення [Текст]: реформа / О.І. Мальована // Завучу. Усе для роботи. – 2019. – № 3/4. – С. 31 – 38.
 6. Основні компетентності сучасної людини [Текст]: тема номера // Біологія. Шкільний світ. – 2019. – № 2. – С. 29 – 35.
 7.  Прокопчук, С.М. Формування батьківської компетентності за умов акмеологічного освітньо-реабілітаційногопростору  [Текст]: робота з батьками / С.М. Прокопчук // Виховна робота в школі. – 2019. – № 2. – С. 2 – 10.

 

12.02.2019                «Сторінками Афганської війни»

(рекомендований список літератури для користувачів)

 1. Андрієнко. Н.М. Сторінками Афганської війни [Текст]: проект із виховної роботи, 5 кл. / Н.М. Андрієнко // Виховна робота в школі. – 2015. – № 3. – С . 33 – 36.
 2. А мне опять Афганистан приснился… [Текст]: сценарій, присвячений ветеранам афганської війни // Позакласний час. – 2010. – № 1. – С. 94 – 97.
 3. Афганістан болить в моїй душі [Текст]: сценарій // Позакласний час. – 2014. – № 1. – С. 106 – 108.
 4. Афганістан – ти серця мого біль! [Текст]: сценарій, присвячений ветеранам афганської війни // Позакласний час. – 2013. – № 1-2. – С. 100.
 5. Відлуння афганських гір [Текст]: сценарій // Позакласний час. – 2008. – № 1. – С. 56.
 6. Дідовець, Г.П. Афганістан – душі кривава рана [Текст]: сценарій / Г.П. Дідовець // Виховна робота в школі. – 2016. –  № 1. – С. 27 – 30.
 7. Нахненко, Л.В. Відлуння афганських гір [Текст]: сценарій / Л.В. Нахненко // Класному керівнику. – 2011. – № 12. – С. 24  – 27.
 8. Опаленные судьбы [Текст]: сценарий, посвященный погибшим в Афганистане // Позакласний час. – 2007. – № 1. – С. 20 – 23.
 9. Печальні очі у Мадонни [Текст]: зустріч матерів, сини яких служили в Афганістані // Шкільний світ. -–2010. – № 13. – С. 11 – 14.

 

21.01.2019                        «Пам’яті Героїв Крут присвячується»

(рекомендований список літератури для користувачів)

1.      Бій під Крутами [Електронний ресурс] // You Tube. – Режим доступу: http://www.youtube.com/watch?v=qDIkxBVMDcE. – Назва з екрана

2.      Дудар. О.В. Пам’яті герої Крут // [Текст]: орієнтовний сценарій виховного заходу / О.В. Дудар // Методичні діалоги. – 2014. – № 1/2. – С. 49 – 52.

3.      Кордонська, А.В. Герохї Крут – для нащадків взірець[Текст]: вечір пам’яті / А.В. Кордонська // Класному керівнику. – 2014. – № 12. – С. 12 – 16.

4.      Молитва за героїв Крут [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://intv.ua/important/53796-molitva-za-geroyiv-rut.html. – Назва з екрана

 1. Меморіальний комплекс «Пам’яті героїв Крут» [Електронний ресурс] // Музеї  

      Чернігівщини. – Режим доступу : http://museum.cult.gov.ua. – Назва з екрана

6.      Пам’яті Героїв Крут присвячується [Електронний ресурс] // You Tube. – Режим доступу: http://www.youtube.com/watch?v=PVFoNr65rhE. – Назва з екрана

7.      Пам’яті героїв Крут [Електронний ресурс] // Любитівська сільська бібліотека. – Режим доступу : http://lubitov-lib.blogspot.com/2012/01/29.html. – Назва з екрана

8.      Пісні пам’яті Героїв бою під Крутами [Електронний ресурс] // Українські пісні. – Режим доступу : http://www.pisni.org.ua/songlist/kruty-1.html. – Назва з екрана

 

 1. Фіщенко-Савицька, Н. Нев’янучий вінок пам’яті героїв Крут [Текст]: сценарій / Н.

Фіщенко-Савицька // Позакласний час. – 2017. – № 12. – С. 8 – 10.

 

03.12.2018                          «Вчителю інформатики»

(рекомендований список літератури для вчителів інформатики)

 1. Інтернет-залежність: виявляємо, класифікуємо, протидіємо [Текст]: робота з

батьками // Заступник директора школи. – 2018. – № 5. –  С. 44 – 46.

 1. Кошарук, О.О. Компетентнісний підхід на уроках інформатики [Текст]: методичний орієнтир / О.О. Кошарук // Інформатика в школі. – – № 12. – С. 2 – 9.
 2. Липчанська, І. Три дні без інтернету: хто готовий до експерименту? [Текст]: виховна робота / І. Липчанська // Заступник директора школи. – – № 5. – С. 47 – 52.
 3. Методичні рекомендації про викладання інформатики у 2018/2019 н.р. [Текст]: додаток до листа МОН від 03.07.2018 № 1/9-415 // Інформатика в школі. – – № 9. – С. 2 – 9.
 4. Сосновенко, Н. Перша допомога жертві кібербулінгу: емоції під контроль [Текст]: поради спеціаліста / Н. Сосновенко // Заступник директора школи. – – № 5. – С. 56 – 60.
 5. Черевко, С.П. Захоплива інформатика [Текст]: вікторина-змагання / С.П. Черевко // Інформатика в школі. – – № 1. – С. 21 -–24.
 6. Шість запитань про кібербулінг [Текст]: поради спеціаліста // Заступник директора школи. – – № 5. – С. 53 – 55.

01.11.2018                          «Вчителю математики»

(рекомендований список літератури для користувачів)

 1. Баранова, С. Математика і здоров’я [Текст]: математичний квест для учнів 6

класу / С. Баранова, О. Калашник // Математика в рідній школі. – 2018. – № 2. –

С. 36 – 38.

 1. Білоконь, Л. Математичний гурток у 6-му класі[Текст]: робота гуртка /

Л. Білоконь // Математика в рідній школі. – 2018. – № 1. – С. 35 – 41.

 1. Бурда, М. Методичні рекомендації щодо організації навчального процесу з

математики у 2018/2019 н.р. [Текст]: методичні рекомендації / М. Бурда //

Математика в рідній школі. – 2018. –  № 7/8. – С. 2 – 8.

 1. Бурда, М. Концепція математичної освіти 12-річної школи [Текст]: методичні рекомендації / М. Бурда, Н. Тарасенкова та ін. // Математика в рідній школі. – 2018. – № 9. – С. 2 – 8.
 2. Василюк, Н. Подорож країнами Європи [Текст]: позакласний захід з математики для учнів 6/7-х класів / Н. Василюк // Математика в рідній школі. – – № 7/8. – С. 47 – 52.
 3. Коваленко, О. Перший урок математики у 5-му класі: сім математичних пригод [Текст]: методика, досвід, пошук / О. Коваленко // Математика в рідній школі. – – № 9. – С. 31 – 33.
 4. Тарасенкова, Н. Компетентнісний підхід у навчанні математики: теоретичний аспект [Текст]: наука – вчителю / Н. Тарасенкова // Математика в рідній школі. – – № 11. – С. 26 – 30.
 5. Фокіна, О. Фізико-математична гра “Найрозумніший” [Текст]: інтегрований урок для 7 класу / О. Фокіна, І. Бариш-Тищенко // Математика в рідній школі. – – № 2. – С. 13 – 18.

10.10.2018              «Робота педагогів з обдарованими дітьми»

(рекомендований список літератури для педагогів)

 1. Бєлінська. С.В. Особливості організації роботи школи з обдарованими дітьми [Текст]: методична робота / С.В. Бєлінська // Завучу. Усе для роботи. – 2018. – № 17–18. – С. 54 – 55.
 2. Вовк, С. Організація роботи з обдарованими дітьми [Текст]: математичні олімпіади / С. Вовк // Математика в рідній школі. – 2017. – № 2. – С. 29 – 34.
 3. Літвінова, О.А. Визначан роль сім’ї у розвитку розвитку обдарованої дитини [Текст]: батьківські збори / О.А. Літвінова // Мистецтво в школі. – 2018. – № 3. – С. 32 – 34.
 4. Макєєв, С.П. Робота закладу освіти з обдарованими учнями [Текст]: методична робота / С.П. Макєєв // Завучу. Усе для роботи. – 2018. – № 17–18. – С. 38 – 42.
 5. Рудіч, Л.Г. Обгрунтування освітнього середовища, становлення обдарованої особистості як управлінська проблема [Текст]: методична робота / Л.Г. Рудіч // Завучу. Усе для роботи. – 2018. – № 17–18. – С. 49 – 50.
 6. Святенко, О. Обдарована дитина: індивідуальний освітній маршрут [Текст]: методичні поради / О. Святенко // Заступник директора школи. – 2017. – № 10. – С. 25 – 34.

20.09.2018                          «Інновації у педагогіці»

(рекомендований список літератури для педагогів)

 1. Акімов , О.Б. Особливості управління інноваційною діяльністю в закладах освіти [Текст]: методична робота / О.Б. Акімов // Завучу. Усе для роботи. – 2018. – № 17-18. – С. 7 – 10.
 2. Балевцева, К.О. Можливості коучингу як інноваційної технології управління [Текст]: менеджмент / К.О. Белевцева // Завучу. Усе для роботи. – – № 15-16. – С. 39 – 41.
 3. Василенко. Н.В. Інноваційна модель сучасного професійного закладу в контексті освітніх реформ в Україні [Текст]: поради методиста / Н.В. Василенко // Завучу. Усе для роботи. – 2018. – № 7-8. – С. 8 – 15.
 4. Лахненко, І. Ой що ж це за шум учинився! або Контролюємо рівень шуму в класі з Bouncy Balls [Текст]: педагогічні інновації / І. Лахненко // Заступник директора школи. – 2018. – № 9. – С. 46 – 48.
 5. Сергєєва, І.М. Використання сучасних інноваційних технологій під час проведення масових заходів [Текст]: досвід виховання / І.М. Сергєєва // Виховна робота в школі. – – № 1. – С. 4 – 8.
 6. Сєркова. Н.А. Інноваційні форми роботи з учнями на уроках мистецтва [Текст]: грані майстерності / Н.А. Сєркова // Завучу. Усе для роботи. – 2018. – № 17-18. – С. 25 – 27.
 7. Хавіна, С.Я. Теоретичні засади управління інноваційною діяльністю в закладі освіти [Текст]: менеджмент / С.Я. Хавіна // Завучу. Усе для роботи. – 2018. – № 15-16. – С. 29  – 32.
 8. Щелест, В.А. Інноваційні підходи в організації і проведенні педагогічних рад [Текст]: педагогічна рада / В.А. Шелест // Завучу. Усе для роботи. – 2018. – № 7-8. – С. 2 – 8.

16.08.2018                          «Учитель і закон»

(рекомендований список нормативно-правових документів)

 1. Держстандарт прийнято! Уряд затвердив Державний стандарт початкової освіти,

за яким навчатимуться першокласники з 1 вересня 2018 року [Текст]: постанова

КМУ від 21.02.2018 № 87 // Освіта України. – 2018. – 26 лютого (№ 8). – С. 4.

 1. Деякі питання Державної служби якості освіти України [Текст]: постанова КМУ від 14.03.2018 № 168 // Інформаційний збірник МОН. – 2018. – № 5. – С. 5 – 11.
 2. Деякі питання про освітнього омбудсмена [Текст]: постанова КМУ від 06.06.2018 № 491 // Офіційний вісник України. – 2018. – № 52. – С. 491 – 495.
 3. Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення в закладах загальної середньої освіти навчальних предметів та організації освітнього ппроцесу у 2018/2019 н.р. [Текст] // Інформаційний збірник та коментарі. – 2018. – № 7. – С. 3 – 96.
 4. Державний стандарт початкової школи [Текст]: постанова КМУ від 21.02.2018 № 87 // Офіційний вісник України. – 2018. – № 19. – С. 32 – 53.
 5. Методичні рекомендації щодо розвитку STEM-освіти у ЗЗСО та позашкільної освіти на 2018/2019 н.р. [Текст]: лист МОН від 19.07.2018 № 22.1/10-2573 // Практика управління закладом освіти. – 2018. – № 8. – С. 6.
 6. Про надання грифа “Рекомендовано МОН” підручникам для 1 класу ЗЗСО” [Текст]: наказ МОН від 06.07.2018 № 734 // Практика управління закладом освіти. – 2018. – № 8. – С. 5.
 7. Про затвердження Положення про Національну освітню електронну платформу [Текст]: наказ МОН від 22.05.2018 № 523 // Практика управління закладом освіти. – 2018. – № 8. – С. 5.
 8. Про затвердження Положення про електронний підручник” [Текст]: наказ МОН від 02.05.2018 № 440 // Практика управління закладом освіти. – 2018. – № 8. – С. 6.
 9. Оновлені освітні програми для закладів І-ІІІ ступенів: коротко про головне [Текст]: типові освітні програми // Заступник директора школи. – 2018. – № 5. – С. 4 – 13.
 10. Положення про всеукраїнський конкурс “Учитель року” [Текст]: постанова КМУ від 16.05.2018 № 370 // Офіційний вісник України. – 2018. – № 42. – С.153 – 154.
 11. Положення про Державну службу якості освіти Украни [Текст]: постанова КМУ від 14.03.2018 № 168 // Офіційний вісник України. – 2018. – № 25. – С. 51 – 55.
 12. Положення про освітнього омбудсмена [Текст]: постанова КМУ від 06.06.2018 № 491 // Офіційний вісник України. – 2018. – № 52. – С.491 – 495.
 13. Положення про електронний підручник [Текст]: наказ МОН від 02.05.2018 № 440 // Офіційний вісник України. – 2018. – № 49. – С. 35 – 37.
 14. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо оргназації освітнього простору Нової української школи [Текст]: наказ МОН від 03.2018 № 283 // Практика управління закладом освіти. – 2018. – № 5. – С. 4.
 15. Про затвердження Державного стандарту початкової освіти [Текст]: постанова КМУ від 21.02.2018р. № 87 // Практика управління закладом освіти. – 2018. – № 4. – С. 4.
 16. Роз’яснення щодо освітніх програм, що не є типовими [Текст]: лист МОН від 27.03.2018. № 1/9-181 // Практика управління закладом освіти. – 2018. – № 5. – С. 6.
 17. Щодо вивчення у ЗЗСО навчальних предметів у  2018/2019 н.р. [Текст]: лист МОН від 03.07.2018 № 1/9-415 // Практика управління закладом освіти. – 2018. – № 8. – С. 7.

01.06.2018                                          «В.О. Сухомлинський – письменник та вчитель»

(рекомендаційно-бібліографічний список літератури для користувачів)

 1. Бадер, В. Педагогічна спадщина В.О. Сухомлинського у формуванні соціокультурної і комунікативної компетентностей молодших школярів [Текст]: стаття / В. Бадер // Рідна школа.-2012. – № 7. – С. 29 – 34.
 2. Бевзюк, Г.М. Великий добротворець [Текст]: година спілкування, присвячена

В.О. Сухомлинському, 9 – 11 кл. / Г.М. Бевзюк // Виховна робота в школі. – 2014. – № 10. – С.

51 – 54.

 1. Бондаренко, Г. Формування творчої особистості школяра [Текст]: з педагогічної спадщини

В.О. Сухомлинського / Г. Бондаренко // Початкова освіта. – 2013. – №  38 – 39. – С. 17 – 24.

 1. Бухлова, Н. Педагогічна спадщина В.О. Сухомлинського у контексті сучасності [Текст]: стаття / Н. Бухлова // Рідна школа. – 2012. – № 7. – С. 44 – 46.
 2. Герасимова, Г. Реалізуємо принципи особистісно орієнтованого підходу з ідеями Василя Сухомлинського [Текст]: інновацйні виховні технологіїї / Г. Герасимова, Н. Кириленко,

В. Скрипченко // Заступник директора школи. – 2012. – № 12. – С. 4 – 13.

 1. Гонтар, Г.І. Краса – глибоко людське [Текст]: знайомство з життям і творчістю

В.О. Сухомлинського / Г.І. Гонтар // Шкільний бібілотекар. – 2013. – № 8. – С. 21 – 26.

 1. Жильцова, О.С. Василь Сухомлинський: п’ять поглядів на проблему свободи та відповідальності в контексті громадянського виховання [Текст]: педагогічні читання

/ О.С. Жильцова // Виховна робота в школі. – 2014. – № 2. – С. 15 – 21.

 1. Заліток, Л. Ідеї В.О. Сухомлинського щодо збереження здоров’я дітей в умовах розвитку освіти: бібліографічне дослідження / Л. Заліток [Текст]: наша професія // Шкільна б-ка. Плюс. – 2013. – № 5 – 6. – С. 16 – 24.
 2. Козирева, Н.М. Ідеї Сухомлинського в практиці роботи педагог-вихователя інтернатного закладу [Текст]: педагогічна спадщина / Н. М. Козирева // Виховна робота в школі. – 2014. – № 12.–-

С .2 – 5.

 1. Максимович, О. Василь Сухомлинський – про професію вчителя [Текст]: теорія навчання

/ О. Максимович // Початкова освіта. – 2013. – №  38/39. – С. 12 – 16.

 1. Моргун, В. Педагогіка добра: від А. Макаренка та В. Сухомлинського до О. Захаренка й І Зязюна [Текст]: стаття кандидата психологічних наук, професора кафедри психології Полтавського національного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / В. Моргун // Рідна школа. – 2014. – № 8/9. – С. 61 – 66.

12. Нікітіна,І.І. Провідні ідеї В. Сухомлинськогов контексті сучасних ідей дошкільної освіти [Текст]: спадщина В. Сухомлинського/ І.І. Нікітіна // Світ виховання. – 2012. – № 2. – С. 8 – 14

11.05.2018                                     «Історія християнства Київської Русі»

(рекомендований анотований список літератури для користувачів)

 1. Власов В.С. Історія України(Вступ до історії) [Текст]: підручник для 5-го класу

загальноосвітніх навчальних закладів / В.С. Власов. – Київ: Генеза, 2013. – 256 с.

Підручник «Історія України» побудовано так, щоб школярі мали змогу не тільки

дізнаватися про минулі часи на теренах України, а й відчувати себе дослідниками

минувщини

 1. Гановський С. Скарби України [Образотворчий матеріал]: альбом / С. Гановський. – . Випуск І . – Харків: Вид-во «Сергій Гановський». – 27 с.

У кольоровому альбомі «Скарби України» Сергія Гановського представлено серію

портретів історичних постатей, акторів  та громадських діячів

 1. Зруйновані храми і монастирі України[Текст]: анотований покажчик обласного та районного

рівня / упор. В.В. Кривошия, Л.І. Буряк, А.М. Киридон та ін. – Київ: Мистецтво, 2013. – 608

с.: іл.

У виданні подано перелік храмів і монастирів України, зруйнованих упродовж ХХ

століття внаслідок воєнних дій, антирелігійної політики та природних факторів.

Анотований покажчик складений на основі архівних документів, відомостей обласних

державних адміністрацій, опублікованих джерел та літератури. Розраховано на спеціалістів

та всіх, хто цікавиться історією України

 1. Історія міста Харкова ХХ століття [Текст] /О.Н. Ярмиш, С.І. Посохов, А.І. Епштейн та ін.;

худож.-оформлювач І.В. Осипов. – Харків: Фоліо; Золоті сторінки, 2004. – 686 с.

Колективна наукова монографія, яка підготовлена з нагоди 350-річчя міста Харкова знайомить читачів з історією одного з найбільших міст України. В центрі уваги авторів – політичне, економічне та культурне життя у ХХ столітті. Для науковців, студентів, учнів, усіх, хто цікавиться історією Харкова та України

 1. Кукушкин Л.С. Украинская православная энциклопедия: в 3 ч. [Текст] /Л.С. Кукушкин. – Харьков: Фолио, 2013. – 893 с.: илл.

Книга рассказывает об истории и вероучении одной из самих древних релингиозных конфессий – Православия, от его возникновения до наших дней. Издание богато иллюстрировано.

 1. Литвин В.М. Ілюстрована енциклопедія України [Текст]/ В.М. Литвин, В.А. Смолій,

М.І. Шпакуватий. – Київ: Видавничий Дім «Альтернативи», 2001. – 352 с.

У виданні йдеться про основні етапи формування української державності, боротьбу українського народу за свої права, утвердження культурної та національної ідентичності, про закономірності й труднощі державотворення наприкінці ХХ століття

 1. Сокол А.В. Моя країна – Україна [Текст]/ А.В. Сокол. –  Чернігів: РВК «Деснянська правда», 2004 – 64 с.

Книга «Моя країна – Україна» запрошує юних читачів у подорож по рідній країні,

знайомить читачів з історією України, її державним устроєм, символікою, культурою,

даючи цілісне уявлення про Україну як незалежну демократичну державу

 1. Ходькова Л.П. Релігієзнавство [Текст]: підручник / Л.П. Ходькова. – Вид. 2-ге, доп. – Львів: Афіша, 2001. – 312 с.

02.04.2018                                    «Що треба знати про шкідливі звички?»

     (рекомендований список літератури для користувачів)

 1. Арендарчук, О.А. Антиалкогольний КВК [Текст]: сценарій / О.А. Арендарчук // Позакласний час. – 2015. – № 1. – С. 66.
 2. Іванова, О.М. Згубним звичкам скажемо: “Ні!” [Текст]: сценарій / О.М. Іванова // Позакласний час. – 2015. – № 1. – С. 64 – 65.
 3. Кузнєцова, Н.Ю. Алкоголь: вживання та зловживання [Текст]: виховний захід / Н.Ю. Кузнєцова // Виховна робота в школі. – 2017. – № 8. – С. 47 – 52.
 4. Лугова, Т.М. Руки починаються зі струмочка, а пияцтво з чарочки [Текст]: превентивна освіта / Т.М. Лугова // Виховна робота в школі. – 2017. – № 1. – С. 18 – 21.
 5. Редька, Л. Суд над тютюном [Текст]: сценарій / Л. Редька // Позакласний час. – 2015. – № 1. – С. 69 – 70.
 6. Ременюк. Л.О. Як жити у світі, в якому є ВІЛ/СНІД? [Текст]: сценарій, виникнення пам’ятного знаку “Червона стрічка” у Києві / Л.О. Ременюк // Виховна робота в школі. – 2016. – № 11. – С. 35 – 47.
 7. Скажемо наркотикам “Ні!” [Текст]: охорона здоров’я населення // Безпека життєдіяльності. – 2013. – № 5. – С.4 – 6.
 8. Славік, О.І. Зупинимо СНІД разом! [Текст]: конференція // Позакласний час. – 2012. – № 21/22. – С. 25 – 32.
 9. Суд над шкідливими звичками [Текст]: сценарій виховного заходу // Безпека життєдіяльності. – 2015. – № 9. – С. 13 – 19.
 10. Ткачук, А.О. Інтелектуальна гра “Розумники” [Текст]: сценарій до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом ( 9 – 11 клас) / А.О. Ткачук // Виховна робота в школі. – 2013. – № 11. – С. 24 – 27.
 11. Черник, Н.М. Куріння – шкідлива звичка [Текст]: сценарій бесіди для учнів 6 – 7-х класів

/ Н.М. Черник // Виховна робота в школі. – 2014. – № 4. – С. 45 – 49.

 1. Що треба знати про куріння? [Текст]: сценарій // Позакласний час. – 2018. – № 3. – С. 15 – 16.
 2. Шубко, І.В. Прояви турботу та обачливість [Текст]: сценарій до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом / І.В. Шубко // Позакласний час. – 2014. – № 11. – С. 32 – 33.

02.03.2018р.                                       «Весна – це справжнє диво»

(рекомендований список літератури на допомогу користувачам)

 1. Васильєва, О. Прилинула весна на крилах птахів. [Текст]: свято зустрічі птахів для учнів середніх і старших класів / О. Васильєва // Заступник директора школи. – – № 2. – С. 70 – 78.
 2. Весна вже воскресла, нам свято принесла [Текст]: народознавче свято // Позакласний час. – – № 7–8. – С. 39 – 51.
 3. Весняна композиція [Текст]: літературна сторінка // Позакласний час. – – № 2. – С. 53.
 4. Весняні забави [Текст]: сценарій // Позакласний час. – – № 2. – С. 82 – 83.
 5. Горбачова, Е.А. Волшебница-весна [Текст]: воспитательное мероприятие // Початкове навчання та виховання. – – № 7 – 8. – С. 71 – 76.
 6. Грабовська, Л.М. Зима з весною зустрічається [Текст]: ігрова програма, 5 – 11 кл. /

Л.М. Грабовська // Виховна робота в школі. – 2015. – № 2. – С. 18 – 19.

 1. Єфімчук, Н.П. Весна, жінка, кохання [Текст]: сценарій / Н.П. Єфімчук // Позакласний час. – 2015. – № 2. – С. 55 – 56.
 2. Йде весна-королева по світу… [Текст]: вірші // Позакласний час. – – № 2. – С. 17.
 3. І знову починається весна [Текст]: сценарій // Позакласний час. – – № 2. – С. 49 – 51.
 • Ковальчук, О.О. А вже весна, вже березень почався… [Текст]: святковий вечір /

О.О. Ковальчук // Виховна робота  в школі. – 2014. – № 2. – С. 33 – 40.

 • Костюк, І.М. Ой весно, весно, що ж ти нам принесла? [Текст]: сценарій / І.М. Костюк // Позакласний час. – – № 2. – С. 53 – 54.

Мазур, Т.В. Перша квітка весни – підсніжник [Текст]: інтегрований урок-презентація проекту в 1-му класі / Т.В. Мазур // Початкове навчання та виховання. – 2015. – № 6. – С. 8 – 11       

12.02.2018р.                    «Кохання – незбагнене почуття»

(інформаційно-бібліографічний список на допомогу користувачам)

 1. Бабич Л.Ф. Що є любов? [Текст]: бібліотечний урок / Л.Ф. Бабич // Шкільний бібліотекар. – 2017. – № 2. – С. 10 – 11.
 2. Бутенко Ю.В. У чарах кохання [Текст]: сценарій / Ю.В. Бутенко // Позакласний час. – – № 1. – С. 45 – 46.
 3. Волкова Н.П. Кохання незбагненне почуття [Текст]: сценарій літературно-музичного вечора / Н.П. Волкова // Виховна робрта в школі. – – № 1. – С. 36 – 39.
 4. Дем’яненко С. Благословення будь, любове! [Текст]: сценарій літературно-музичної композиції / С. Дем’яненко // Українська мова і література в школах України. – – № 12. – С. 48 – 53.
 5. Дем’яненко, С.Благословення будь, любове! [Текст]: сценарій літературно-музичної композиції / С. Дем’яненко // Українська мова і література в школах України. – – № 11. – С. 53 – 61.
 6. До дня Святого Валентина [Текст]: сценарій // Позакласний час. – – № 1. – С. 77 – 78.
 7. Зуб Ж.С. Свято Валентина – знає кожна дитина [Текст]: сценарій / Ж.С. Зуб // Шкільний бібліотекар. – – № 1. – С. 33 – 35.
 8. Ковальчук Р.М. Усе на світі – від любові [Текст]: сценарій / Р.М. Ковальчук // Позакласний час. – – № 1. – С. 30.
 9. Кучкова З.М. Кохання в нашому житті [Текст]: виховна година / З.М. Кучкова // Виховна робота в школі. – – № 1. –  С. 43 – 46.

Нікітуха О.В. Любов потрібна кожному [Текст]: вечір для старшокласників / О.В. Нікітуха // Шкільний бібліотекар. – 2017. – № 2. – С. 38 – 46

4 січня 2018 року               «Заходи безпеки взимку»

(рекомендований список літератури для учнів, батьків, педагогів)

 

 1. Безпечний відпочинок взимку [Текст]: заняття з учнями початкових класів // Безпека життєдіяльності. – 2015. – № 1. – С. 11.
 1. Безпека пересування на автомобілі в зимовий період [Текст]: безпека руху // Безпека життєдіяльності. – 2017. – № 1. – С. 28 – 29.
 1. Виживання на природі взимку: поради інструктора [Текст]: методичні поради // Безпека життєдіяльності. – 2017. – № 12. – С. 28.
 1. Вода помилок не прощає [Текст]: абетка безпеки // Безпека життєдіяльності. – 2017. – № 8. – С. 28.
 1. Дітям про безпеку взимку [Текст]: безпека руху // Безпека життєдіяльності. – 2017. – № 1. – С. 29 – 30.
 1. Домедична допомога у разі переохолодження, відмороження та замерзання [Текст]: перша медична допомога // Безпека життєдіяльності. – 2017. – № 1. – С. 26 – 27.
 1. Заходи безпеки під час зимових канікул [Текст]: поради // Безпека життєдіяльності. – 2017. – № 12. – С. 32.
 1. Колесник С. Держись, Хома, іде зима! [Текст]: перші ознаки обмороження / С. Колесник // Охорона праці. – 2017. – № 12. – С. 44 – 45.
 1. Обережно, зима! [Текст]: методичні поради // Безпека життєдіяльності. – 2017. – № 12. – С. 30.
 1. Обережно, крихкий лід! [Текст]: поради // Безпека життєдіяльності. – 2017. – № 12. – С. 33.
 1. Обережно! Слизько! [Текст]: абетка безпеки // Безпека життєдіяльності. – 2017. – № 1. – С. 30.

12. Перебування на дворі в холодний період [Текст]: пам’ятка // Позашкілля. – 2017. – № 2. – С. 34

6 грудня 2017 року               «Новорічні та Різдвяні свята»

                                  (рекомендований список літератури для педагогів)

 

 1. Авдеева Т.П. Новогодняя сказка [Текст]: сценарий утренника / Т.П. Авдеева // Початкове навчання та виховання. – 2013. – № 32. – С. 34 – 38.
 2. Белозор Н.М. Новорічні пригоди [Текст]: сценарій свята / Н.М. Белозор // Класному керівнику. – 2014. – № 11. – С. 47 – 50.
 3. Бондарева А. Святий гість [Текст]: сценарій виховного заходу / А. Бондарева // Початкова освіта . – 2012. – № 43. – С. 1.
 4. Бухтіярова,Н.В. У гостях у  ялинки [Текст]: сценарій новорічного свята // Розкажіть онуку. – 2013. –  №  21 – 22. – С. 34. – 36.
 5. Веселі розваги: новорічна подорож [Текст]: сценарій // Позакласний час. –2012. – № 21–22. –  С. 55 – 56.
 6. Волкова Н.П. Новий рік у різних країнах світу [Текст]: сценарій / Н.П. Волкова // Виховна робота в школі. – 2015. – № 11. – С. 28 – 30.
 7. Горячківська А.В. Ріпка – не ріпка, а новорічна ялинка [Текст]: сценарій /

     А.В. Горячківська // Позакласний час. – 2012. – № 21 – 22. – С. 49 – 50.

 1. Должкова О.І. Новорічні пригоди Червоної шапочки [Текст]: сценарій /

О.І. Должкова // Виховна робота в школі. – 2012. – № 11. –  С. 36 – 41.

 1. Дроб’язко Г.М. Рік Новий крокує по планеті [Текст]: сценарій / Г.М. Дроб’язко // Позакласний час. – 2012. – № 21 – 22. – С. 44.
 2. Леонтьєва К.М. Новорічний вечір [Текст] сценарий / К.М. Леонтьєва // Позакласний час. – 2017. – № 11. – С. 12 – 16.
 3. Купець Т.Г. Новорічні казки: Дванадцять місяців, Снігова королева, Морозко [Текст] сценарії / Т. Купець // Шкільний бібліотекар. – 2017. – № 11. – С. 28 – 38.
 4. Морозна вікторина [Текст]: вікторина // Позакласний час. – 2016. – № 12. – С. 25 – 26.

 Новий Рік! [Текст]: сценарій // Початкова школа. – 2013. – № 12. – С.56

10.11.2017                  

                       «Інтернет-сайти музеїв та картинних галерей України»

                                 (рекомендовані веб-сайти для учнів 5 – 11 класів,

                                                         педагогічних працівників)

1. http://namu.kiev.ua – Національний художній музей України

2. http://www.warmuseum.kiev.uaНаціональний музей історії України у Другій світовій війні

3. http://hutsul.museum – Національний музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття …

4. http://museum.odessa.net/fineartsmuseum – Одесский художественный музей

5. http://muzey.vn.ua — Вінницький обласний краєзнавчий музей

6. http://www.tmf-muzeum.kiev.ua – Державний музей театрального, музичного і кіномистецтва України