Поради учням 2022/2023 навчальний рік

 

Поради учням

Цікаві факти про фізичне явище – електризацію.

Уперше електризацію рідин під час подрібнення помітили на водоспадах Швейцарії в 1786 р. У 1913 р. явище дістала назву балоелектричного ефекту. Ефект  електризації спостерігається не тільки   у водоспадах на відкритій місцевості, а й у печерах. Найсильніший ефект електризації повітря спостерігається в найбільших водоспадах світу, як-от Ігуасу на кордоні Бразилії та Аргентини й Вікторія  на річці Замбезі в Африці. Підкорювач Джомолунгми  Норгей Тенцинг у 1953 р. на висоті 7,9 км  за -30 градусів  і сухого вітру  до 20 м/с  спостерігав сильну електризацію зледенілих брезентових наметівю Простір між наметами був наповнений численними іскрами.

На допомогу учням

вчитель хімії

Самойлова Т.Й.

Розв’язування

задач з хімії з теми « Розчини»

ОБЧИСЛЕННЯ МАСОВОЇ ЧАСТКИ РОЗЧИНЕНОЇ РЕЧОВИНИ В РОЗЧИНІ

Опорні знання.

 Масова частка розчиненої речовини — це відно­шення маси розчиненої речовини до маси розчину

w (р.р.) =

w (р.р.) = · 100 %;

w (р.р.) = · 100 %;

де w (р.р.) — масова частка розчиненої речовини;

m (р.р.) — маса розчиненої речовини;

m (розчину) — маса розчину;

m (розчинника) — маса розчинника.

Масова частка розчиненої речовини вира­жається у частках від одиниці або у відсотках.

                                     Задача 1

Внаслідок випарювання розчину масою 80 г добули твердий залишок калій хлориду масою 16 г. Обчисліть масову частку калій хлориду в роз­чині.

Дано:

m(розчину КС1) = 80 г

m (КСІ) = 16 г

w (KCl) – ?

Розв’язання

w (р.р.) = · 100 %;

w (KCl) = · 100 %;

w (KCl) = · 100 % = 20 %.

Відповідь: масова частка калій хлориду в роз­чині складає 20 %.

                                     Задача 2

У воді об’ємом 400 мл (густина 1 г/мл) розчи­нили хлороводень об’ємом 33,6 л (н. у.). Обчисліть масову частку хлороводню в добутому розчині.

План розв’язання задачі: а) обчислити масу води об’ємом 400 мл; б) обчислити кількість речовини та масу хлороводню; в) обчислити масу розчину;

г) обчислити масову частку хлороводню

Дано:
V (Н20) = 400 мл

р(Н20) = 1 г/мл

V (НС1) = 33,6 л
w (НСІ) – ?

Розв’язання

w (р.р.) = · 100 %;

 1. Обчислити масу води об’ємом 400 мл:
  m (Н20)=V (Н20) . р(Н20);

m Н20) = 400 мл • 1 г/мл = 400 г.

 1. Обчислити кількість речовини хлороводню об’ємом 33,6 л:

v(HCl) =

v(HCl) =

m (НС1) = М(HСІ) • v (НС1);

т(НСl) = 36,5 г/моль • 1,5 моль = 54,75 г.

 1. Обчислити масу розчину:
  m (розчину НС1) = m (НС1) + т 20);
  m (розчину НС1) = 54,75 г + 400 г = 454,75 г.
 2. Обчислити масову частку хлороводню в роз­
  чині;

w (HCl) = · 100 %;

w (HCl) = · 100 % = 12 %

Відповідь: масова частка хлороводню у розчині складає 12%.

Задача 3

До розчину масою 120 г з масовою часткою ортофосфатної кислоти 15 % добавили ортофосфатну кислоту масою 40 г. Обчисліть масо­ву частку ортофосфатної кислоти в добутому розчині.

План розв’язання задачі: а) обчислити масу ут­вореного розчину; б) обчислити масу кислоти у вихідному розчині; в) обчислити загальну масу кислоти в утвореному розчині; г) обчислити ма­сову частку ортофосфатної кислоти в утвореному розчині.

Дано:

m (розчину Н3Р04) = 120 г

w (Н3Р04) = 15%

m (Н3РО4) = 40г

w13Р04)- ?

Розв’язання

 1. Обчислити масу утвореного розчину:

m1 (розчину) = m (розчину Н3Р04) + m (Н3Р04);

m1 (розчину) = 120 г + 40 г = 160 г.

 1. Обчислити масу ортофосфатної кислоти у розчині масою 120 г:

m(H3PO4) =

 1. Обчислити масу ортофосфатної кислоти в утвореному розчині:

m (Н3РО4) = 18г+40г=58г.

 1. Обчислити масову частку ортофосфатної кислоти:

w1(H3PO4) =

w1(H3PO4) =

Відповідь: масова частка ортофосфатної кисло­ти в розчині складає 36,25 %

 

Задача 4

До розчину масою 120 г з масовою часткою ортофосфатної кислоти 15 % додали фосфор(V) оксид масою 14,2 г і нагріли. Обчисліть масову частку ортофосфатної кислоти в добутому роз­чині.

План розв’язання задані: а) обчислити масу ут­вореного розчину; б) обчислити масу кислоти у вихідному розчині; в) обчислити кількість речо­вини фосфор(У) оксиду, кількість речовини та масу ортофосфатної кислоти, яка утвориться із фосфор(У) оксиду; г) обчислити-загальну масу кислоти в добутому розчині; д) обчислити масову частку ортофосфатної кислоти в добутому роз­чині.

Дано:

m(розчину Н3Р04) = 120 г

w (Н3Р04) = 15%

m (Р205) = 14,2 г

w13Р04)- ?

Розв’язання

 1. Обчислити масу добутого розчину:

т](розчину)=m(розчину)+т(Р205);
(розчину) = 120 г + 14,2 г = 134,2 г.

 1. Обчислити масу кислоти у розчині масою 120 г:

m(H3PO4) =

= 18г

 1. Обчислити кількість речовини фосфор(У) оксиду масою 14,2 г:

v(P2O5)=

v(P2O5) =

 1. Обчислити кількість речовини ортофосфат­ної кислоти, що утвориться із фосфор(У) оксиду кількістю речовини 0,1 моль:

0,1 МОЛЬ                      X МОЛЬ

Р205 + ЗН20 = 2Н3Р04

1 моль                           2 моль

З рівняння реакції:

v(H3PO4) = x =

 1. Обчислити масу ортофосфатної кислоти кількістю речовини 0,2 моль:

m (Н3Р04) = M (Н3Р04) • v(Н3Р04);

m (Н3Р04) = 98 г/моль • 0,2 моль = 19,6 г.

 1. Обчислити масу кислоти в добутому розчині:
  m13Р04) =18 г + 19,6 г = 37,6 г.
 2. Обчислити масову частку ортофосфатної кислоти в розчині масою 134,2 г:

w1(H3PO4) =

w1(H3PO4) =

Відповідь: масова частка ортофосфатної кисло­ти в розчині складає 28 %.

Задача 5

У воді масою 120 г розчинили мідний купорос масою 25 г. Обчисліть масову частку купрум(ІІ) сульфату в добутому розчині.

План розв’язання задачі: а) обчислити масу роз­чину; б) обчислити кількість речовини мідного купоросу, кількість речовини та масу купрум(ІІ) сульфату; в) обчислити масову частку купрум(ІІ) сульфату в розчині.

Дано:

m (Н2О) = 120г

m (СuS04 • 5Н20) = 25 г

w (СuS04) – ?

Розв’язання

М(СиS04 • 5Н20) = 250 г/моль; Л/(СuS04) = 160 г/моль.

 1. Обчислити масу розчину:
  m (розчину) = m(Н20) + m (СuS04 • 5Н20);
  m (розчину) = 120 г + 25 г = 145 г.
 2. Обчислити кількість речовини мідного ку­поросу:

v(CuSO4 · 5H2O) =

v(CuSO4 · 5H2O) =

 1. Обчислити кількість речовини купрум(ІІ) сульфату, що міститься у мідному купоросі кількістю речовини 0,1 моль:

СuS04 • 5Н20 – СuS04

v (СuS04) = v (СuS04 • 5Н20) = 0,1 моль.

 1. Обчислити масу купрум(ІІ) сульфату кількістю речовини 0,1 моль:

m (СuS04) = М(СиS04) • v (СиS04);

m (СuS04) = І60 г/моль • 0,1 моль= 16 г.

 1. Обчислити масову частку купрум(ІІ) суль­фату в розчині масою 145 г:

w(CuSO4) =

w(CuSO4) =

Відповідь: масова частка купрум(II) сульфату в розчині складає 9,1 %.

Поради для учнів 11 класу з української мови та літератури

Безкоштовний посібник для підготовки до       власного висловлювання

Освіта.ua (http://osvita.ua/test/training/ukr-mova/51233/) пропонує до вашої уваги збірник матеріалів стосовно того, як краще діяти на зовнішньому незалежному тестуванні при написанні власного висловлення.

Подані у цьому посібнику матеріали допоможуть пройти своєрідний прискорений курс підготовки до написання власного висловлення на ЗНО з української мови та літератури.

Інформація стосовно різноманітних аспектів написання власного висловлення подана у вигляді відповідей на запитання, які найчастіше турбують випускників – учасників тестування.

Працюючи із цими матеріалами, ви можете обрати саме ті питання, які вас цікавлять найбільше, швидко отримати відповіді на них, а також ознайомитися з різноманітними порадами, прикладами тощо. У такий спосіб ви зможете ефективно використати той час, що залишився до дня тестування, і якісно підготуватися до написання власного висловлення.

Учитель української мови      Кузьменко А.І.

 

Основні рекомендації до написання листів англійською мовою

 1. Уважно прочитайте завдання і визначте головні питання, про які треба записати. З’ясуйте формат письмового завдання(вид листа).
 2. З’ясуйте, кому адресовано листа, і виберіть відповідний стиль.
 3. Складіть план листа і підберіть необхідні слова й висловлювання.
 4. Пишіть відповідно до плану і пам’ятайте про поділ тексту на абзаци.
 5. Намагайтеся вживати не лише прості речення, а й складні, використовуючи засоби логічного зв’язку.
 6. Намагайтеся правильно використовувати часові форми дієслова, різноманітні граматичні структури.
 7. Уважно перевірте роботу, звертаючи увагу на таке:
 • чи дотримано формат і стиль висловлювання;
 • чи логічно поділено текст на абзаци;
 • чи правильно використано засоби зв’язку всередині речень, між реченнями, між абзацами;
 • чи правильно написано кожне слово.

 

Шаблон написання Personal letters
Greeting

Dear Tim,

Dear Rebecca,

 

Introduction

Thanks (a lot) for your letter

Your  last letter was a real surprise

It was great to hear from you

Sorry I haven’t written for so long but…

 

Main body

( 2-4 development of the subjects)

 

Ending

(Saying «goodbye» and signing your name)

Well, I’d better go now as I have to do my homework

I’ve got to go now!

It’s time for my favorite TV show

Write back soon!

Take care and keep in touch

Drop me a letter when you can

Love,

Lots of love,

Best wishes,

                                                                            

                                                                         вчитель англійської мови

Полєжаєва А.Ю.

Поради учням щодо складання державної підсумкової атестації

Під час підготовки до ДПА 9 клас

Підготуйте своє робоче місце вдома: приберіть зі столу все зайве, зручно розмістіть потрібні програми, навчальні посібники, зошити, папір, ручки, олівці тощо.

Складіть план підготовки до державної підсумкової атестації (ДПА) на кожний день, чітко визначте обсяг матеріалу, який ви вивчатимете (розділ, тема тощо).

Під час підготовки до ДПА з будь-якого навчального предмета структуруйте матеріал за допомогою планів, схем. Робіть це у письмовому вигляді. Адже досить часто буває так: вам здається, що ви все знаєте, пам’ятаєте, а коли починаєте відповідати — ваша відповідь виходить уривчастою, фрагментарною.

Перегляньте спочатку весь матеріал і раціонально сплануйте його вивчення: наприклад, якщо потрібно вивчити 100 питань за чотири дні, то у перші два дні вивчіть 70% усього обсягу, третього дня — решту питань, четвертого — повторіть вивчене. При цьому складні питання чергуйте з простішими.

Розпочніть заняття з найважчого матеріалу, який знаєте найгірше. Якщо не можете щось згадати, запишіть на аркуші запитання, які ви можете поставити учителю під час консультації.

Намагайтеся зрозуміти матеріал, що вивчаєте, а не механічно його запам’ятовувати.

Не вивчайте новий матеріал безпосередньо перед ДПА, робіть це заздалегідь.

Пам’ятайте, що інформація, одержана на консультації перед ДПА, буде корисною для вас.

Не забудьте під час консультації поставити педагогу ті запитання, які вас найбільше хвилюють.

Робіть шпаргалки за бажанням, це сприяє закріпленню знань, однак пам’ятайте, що користуватися ними під час ДПА не можна.

Проговоріть батькам плани своїх відповідей на запитання.

Повторіть плани відповідей на запитання напередодні ДПА, акцентуйте увагу на найважчих.

Не забудьте прийти на консультацію.

Відпочиньте за два-три дні до ДПА.

Ляжте раніше спати напередодні ДПА, а ранок у жодному разі не розпочинайте «зубрінням».

Чергуйте заняття і відпочинок під час усього періоду підготовки до ДПА.

Не думайте про те, що не впораєтесь із завданнями, навпаки подумки уявляйте собі картину успіху.

Прийдіть на ДПА завчасно.

Під час ДПА:

почніть розв’язувати найлегше, на вашу думку, завдання. Заплутана умова ще не говорить про складність завдання. Зберіться з думками та починайте працювати. У вас все вийде!

не зациклюйтеся на тому завданні, яке не можете розв’язати, спробуйте розв’язати інше. Можливо, успіх розв’язання легшого завдання додасть вам упевненості, і ви зможете впоратися зі складнішим.

Будьте уважними, запам’ятайте вказівки учителя щодо підписання роботи, заповнення певних бланків (якщо це необхідно) та виконання завдань.

Сконцентруйтеся після організаційних моментів — для вас тепер є лише текст завдань і час для їх виконання.

Прочитайте завдання двічі і обов’язково до кінця, зрозумійте, що від вас вимагається.

Не поспішайте, оскільки можете неправильно зрозуміти умови завдань.

Думайте лише про виконання того завдання, яке виконуєте, а не всіх відразу.

Перевірте виконане завдання.

Прислухайтеся до своєї інтуїції.

Після складання ДПА

Зателефонуйте батькам. Пам’ятайте, що вони хвилюються за вас.

Проаналізуйте ваші помилки, щоб не припуститися їх у майбутньому.

Відпочиньте у цей день, а вже з наступного починайте готуватися до ДПА з іншого навчального предмета.

Під час підготовки до ДПА з іншого навчального предмета врахуйте вже набутий вами досвід.

 

Корисні поради з математики

Як розв’язати задачу з алгебри

 • Прочитай уважно умову задачі.
 • Ще раз уважно прочитай задачу і зверни увагу на дані.
 • Якщо можливо, то зроби малюнок за умовою задачі.
 • Вибери невідоме і познач його буквою.
 • Пов’яжи дані задачі з вибраними невідомими, тобто дай пояснення умові.
 • Зверни увагу на обґрунтування запису задачі.
 • Уважно розв’яжи рівняння і відкинь корені, які не задовольняють умову задачі.
 • Зроби перевірку за умовою задачі, а не за рівнянням.
 • Запиши повну відповідь задачі.
 • Зверни увагу, чи не можна розв’язати задачу раціональніше.

Як розв’язати задачу з геометрії

 • Прочитай уважно умову задачі.
 • Читаючи умову задачі вдруге, встанови залежність між числовими даними.
 • Зроби малюнок, відповідно до числових даних.
 • Якщо необхідно, виконай додаткові побудови.
 • Користуючись умовою задачі, малюнком і раніше вивченим матеріалом, знайди необхідні елементи.
 • Якщо у тебе є загальний план розв’язування задачі, запиши його.
 • Проміжних найменувань не пиши.
 • Кожну дію супроводжуй коротким поясненням, теоретичним матеріалом.
 • Подивись, чи задовольняє знайдений розв’язок умові задачі і рисунку.
 • Випиши відповідь задачі.
 • Подумай, чи не можна розв’язати задачу іншим, раціональнішим способом.
 • Розв’язуй геометричні задачі, починаючи з основного питання.

Вимоги до креслення

 • Креслення повинно являти собою схематичний малюнок з позначеними на ньому буквами та іншими знаками всіма елементами фігури. Якщо в умові задачі є вказані які-небудь позначення фігури або її елементів, то ці позначення повинні бути на малюнку.
 • Креслення має відповідати умові задачі. Наприклад, якщо в задачі не вказано вид трикутника, то необхідно побудувати довільний різносторонній трикутник. Якщо в задачі мова йде про трапецію і не вказано її виду, то не можна будувати рівнобічну або прямокутну трапецію.
 • Під час побудови малюнка немає необхідності строго додержуватися якогось певного масштабу. Однак, необхідно витримувати пропорції в побудові окремих елементів фігури. Наприклад, якщо за умовою задачі сторона АВ трикутника АВС найбільша, то це треба показати на малюнку і т.д.
  Також необхідно на малюнку дотримуватися паралельності, пропорційного ділення відрізків, правильності побудови медіан.
 • Креслення виконується олівцем, а буквені позначення пишуться ручкою.
 • Розміри не повинні перевищувати 5-6см, тобто перевищувати чверті сторінки зошита. Під час виконання малюнка необхідно застосовувати лінії різного типу: суцільними зображати видимі контури, штриховими-невидимі, штрих-пунктирними показувати осі симетрії тіл обертання.

 

10 корисних порад для тих,

хто хоче потоваришувати з математикою

 1. Налаштуйтеся на успіх.

Якщо ти досить успішно справляєшся з іншими шкільними дисциплінами, ти просто не можеш не впоратися з математикою – це лише справа часу і твоєї власної праці. При вивченні математики використовуються ті ж логічні побудови, що і в інших науках, тому немає нічого дивного в тому, що великий математик Бертран Рассел був також і філософом, а багато відомих музикантів – математиками.

 1. Постійно тренуйтесь.

Навколишній нас світ повний безліччю чисел, якими ми постійно користуємося. Чом би не спробувати використовувати їх для тренування наших математичних здібностей і почати додавати числа на номерах машин, що проїжджають мимо, рахувати кількість кроків до школи, магазину і взнавати швидкість нашого руху до цих пунктів?

 1. Сприймайте математичні  приклади як гру.

Найскладніший і страшніший приклад спробуйте перетворити на гру, а всі можливі варіанти його рішення, нехай навіть спочатку помилкові, сприймайте як захоплюючу гонитву за скарбом. Всі пройдені  правила і теореми треба знати напам’ять, жодних пропусків бути не повинно – саме вони основа всього, без них не обійтися так само, як і без знання карти місцевості, де заритий скарб.

 1. Необхідно добре розуміти зміст  правил и теорем.

Ви не зрушитеся з місця, якщо просто визубрюватимете всі теореми. Необхідно дуже добре уявляти собі, про що саме в ній йде мова. Вам мало допоможе той факт, що “квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів”, якщо ви не дуже уявляєте, що таке катет і де він знаходиться.  Під час пояснення вчителем нового матеріалу не соромтеся запитувати відразу, що не зрозуміло, оскільки саме для цього вчитель і знаходиться в класі.

 1. Створіть собі оточення з формул.

Оточи себе формулами, які тобі необхідно вивчити. Напиши їх на аркуші паперу і повісь в своїй кімнаті або біля дзеркала у ванні. Постійно натикаючись на них, ти запам’ятаєш їх як нав’язливу телевізійну рекламу і, в разі потреби, завжди зможеш викликати їх в пам’яті.

 1. Не ламайте голову наодинці!

Довгі нудні приклади і складні завдання прямо-таки перетворюються, оживають, якщо до їх рішень приступити в компанії з другом або подругою. Обмінюючись кожен своїм варіантом рішення, легше і веселіше йти до правильної відповіді.

 1. Уважно читайте завдання.

Дуже часто ключ до рішення задачі криється в її умові, і всі ваші невдачі через те, що ви неуважно прочитали завдання. Уважно і вдумливо прочитайте завдання і тільки потім приступайте до рішення!

 1. Дійте методично.

Перш за все виходьте з даних, наявних у вашому розпорядженні, змалюєте їх всіх за допомогою таблиць або креслень на аркуші паперу для наочності. Відтворіть в пам’яті і напишіть всі теореми або правила, вам відомі і такі, що мають відношення до даного питання.

 1. Постійно контролюйте свої  дії.

Кожного разу перевіряйте всі вироблені математичні операції, щоб в них не закралася яка-небудь неточність, яка потім вплине на правильність остаточного рішення. Також не забувайте перевіряти, чи всі вихідні дані були вами задіяні – вони не можуть залишитися незатребуваними у вирішенні завдання.

 1. Наведіть  порядок в цифрах.

Математика – наука точна, і, як жодна інша, не терпить навіть щонайменших неточностей. Скільки вже ви наробили помилок із-за неправильно прочитаного числа, зайвого нуля або якщо пишете “як курка лапою”.

 

Вчитель математики                                                Білецька А.В.

 

Література для прочитання на літо із зарубіжної літератури.

5 клас.

 1. Кази «Тисячі і однієї ночі» подорожі Синдбада-Мореплавця
 2. Оскар Уальд казка «Хлопчик-зірка»
 3. Еріх Распе «Пригоди барона Мюнхгаузена»
 4. Ернест Сетон-Томпсон «Лобо-володар Курумпо»
 5. Марк Твен «Пригоди Тома Сойєра»
 6. Елеонор Портер «Полліанна»
 7. Льюїс Керролл «Аліса в Країні Див»
 8. Туве Янсон «Комета прилітає»
 9. Рональд Дал «Чарлі і шоколадна фабрика»
 10. Пауль Маар «Машина для здійснення бажань, або Суботик повертається в суботу»

6 клас.

 1. Жуль Верн «П`ятнадцятирічний капітан»
 2. Роберт Стівенсон «Острів скарбів»
 3. Чарльз Діккенс «Різдвяна пісня в прозі»
 4. Микола Гоголь «Ніч перед Різдвом»
 5. Джек Лондон «Жага до життя»
 6. Роберт Шеклі «Запах думок»
 7. Астрід Ліндгрен «Міо, мій Міо»
 8. Міхаель Енде «Джим Ґудзик і машиніст Лукас»

7 клас.

 1. Вальтер Скотт «Айвенго»
 2. Василь Биков «Альпійська балада»
 3. Олександр Грін «Пурпурові вітрила»
 4. Едгар По «Золотий жук»
 5. Конан Дойль «Пістрява стрічка», «Спілка рудих»
 6. Герберт Уеллс «Чарівна крамниця»
 7. Рюноске Акутагава «Павутинка»
 8. Айзек Азимов «Фах»
 9. Діана Джонс «Мандрівний замок Хаула»
 10. Корнелія Функе «Чорнильне серце»

8 клас.

 1. Гомер «Іліада».
 2. Річард Бах «Чайка Джонатан Лівінгстон»
 3. Мольєр «Міщанин-шляхтич»
 4. А. де Сент-Екзюпері «Маленький принц»
 5. Мігель де Сервантес «Дон Кіхот»
 6. Вільям Шекспір «Ромео і Джульєтта»
 7. Марина Аромштам «Коли відпочивають янголи»

9 клас.

 1. Мольєр «Міщанин-шляхтич»
 2. Джонатан Свіфт «Мандри Гуллівера» (1частина)
 3. Оноре де Бальзак «Гобсек»
 4. Генріх Ібсен «Ляльковий дім»
 5. Олександр Пушкін «Євгеній Онєгін»
 6. Михайло Лермонтов «Герой нашого часу»
 7. Микола Гоголь «Шинель», «Ревізор»
 8. Бернард Шоу «Пігмаліон»
 9. Михайло Булгаков «Собаче серце»
 10. Рей Дуглас Бредбері «451 за Фарінгейтом»

10 клас.

 1. Данте «Божественна комедія»
 2. Федір Достоєвський «Кара і злочин»
 3. В.Шекспір «Гамлет»
 4. Оноре де Бальзак «Гобсек»
 5. Гофман «Крихітка Цахес»
 6. Оскар Уальд «Портрет Доріана Грея»
 7. Паоло Коельйо «Алхімік»
 8. Гомер «Одісея».

11 класі

 1. Франс Кафка «Перевтілення»
 2. Дж. Оруел «1984»
 3. Михайло Булгаков «Майстер і Маргарита»
 4. Стівен Кінг «Мораль»
 5. Бертольд Брехт «Матінка Кураж та її діти»
 6. Ясунарі Кавабата «Тисяча журавлів»
 7. Ернест Хемінгуей «Старий і море»
 8. Маркус Френк Зузак «Крадійка книжок»
 9. Милорад Павич «Скляний равлик

 

До уваги учнів!

22 березня 2020 року відзначається Всесвітній день води, проведення якого започатковано Генеральнею Асамблеєю ООН у 1992 році з метою привернення уваги до проблем, пов’язаних з водним фактором.

Процес зміни клімату та екологічний стан водних ресурсів нерозривно пов’язані між собою. Вода є нашим найдорожчим ресурсом, що потребує відповідального та раціонального використання, адже кліматичні зміни у водній сфері вже незворотні, і від кожного з нас залежить, як у подальшому розвиватимуться ці зміни.

Не будьте байдужими до свого майбутнього!

Перегляньте разом із сім’єю цікавий та пізнавальний ролик про фосфати та зробіть висновки кожен для себе

https://www.youtube.com/watch?v=2MYnNtNmCE0

Цікавинки про українські водойми можна побачити тут

https://www.youtube.com/watch?v=iBi9SSI2IoA&t=3s

Повчальне відео про сортування сміття та шкоду від забруднення водойм пластиком

https://www.youtube.com/watch?v=5DAPu5t-IPc&t=1s

І пам’ятайте, що якісна вода – це основа вашого здоров’я.  

 

Вчителі: біології Самойлова Т.Й., географії Журавель Г.Г.

Самойлова Т.Й., вчитель біології

 

ПРИКЛАДИ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ З БІОЛОГІЇ

Розв’язання задач на неповне домінування (проміжне успадкування) моногібридного схрещування

 1. Ротики садові з широким листям, схрещуючись між собою, завжди дають рослини із широким листям, а рослини з вузьким листям — потомство лише з вузьким листям. Унаслідок схрещування широколистої рослини з вузьколистою виникає рослина з листям проміжної ширини.
 2. Яким буде потомство від схрещування двох рослин з листям проміжної ширини?
 3. Які рослини одержимо, якщо схрещувати вузьколисту рослину з рослиною, що має проміжне листя?

Дано:

А — ген, що обумовлює ріст широкого листя в ротиків садових;

а — ген, що обумовлює ріст вузького листя в ротиків садових;

АА — широке листя;

Аа — проміжне листя;

аа — вузьке листя.

 1. Гібриди F1 і F2 — ?
 2. Гібриди F3 — ?

Відповідь. 1. Усі рослини F1 мають проміжне листя. Серед потомства F2 25 % рослин матиме широке листя, 50 % — проміжне листя, 25 % — вузьке. 2. Половина рослин F3 матиме проміжне листя, а друга половина — вузьке.

 1. Кохинурових норок (світле забарвлення із чорним хрестом на спині) одержують унаслідок схрещування білих норок з темними. Схрещування між собою білих норок дає біле потомство, а схрещування між собою темних норок — темне. Яке потомство отримаємо, схрещуючи кохинурових норок між собою? Яке потомство отримаємо від схрещування кохинурових норок з білими?

Дано:

А — ген білого забарвлення шерсті норок;

а — ген темного забарвлення шерсті норок;

АА — білі норки;

Аа — кохинурові норки;

аа — темні норки.

Генотипи й фенотипи потомства — ?

Відповідь. Серед потомства від схрещування кохинурових норок між собою буде 25 % білих норок, 50 % кохинурових і 25 % темних. Серед потомства від схрещування білих норок з кохинуровими половина тварин будуть білими, а друга половина — кохинуровими.

Розв’язання задач на дигібридне схрещування

 1. У гороху гладенька форма насіння домінує над зморшкуватою, а високорослість— над низькорослістю. Обидві ознаки успадковуються незалежно. Схрестили дві гомозиготні рослини: високу зі зморшкуватим насінням і низькорослу — із гладеньким. Надалі гібриди розмножувались самозапиленням. У F2 одержали 1760 рослин. Визначте серед них імовірну кількість високих рослин із гладеньким насінням.

Дано:

А — ген високорослості гороху;

а — ген низькорослості гороху;

В — ген гладенької форми насіння;

b — ген зморшкуватої форми насіння;

АА — високі рослини;

Аа — високі рослини;

аа — низькі рослини;

ВВ — гладеньке насіння;

Вb — гладеньке насіння;

bb — зморшкувате насіння.

N(вис. рослин з глад. нас.) серед гібридів F2 — ?

Для F2 заповнюємо решітку Пеннета та отримуємо:

Високі рослини, гладеньке насіння — 9/16 = 56,25 %;

високі рослини, зморшкувате насіння — 3/16 = 18,75 %;

низькі рослини, гладеньке насіння — 3/16 = 18,75 %;

низькі рослини, зморшкувате насіння — 1/16 = 6,25 %.

Визначаємо ймовірну кількість серед гібридів F2 високих рослин із гладеньким насінням:

1760 рослин — 100 %;

х рослин — 56,25 %;

Відповідь. Серед гібридів F2 буде 990 високих рослин гороху із гладеньким насінням.

 

Розв’язання задач на групи крові в людини

 1. Групи крові системи АBО залежать від трьох алелей гена І, що позначені символами IA, ІB, I°. Визначте генотипи батьків, якщо в їхніх дітей є всі чотири групи крові.

Дано:

IA, IB, IO — гени, які визначають групи крові людини;

ІOІO — І група крові;

ІАІА або ІАІО — II  група крові;

ІВІВ або ІВІО — III група крові;

ІАІВ — IV група крові.

Генотипи батьків — ?

Відповідь. Генотипи батьків — ІАІО і ІВІО.

 1. За якого генотипу та фенотипу батьків діти не можуть успадкувати групу крові батька або матері?

Дано:

IA, IB, IO — гени, які визначають групи крові людини;

ІOІO — І група крові;

ІАІА або ІАІО — II  група крові;

ІВІВ або ІВІО — III група крові;

ІАІВ — IV група крові.

Генотипи батьків — ?

Відповідь. Діти не можуть успадкувати групу крові батька або матері, якщо генотипи батьків будуть: ІОІО (І група крові) і ІАІВ (IV група крові) або ІАІА (II група крові) і ІВІВ (III група крові).

 1. Під час розгляду судової справи про батьківство встановлено, що в дитини IV група крові, у матері — II група, а в імовірного батька — І група крові. До якого висновку повинен прийти судмедексперт?

Дано:

IA, IB, IO — гени, які визначають групи крові людини;

ІOІO — І група крові;

ІАІА або ІАІО — II  група крові;

ІВІВ або ІВІО — III група крові;

ІАІВ — IV група крові.

Висновок судмедексперта — ?

Відповідь. Дитина з IV групою крові (ІАІВ) не може бути дитиною чоловіка з І групою крові (ІOІO).

 

Поради учням по вивченню історії

Вчитель історії

 Гасан Є.Ю.

 1. Особливу увагу слід звернути на підготовку до тематичних та семестрових контрольних робіт графік яких встановлений в школі.
 2. При виставленні семестрових оцінок враховуються усі тематичні оцінки, а при виставленні річних обидві семестрові, тому не слід зневажати останню тематичну оцінку, що виставляється в травні.
 3. Пропоную учням 5-10 класів ознайомитися з новинками шкільної бібліотеки на історичну тематику: довідниками : Земерова Т.Ю., Скирта І.М. Історії України. Практичний довідник .- Харків:ФОП Співак Т.К., 2017., енциклопедіями Апанович О.М. Козацька енциклопедія для юнацтва .- К.: «Веселка», 2018.
 4. Не слід викидати влітку навчальні атласи, які є цінним джерелом для формування просторової компетентності учнів.
 5. При вивченні історії України особливу увагу слід приділяти запам’ятовуванню та аналізу зображень історичних персоналій та історичних пам’яток.
 6. Під час літніх канікул рекомендую учням 6-11 класів передивитися цикл передач «Історія України» та «Історія українських земель»,учням 10-11 класів цікаво буде передивитися передачі «Собор на крові» та «Рівень секретності 18» що розповідають сторінки з історії визвольних змагань та Другої світової війни, вони містяться в вільному доступі в мережі Інтернет на сервісі youtube .
 7. Слід розуміти необхідність якісного вивчення історії України та Всесвітньої історії для здачі зовнішнього незалежного оцінювання – ЗНО, яке є запорукою вступу до вищих навчальних закладів, і перевіряє знання з курсу, що вивчаються з 6 по 11 клас, і поновити їх в останній рік навчання доволі важко.

Поради батькам

 1. розмовляйте з дитиною при перевірці домашнього завдання вдома, це допоможе розвивати дитині мовленеву компетентність.
 2. слід розуміти те, що сучасні погляди історичної науки можуть відрізнятися від тих що вивчали в школі ви під час вашого навчання, тому не слід критикувати дитину за те, що вона переказуючи підручник транслює іншу думку, краще пояснити їй, що існують різні версії їх треба усі враховувати, та поважати.
 3. в мережі Інтернет існує багато додаткової фото та відео інформації яку слід використовувати, але треба мати на увазі різноманітність джерел та їх можливу заполітизованість тому простіше в пошуковику задавати запит українською мовою.
 4. пам’ятайте ! лише разом з вами ваші діти досягнуть кращих результатів у навчанні. Співпраця учителя з батьками є запорукою гарного результату.

Поради до ЗНО

Вчитель біології

Самойлова Т.Й.

 

Задачі з молекулярної біології

Хімічний склад клітини

Задача №1. Вміст Сульфуру в організмі людини становить 0,25% від маси тіла. Яка маса Сульфуру входить до складу організму людини масою 70 кг ?

Дано:                   m=70×0,25:100=0,175 кг

ω(S)=0,25%

m(тіла)=70кг

m(S) -?

Відповідь: маса Сульфуру –0,175 кг.

 

Задача №2. У клітинах організму людини масові частки Оксігену, Карбону,Гідрогену складають відповідно 65,18 та 10%. Кількість речовини якого з названих елементів в організмі людини найбільша?

Дано:

ω(О)=65%

ω(С)=18%

ω(Н)=10%

М(О)=16г/моль; М(С)=12г/моль;       М(Н)=1г/моль;

ν(О) -? ν(С) -? ν(Н) -?

V=m:M

ν(О)=65:16 =4,0625 моль

ν(С)=18:12 = 1,5 моль

ν(Н)=10:1 =10 моль

Відповідь:Кількість речовини Гідрогену найбільша.

 

Задача №3. Скільки різних поліпептидів можна побудувати із 20 амінокислот, якщо в білку 300 амінокислотних ланок?

Дано:

n(амінокислот) = 20

N(амінокислотних ланок) = 300

К(поліпептидів) -?

Для визначення кількості поліпептидів необхідно число 20, що несе інформацію про кількість амінокислот в білку, піднести до ступеня 300, що вказує на число амінокислотних ланок в білку.К = nN  де n –кількість амінокислот, N –кількість амінокислотних ланок.

К = 20300.

Відповідь:якщо в білку 300 амінокислот, то це 20300поліпептидів.

 

Будова білка

Для розв’язування задач необхідно знати лінійні розміри амінокислот і їх середню молекулярну масу,l -лінійні розміри амінокислоти;l(амінокислоти) = 0,35 нм;;М -молекулярна маса;М(середня 1 амінокислоти) = 110 дальтон;

Задача №4. Молекулярна маса каталази 224000 дальтон. Скільки амінокислотних ланок у цій молекулі? Дано:

М(каталази) = 224000 дальтон;

М(амін.) = 110 дальтон                    n=224000:110=2036

п(амінокислотних ланок) -?

Відповідь:У цій молекулі 2036 амінокислотних ланок.

 

Задача №5. Молекулярна маса пепсину 35500 дальтон. Яка довжина первинної структури цього білка?

 

Дано:

М(пепсину) = 35500 дальтон;

М(амін-т.) = 110 дальтон

la=0.35 нм

l(первинної структури білка пепсину) -?

Розв’язок:1. Визначаємо кількість амінокислотних ланок:

35500:110 = 323

 1. Визначаємо довжину первинної структури пепсину

l=n x la; де n –кількість амінокислот; l=323 х 0,35=113,05 (нм)

Відповідь: довжина первинної структури пепсину 113,05 нм.

 

Кількісний та якісний склад гену

Довідка: Молекулярна маса одного нуклеотида –345 дальтон; лінійні розміри нуклеотида –0,34 нм.

 

Задача №6. У фрагменті одного ланцюга ДНК нуклеотиди розміщені в такій послідовності:-А-А-Г-Т-Ц-Т-А-Г-Г-Т-А-Т- Побудуйте схему дволанцюгової молекули ДНК. Яка довжина цього фрагмента ДНК у нанометрах? Визначте масові частки нуклеотидів у даному фрагменті ДНК?

Згідно з принципом комплементарності запишемо схему дволанцюгової ДНК:

А-А-Г-Т-Ц-Т-А-Ц-Г-Т-А-Т

Т-Т-Ц-А-Г-А-Т-Г-Ц-А-Т-А-

Кожний нуклеотид має довжину 0,34 нм. Довжина дволанцюгового фрагмента дорівнює довжині одного ланцюга. У фрагменті 12 пар нуклеотидів. Отже довжина фрагмента:0,34х 12 = 4,08 (нм).

Визначаємо кількість нуклеотидів у ДНК (всього у 2 ланцюгах -24 нуклеотида) А=Т=8; А+Т=16; Г+Ц=24 –16=8; Г=Ц=4.Визначаємо масові частки нуклеотидів:

А=Т =100:24×8 =33,4%

Г=Ц =100:24х4 =16,6%

l(ДНК) = 4,08 нм.;  А = 33,4%; Т = 33,4%; Г = 16,6%; Ц = 16,6%.

 

Поради для учнів 9-11 класів

 “Як готувати тези прочитаного з української мови та літератури”

 1. Прочитайте весь текст, якщо він невеликий, або розділ, якщо твір великий за обсягом.
 2. Продумайте зміст тексту. Знайдіть і простежте основні положення, висунуті автором.
 3. Формулюйте думки чітко і стисло ( але самобутність форми повинна зберегтися, незважаючи на уривчастість викладу).
 4. Кожне положення повинно містити в собі лише одну думку.
 5. Записуючи тезу, нумеруйте кожну, пропускайте рядок між ними.

6.У кожній тезі виділіть ключове слово й логічний наголос.

 1. Якщо твір великий, то в кінці кожної тези зазначте номер сторінки тексту, якщо невеликий – джерело викладу.

Учитель української мови      Кузьменко А.І.

Рекомендації щодо того, як ефективніше підготуватися до ЗНО з географії

Щоб отримати максимальний результат, починати підготовку до ЗНО з географії треба заздалегідь. У цьому й полягає головне завдання. Системний підхід до повторення вивченого матеріалу – ось ключик до якісної підготовки. Не завадить допомога професійного викладача, який підкаже, розкаже та допоможе. А також порадить, які підручники та карти краще використовувати.

Карта – це альфа і омега географії. Так сказав колись Н. Баранський, класик географічної науки. Не знаючи добре карти, неможливо задовільно знати предмет.

Пропонуємо кілька рекомендацій щодо того, як ефективніше підготуватися до географії.

 • Для успішної підготовки потрібно якомога частіше проходити тести. Вони допоможуть вам з’ясувати, яких знань бракує найбільше, в чому головна складність, над чим ще потрібно попрацювати.
 • Озбройтеся завданнями ЗНО попередніх років. Подивіться, які там є запитання, визначте, які з них для вас незрозумілі.
 • Необхідно знати всі закономірності, пов’язані зі зміною атмосферного повітря, розподілу сонячного світла і температури повітря – із цих тем часто трапляються завдання.
 • Правильна робота з картами – основа успіху під час виконання завдань з географії. Прогляньте ще раз всі карти, згадайте те, що забули.
 • Форми правління й адміністративний устрій країн світу – один із розділів географії, де учні дуже плутаються. Тому зазвичай рекомендують ретельно повторити цей розділ.
 • Тести з географії вирішуйте методом виключення. Тобто, не треба вибирати правильну, на вашу думку, відповідь, а краще відкидати те, що очевидно неправильно. Тоді у вас буде більше шансів вибрати саме правильний варіант.
 • І найголовніша порада щодо того, як успішно підготуватися – треба дійсно готуватися. Щодня, питання за питанням, тема за темою, з’ясовуючи всі незрозумілі моменти та намагаючись зрозуміти, а не завчити. Екс-учасники ЗНО кажуть, що тести з географії не дуже складні. Для багатьох завдань достатньо загальних знань, а для інших – гарненько логічно подумати.

Приклад географічної задачі:

Відстань між двома містами на карті, масштаб якої 1:200 000, дорівнює 2 см. Якою буде ця відстань (см) на карті масштабом 1:50 000?

Розв’язання:

1) Знайдемо реальну відстань. Для цього проаналізуємо масштаб першої карти: 1:200 000 – це в 1 см 2 км.

2) А на карті відстань займає 2 см, отже в реальності – 2*2км = 4 км.

3) Проаналізуємо масштаб другої карти: 1:50 000 – це в 1 см 0,5 км. А у нас 4 км.

4 км : 0,5 = 8 см на карті.

Відповідь: 8

Вчитель географії                                                                      Журавель Г.Г.

Самойлова Т.Й.,

вчитель біології

МОЛЕКУЛЯРНІ ОСНОВИ СПАДКОВОСТІ    

Під час розв’язання  задач необхідно пам’ятати, що:

 • довжина одного нуклеотида, або відстань між двома сусідніми вздовж осі ДНК, становить 0,34 нм;
 • середня молекулярна маса одного нуклеотида 345 умовних одиниць;
 • середня молекулярна маса однієї амінокислоти дорівнює 100 умовних одиниць;
 • молекула білка в середньому складається з 200 амінокислот;
 • кожну амінокислоту в білковій молекулі кодує триплет нуклеотидів і-РНК (під час трансляції);
 • для визначення довжини гена (l) враховують кількість нуклеотидів, яка міститься в одному ланцюзі ДНК;
 • для визначення молекулярної маси гена (Mr) враховують кількість нуклеотидів, що міститься у двох ланцюгах ДНК;
 • трансляція здійснюється згідно з генетичним кодом;
 • для всіх ДНК виконується правило Чаргаффа: А=Т; Г=Ц;
 • А+Г = Т+Ц (вміст пуринових азотистих основ – аденіну і гуаніну – дорівнює вмісту піримідинових  азотистих основ – тиміну і цитозину);
 • сума  всіх нуклеотидів в молекулі ДНК або РНК  становить 100%.

Приклади розв’язування задач

     Задача 1.На фрагменті одного ланцюга ДНК нуклеотиди розташовані в послідовності, показаній нижче:

… АГТАЦГГЦАТГТАГЦ …

 1. Намалюйте схему структури дволанцюгової молекули ДНК.
 2. Якою є довжина в нанометрах цього фрагмента?
 3. Якою є маса дволанцюгового фрагмента?

Розв’язання

 1. Керуючись властивістю ДНК, здатністю до самовідтворення (реплікації), в основі якого лежить  комплементарність, запишемо схему дволанцюгової  ДНК:
ДНК
А Г Т
А Ц Г
Г Ц А
Т Г Ц
А Г Ц  

| | | | | | | | | | | | | | |
Т Ц А Т Г Ц Ц Г Т А Ц Г Т Ц Г
 1. Довжина одного нуклеотида, або  відстань між двома сусідніми вздовж осі ДНК, становить 0,34 нм. Довжина  дволанцюгового  фрагмента дорівнює довжині одного ланцюга.

l = 15 х 0,34 = 5,1 (нм) (15 – кількість нуклеотидів в одному ланцюгу).

 1. Середня молекулярна маса одного нуклеотида 345 умовних одиниць, молекулярна маса фрагмента ДНК:

Мr = 345 х 15 = 5175 (а.о.м)  (30 – кількість нуклеотидів у двох ланцюгах).

Відповідь. Другий ланцюг фрагмента ДНК має таку структуру:  ТЦА – ТГЦ – ЦГТ – АЦГ – ТЦГ ; довжина фрагмента ДНК – 5,1 нм; молекулярна маса фрагмента ДНК – 5175 а.о.м.

     Задача 2.Фрагмент першого ланцюга ДНК має таку нуклеотидну послідовність: ТАЦАГАТГГАГТЦГЦ. Визначте послідовність мономерів білка, закодованого фрагментом другого ланцюга ДНК.

Розв’язання

ДНК:     – ТАЦ АГА ТГГ АГТ ЦГЦ-
||| ||| ||| ||| |||
АТГ ТЦТ АЦЦ     – ТЦА ГЦГ-
іРНК:    – УАЦ АГА УГГ АГУ ЦГЦ-
Білок:   – тир арг трип сер арг-

 

Відповідь. Послідовність мономерів білка: тирозин – аргінін – триптофан – серин – аргінін.

     Задача 3.Фрагмент ланцюга А білка нормального гемоглобіну складається із 7 амінокислот, розміщених у такій послідовності:

вал – лей – лей – тре – про – глн – ліз.

 1. Яка будова фрагмента іРНК, що є матрицею для синтезу цього фрагмента молекули гемоглобіну?
 2. Яка будова фрагмента ДНК, що кодує дану іРНК?

Розвязання-відповідь

Білок: вал лей лей тре про гли ліз
іРНК: ГУУ УУА УУА АЦУ ЦЦУ ЦАА ААА
ДНК: ЦАА ААТ ААТ ТГА ГГА ГТТ ТТТ
||| ||| ||| ||| ||| ||| |||
ГТТ ТТА ТТА АЦТ ЦЦТ ЦАА ААА
 
 

     Задача 4.Біохімічний аналіз показав, що іРНК має 30% аденіну, 18% гуаніну та 20% урацилу. Визначте частку (у %) кожного нуклеотида у відповідному фрагменті дволанцюгової  ДНК?

Розв’язання

Дано:

 А(іРНК)= 30%;

Г (іРНК) = 18%;

У(іРНК)= 20%.

 

А(ДНК)- ? Т(ДНК)- ?

Г(ДНК)  – ? Ц(ДНК)-?

Визначаємо відсоток цитозинових нуклеотидів у даній іРНК:

Ц (іРНК)=100% – (А(іРНК)+У(іРНК)+Г(іРНК)) =

= 100% – (30% +20% + 18%) = 32%.

Визначаємо відсоток аденінових і тимінових нуклеотидів (окремо) у фрагменті ДНК:

А(ДНК)= Т(ДНК) = (А(іРНК)+У(іРНК)) : 2 = (30% + 20%) : 2 = 25%.

Визначаємо відсоток гуанінового і цитозиновог нуклеотидів (окремо) у фрагменті ДНК:

Г(ДНК)=  Ц(ДНК)= (Г(ДНК)+Ц(ДНК)) : 2 = (18% + 32%) : 2 = 25%.

Відповідь. Частка кожного нуклеотида у відповідному фрагменті дволанцюгової ДНК становить 25%.

      Задача 5. Білок складається зі 124 аміноліслот. Порівняйте відносні молекулярні маси білка та гена, який його кодує.

Розв’язання

Дано:

Склад білка – 124 амінокислоти;

Мr(амінокислоти) = 100;

Мr(нуклеотида) = 345.

Мr(гена) – ? Мr(білка) – ?

 

1). Визначаємо відносну молекулярну масу білка:

124 х 100 = 12400.

2). Визначаємо кількість нуклеотидів у складі гена, що кодує даний білок: 124 х 3 х 2 = 744 (нуклеотиди).

3). Визначаємо відносну молекулярну масу гена:

744 х 345 = 256 680.

4). Визначаємо, у скільки разів ген важчий за білок:

256 680 : 12400 = 20,7 (рази).

 

Відповідь. Відносна молекулярна маса гена у 20,7 рази більша, ніж кодованого білка.

 

 

     Задача 6. Гормон росту людини (соматотропін) – білок, що містить 191 амінокислоту. Скільки кодуючи нуклеотидів і триплетів входить до складу гена соматотропіну?

Розв’язання

Одну амінокислоту кодує триплет нуклеотидів , отже, до складу гена соматотропну входить 191 триплет.

191 х 3 = 573 (нуклеотиди) – один ланцюг;

573 х 2 = 1146 (нуклеотидів) – обидва ланцюги.

Відповідь. До складу гена соматотропіну входить 191 триплет, що містить 1146 нуклеотидів (обидва ланцюги гена).

 

Основні рекомендації до написання листів англійською мовою
Стратегії виконання

 

 1. Уважно прочитайте завдання і визначте головні питання, про які треба записати. З’ясуйте формат письмового завдання(вид листа).
 2. З’ясуйте, кому адресовано листа, і виберіть відповідний стиль.
 3. Складіть план листа і підберіть необхідні слова й висловлювання.
 4. Пишіть відповідно до плану і пам’ятайте про поділ тексту на абзаци.
 5. Намагайтеся вживати не лише прості речення, а й складні, використовуючи засоби логічного зв’язку.
 6. Намагайтеся правильно використовувати часові форми дієслова, різноманітні граматичні структури.
 7. Уважно перевірте роботу, звертаючи увагу на таке:
 • чи дотримано формат і стиль висловлювання;
 • чи логічно поділено текст на абзаци;
 • чи правильно використано засоби зв’язку всередині речень, між реченнями, між абзацами;
 • чи правильно написано кожне слово.

 

Шаблон написання Personal letters
Greeting

Dear Tim,

Dear Rebecca,

 

Introduction

Thanks (a lot) for your letter

Your  last letter was a real surprise

It was great to hear from you

Sorry I haven’t written for so long but…

 

Main body

( 2-4 development of the subjects)

 

Ending

(Saying «goodbye» and signing your name)

Well, I’d better go now as I have to do my homework

I’ve got to go now!

It’s time for my favorite TV show

Write back soon!

Take care and keep in touch

Drop me a letter when you can

Love,

Lots of love,

Best wishes,

                                                                            

                                                                         вчитель англійської мови

Полєжаєва А.Ю.

Поради для учнів 5-9  класів

«Як навчитися   писати без помилок?»

 1. Читайте художню літературу! Зорова пам’ять навіть без вашої волі буде фіксувати правопис складних слів, мовних зворотів.
 2. Пишіть диктанти!Після написання та перевірки кожного диктанту проводьте роботу над помилками.
 3. Вчіть напам’ять тексти. Це допоможе не тільки підвищити рівень грамотності, але і поліпшити пам’ять.
 4. Не бійтесь заглядати у словник! Навіть професійні коректори, які мають за плечима десятки років практики, завжди тримають на робочому столі орфографічний словник, щоб мати можливість перевіряти  написання того чи іншого слова.
 5. Ведіть власний словник і записуйте в нього слова, правопис яких ви постійно забуваєте, складні для запам’ятовування, винятки, правила.

Вчитель української мови та літератури Кузьменко А.І

На допомогу учням.

Самойлова Т.Й.,  вчитель біології

Алгоритм розв’язання задач на моногібридне схрещування

 1. Записати символи, що використовуються для позначення кожного гена.
 2. Встановити генотипи батьків, визначаючи їх за фенотипами нащадків та користуючись таблицею домінування.
 3. Записати усі типи гамет, що утворяться у кожного із батьків у результаті мейозу.
 4. Враховуючи всі можливі варіанти випадкового запліднення, встановити генотипи нащадків.
 5. Визначити співвідношення у потомстві різних генотипів та фенотипів. 

Приклади розв’язання задач на моногибридне та дигибридне схрещування.

 Задача 1. Схрещено ромашку білу махрову з жовтою звичайною. При цьому в першому покоління всі особини були з білими звичайними квітами, записати генетичну схему схрещування для  Р, F1,F2.

Дано:                                                                                                  

А-біла а-жовта

В-звичайна

в-махрова

♀ ААвв

♂ ааВВ

F1, F– ?

Розв’язання.

Р ♀ ААвв х ♂ ааВВ

G     Ав              аВ

F        АаВв

Р(F1) АаВв х АаВв

F2  Ав                  АВ                    аВ                    ав
Ав

АВ

аВ

ав

ААвв б.м.      ААВв б.з.         ААВв б.з.        Аавв б.м.

ААВв б.з.     ААВВ б.з.        АаВВ б.з.         АаВв б.з.

АаВв б.з.      АаВВ б.з.          ааВВ ж.з.        ааВв ж.з.

Аавв б.м.      АаВв б.з.           ааВв ж.з.         аавв ж.м.

 

Відповідь. Розщеплення за фенотипом 9:3:3:1.

  Задача 2. Гетерозиготна жінка вийшла заміж за гетерозиготного кароокого чоловіка.

Який колір очей можливий у їхніх дітей?

Дано:                                                                              Розв’язання.
А – карий                                                                    Р ♀ Аа x ♂ Аа
а – блакитний                                                            G      А а         Аа
F  АА(карі) Аа(карі) Аа(карі) аа(білі)
F -?                                                                                        
Відповідь: за генотипом розщеплення 1:2:1, а за фенотипом 3:1.


Задача 3. Який колір квітів буде у гібридів першого покоління білих та рожевих троянд по генотипу та по фенотипу, якщо білий колір – рецесивна ознака? (Схрещували гомозиготні особини).

Дано
:                                                                               Розв’язання. 

А – рожевий колір;                                                    Р ♀ аа х ♂ АА

а – білий колір;                                                          G    а          А

♂ АА                                                                          F1            Аа

♀ аа

1 – ?

Відповідь: колір квітів буде рожевим.


   Задача 4. Якого кольору будуть троянди, одержані при схрещуванні двох гетерозиготних рослин рожевого кольору?


Розв’язання.

Р (F1)♀ Аа х  Аа

G:          А          А

              а            а

F2 АА (червоні); Аа (рожеві); Аа(рожеві), аа (білі)

Відповідь: По закону розщеплення ознак, відбудеться розщеплення ознак: по генотипу у відношенні 1:2:1, по фенотипу 3:1.

 

Приклади розв’язання задач на генетику статі.

Задача 1.Які будуть кошенята від рудого кота та темної гетерозиготної кішки ?


Дано:

В- темний колір шерсті

b –рудий колір шерсті

♂ ХY

♀ XBXb

F– ?

Розв’язання.

Р ♂ ХY x ♀ XBXb

 

F1 Хb                                   Y
XB

Xb

XBХb  темна кішка        XBY темний кіт

XbХb  руда кішка                  XY  рудий кіт

 

Задача 2. Чоловік, хворий на гемофілію, одружується зі здоровою жінкою, батько якої потерпав від гемофілії. Визначте ймовірність народження в цій родині здорових дітей.


Дано:

H – нормальне зсідання крові

h – гемофілія

♀ ХHХh

♂ XhY

F– ?

Розв’язання.

Р ♂ ХY x ♀ XHXh

 

P ХH Хh
Хh XHXh  носій XhXгемофілік
Y ХH Y здоровий ХY гемофілік

 

Відповідь. 50 % того, що у цієї сімейної пари будуть діти страждати на гемофілію.

Приклади розв’язання задач на групи крові.

Позначення основних круп крові за системою АВО.

І група крові – ІОІО;

ІІ група крові – ІАІА; ІАІО;

ІІ група крові – ІВІВ; ІВІО;

ІV група крові – ІАІВ.


   Задача 1У матері I група крові, у батька група крові III. Чи можуть діти успадкувати групу крові матері? Які генотипи матері та батька?
Дано:

♀ ІОІО

♂ ІВІВ; ІВІ0

F– ?

Розв’язання.

 1. Р ♀ ІОІОx♂ ІВІВ

G         ІО                  ІВ

F1             ІВ ІО

 1. Р ♀ ІОІОx♂ ІВІО

G        ІО                  ІВ

                                      ІО

F1         ІВ ІО; ІОІО

 

Відповідь: Діти можуть успадкувати групу крові матері лише в тому випадку, якщо генотип батька ІВІ0.

Nice advice: даємо поради англійською мовою

Як же правильно дати пораду англійською мовою?

I advise you to take my advice

Порада по-англійськи буде advice.Чи advise? Давайте почнемо з різниці між цими поняттями.Здавалося  б, вона невелика, але насправді слова навіть вимовляються по-різному. Advice [æd’vaɪs] – іменник (тобто рада), в тойчас, як advise [əd’vaɪz] – дієслово (тобторадити, даватирада).

Take my advice – buy a bigger suitcase. – Прийми моя порада – купи валізу побільше.

My friend advised me to buy a bigger suitcase. – Мій друг порадив мені купити валізу побільше.

Відчуваєте різницю? Крім того, advice римується з mice, а advise – з prize.

Take my advice – don’t feed mice. – Прийми моя порада – не годуй мишей.

What he advised helped me win the prize. – Те, що він порадив, допомогло мені виграти приз.

Також потрібно пам’ятати, що advice – незліченний іменник, тобто в англійській мові не можна сказати advices.Потрібно вжити форму a bit / piece / word of advice або some advice (який-небудь або невеликий рада). А для множини можна використовувати словосполучення pieces of advice.

Here’s some advice: don’t drink water from the tap. – Ось моя порада: не пийте воду з крана.

Звичайно ж, англійська мова багата на синоніми, і advise не єдине слово, за допомогою якого можна роздавати поради. Тому давайте вивчимо його синонімічних «братів».

Giving advice in English

«Тобі не слід залишати гроші в номері», «Ти б кращевзявізсобоюкредитнукартку», «Неїж з підлоги!»

Коли ми хочемо дати пораду, першим на думку спадає слово should (повинен, слід).

Щоб побудувати речення-пораду, ми використовуємо should + infinitive (перша форма дієслова, наприклад, work, take, wear).

You should take a first aid kit to your trip abroad. – Тобі слід взяти аптечку в подорож закордон.

Tourists shouldn’t leave their luggage unattended. – Туристи не повинні залишатисвій багаж без нагляду.

Наступна «порція» дієслів, яку можна використовувати в радах, це recommend, suggest, propose. Їх можна перекласти як «пропонувати», «рекомендувати», «радити».Тут вже є де розгулятися, тобто з’являється місце для імпровізації з варіантами, вживаними після цих дієслів.

Докладніше можна побачити їх у таблиці нижче.Для прикладу візьмемо пропозицію «Я б порадив (Вам) купити квиток в обидва кінці, так як це дешевше».

I

Recommend suggest propose

Buying that  a round-trip plane ticket because it’s cheaper.

Будь-яка комбінація з таблички буде правильною.Єдиним «але» і частою помилкою буде конструкція: “I recommend / suggest / propose you to buy a round-trip plane ticket because it’s cheaper”. Я вас дуже розумію: після слів I recommend так і напрошується підступне to, але не піддавайтеся на провокацію. А якщо дуже хочеться вжити його, краще зробити це з дієсловами advise, urge, encourage, якими також можна замінити приївся should.

I

advise

urge

encourage

buying

your buying

that you buy

you buy

you to buy

a round-trip plane ticket because it’s cheaper.

                                                                                                       Вчитель англійської мови

                                                                                                       Полєжаєва А.Ю.

Як розв’язувати задачу

 

 1. Уважно прочитай задачу.Зрозyмiй, що в нiй дано i що потрiбно виконати.

Якщо розв’язуєш геометричну задачу, накресли вiдповiднi фiгури, введи позначення. Довгий текст задачi читай декілька разiв.

 1. Склади план розв’язання задачi.Якщо одразу зробиrи це не можеш, ще раз прочитай задачу, проаналізуй її умову та вимоги. Мiркуй, яким чином пов’ язaнi мiж собою величини, що розглядаються. Спробуй розв’ язати задачу «з кінця».  Що необxiдно знати, щоб одержати  вiдповiдь? Вiдтвори ситуацію, що розглядається в задачi, схематично, графiчно. Розчленуй на частини, спробуй розв’язати частину задачi. Що витікає з окремих частин умови? Якщо не можеш розв’ язати задачу зi змiнними або великими числовими значениями, замiни їх на невеликі зрyчнi числа та розв’ яжи спочaткy цю допомiжнy задачу.
 2. Якщо розв’язуєш геометричну задачу, шукай на кресленнi рівні трикутники або iншi фiгури, або подiбнi трикутники. Може, варто виконати паралельне перенесення, або повернути частину фiгypи, або розглянути фiгypу, симетричну даній? Якщо йдеться про знаходження мiсця гeoметричного розташування точок, знайди декілька таких точок, уяви, чим є шyкaнe мiсце точок. Перше креслення до задачі може бути невдалим, змiни його, щоб важливi для даної задачi елементи креслення було краще видно, більш вдало розташовано.

Якщо в задачi йдеться про квадрати відстаней, застосуй теорему Пiфагора,  або теорему косинусiв, або координатний метод.

             Якщо розв’язуєш задачу на доведення iснування чого-небудь, спробуй  мiркувати «від протилежного». Якщо потрiбно знайти величину кута або довести перпендикулярністъ деяких вiдрiзкiв, скористайся властивістю скалярного добутку векторів. Задачi на знаходження найбiльшиx або найменших значень зазвичай розв’ язуються за допомогою похідної або властивостей нерівностей. Якщо в задачi дано довжини вiдрiзкiв та міри кутів, або трикутники, що їх мiстять, розв’ яжи цi трикутники або введи невідоме i розв’ яжи одержане рiвняння.

 1. Виконай намiчений план.Одержавши вiдповiдь, прикинь, чи відповідає вона умові задачi, чи є реальною. Якщо можеш, зроби перевiрку або проконтролюй якимось способом відповідь. Якщо дозволяє час, видозмiни задачу, розглянь окремий або бiльш загальний випадок. Мiркуй, чи не можна спростити розв’ язок.
 2. Оформляй розв’язання у зошитірозбiрливо й акуратно. Використовуй лише загальноприйнятi символи та термiни. Записуй розв’ язання таким чином, щоб його міг зрозумiти кожен. Недбaлi записи до рисунків свідчать про твоє ставлення до роботи взагалi й до того, хто це розв’ язання буде читати.

Вчитель математики Білецька А.В.

Поради, як читати художню літературу

І спільне у всіх запитаннях — це очікування дива, універсальної і чіткої відповіді, розкриття якоїсь шедевральної таємниці. І тут приходить найбільше розчарування, коли я не знаю, як взагалі відповідати на такі запитання.

Але після енного разу я таки сама почала задумуватися й аналізувати. Зрештою, в інернеті останнім часом публікують чимало порад, як багато читати. Тому й мої не претендують бути оригінальними і можливо часто повторюватимуть вже все до мене сказане. Але. Я тут пишу виключно з власного досвіду. Ну і можливо, комусь це допоможе в житті…

 1. Любити читати. Це найабстрактніша порада, але вона є підставовою і надважливою. Бо коли любиш якусь справу, то на неї завжди знайдеться час. Вона не обтяжуватиме, а приноситиме радість. І завжди буде пріоритетною. Врешті, заявки, мовляв, немає часу на читання означають лише одне: що це не пріоритет. Відомо, час на щось — це виключно питання пріоритетів.
 2. Завжди мати книгу під рукою. Або передбачити для різних випадків і ситуацій книжку. Стоїш в черзі, довго чекаєш на зустріч, їдеш кудись далеко в транспорті, засмагаєш, не можеш заснути врешті. Тому завжди паралельно читаю кілька книжок, частина з яких в електронному варіанті на моєму смартфоні і вони завжди зі мною, коли несподівано потрапляю у корок, у чергу… лише б заряду батареї було достатньо.
 3. Вибір книг. Мати домашню бібліотеку. Або знати дорогу до громадської бібліотеки. Або мати друзів, у яких можна позичати. Тобто завжди мати вибір, що почитати. Бо якщо під рукою немає книги, то під руку одразу потрапить фейсбук чи ще якась зараза…
 4. Соціальні мережі.Вийдіть з них, відключіть усі сповіщення. І матимете багато часу, спокійного часу на читання. Адже за годину-дві зависання у фейсбуці, інстаграмі чи в інших мережах можна прочитати чимало сторінок, а то й одну якусь невеличку книжечку.
 5. Книжкове середовище. Онлайн чи офлайн. Це дуже важливо, бо: ви дізнаєтеся, що цікавого читають інші; ви обмінюєтеся враженнями; ви дізнаєтеся про книжкові новинки; ви можете отримати цікаві поради; врешті ви маєте нагоду висловитися про прочитане. Це все неабияк надихає. Тобто ви не почуватиметеся самотньо, навіть коли залишатиметеся наодинці з книжкою.
 6. Враження.Пишіть чи говоріть про свої враження від прочитаного. Це мотивує читати ще, ділитися досвідом з іншими, дискутувати і сперечатися. Тобто творити живе спілкування про книжки.
 7. Участь у книжковихмарафонах.Ніщо так не мотивує, як участь у якомусь змаганні, жага до перемоги. Так, ви будете читати, наприклад, на кількість, або будете читати, щоб отримати якусь книжку в подарунок. Але ви будете читати. І в тому випадку засіб для вас стає метою…
 8. Заходьте у книгарні. Просто ходіть, гортайте книжки, доторкайтеся до них. Зараз видають такі шикарні книжки, що від одного доторку отримуєш естетичне задоволення. Це зробить свою справу…
 9. Читайте різноманітну літературу.Художню сучасну, класику, дитячу, підліткову, нон-фікшн, детективи, історичну… Не зациклюйтеся лише на одному жанрі чи ще гірше авторові. А чергування допомагає розвантажитись, урізноманітнити ваше мислення та збагатити чимось новим. Тобто не варто себе обмежувати.
 10. Виділіть конкретний час в добі виключно на читання.Зранку за кавою, в транспорті на роботу, на обідній перерві, після роботи, перед сном. Доба має 24 години, з яких на читання можете виділити бодай півгодини. І маленькими, але регулярними кроками ви долатимете гори книг. Бо режим стає звичкою, звичка — необхідністю, необхідність — залежністю. А це те, що нам потрібно. Тож не помітите, як самі будете здивовані.
 11. Сторінковий або часовий мінімум.Деякі мої знайомі ставлять собі за вимогу прочитати за день, наприклад, 50 сторінок. І не ляжуть спати, допоки цей мінімум не виконають. У мене такого мінімуму немає, але я собі постановляю максимально використовувати для читання час на вихідні. Це також добряче мотивує.
 12. Не дочитуйте.Якщо книжка нудна чи нецікава, кидайте її. Кому потрібні ваші страждання… Такі книжки лише знеохочують читати взагалі. Натомість цікава книжка запалює до читання ще більше.
 13. Читайте з кимось.Тобто читайте паралельно з другом, подругою, чоловіком чи дружиною, колегою по роботі чи фейсбучним френдом якусь одну книжку. Щоб першим її прочитати, щоб обговорити, щоб подискутувати. Будь-що. Але це створюватиме певний дискурс, атмосферу та навіть психологічну підтримку…

Тобто це все такі маленькі хитрощі — як перехитрити свою лінь, “відсутність часу” чи що там ще ви собі придумали. Врешті, я й не певна, чи ті поради комусь допоможуть, бо сама дійшла до них вже постфактум, проаналізувавши свій читацький ритм життя. Можливо, у вас запрацюють зовсім інші методи та принципи. Головне — аби щодня в світі ставало на непрочитану книжку менше.

Вчитель зарубіжної літератури  Мікос І.М

Поради   з  історії

  .Історичні «чотки»

Для запам’ятовування дат, подій, пам’яток архітектури і мистецтва можна створити власні історичні «чотки» для цього на картонних квадратиках 3 на 3 сантиметри з одного боку пишеться дата , а з іншого подія, що відбулася після цього усі квадратики нанизуються на нитку і ними можна користуватися перевіряючи себе. Так само робляться чотки з пам’ятками та персоналіями. Додаткові дати.

Ознайомтеся з програмою ЗНО з історії України, а після цього зробіть собі повний конспект всіх історичних дат, які необхідно знати на тестуванні, в хронологічному порядку. Біля кожної дати напишіть, що означає ця дата. Але краще підписуйте не так, як це написано в підручнику, а так, які найяскравіші асоціації викликає у вас та чи інша історична подія. Час від часу перевіряйте себе разом із друзями або попросіть вчителя історії допомогти вам у підготовці до ЗНО таким чином.

 1. Назви документів заучуйте точно.

Якщо назву та опис історичної події ще можна записати своїми словами до свого конспекту, то назви документів треба знати точно і напам`ять. Можна їх просто зазубрити. А для того, щоб запам`ятати їх було легше, намагайтеся якомога більше прив`язати назви документів до історичних подій, з якими вони пов`язані. І дати! Звичайно, вам необхідно знати, коли було підписане те чи інше історичне свідоцтво.

 1. «Вмикайте» логіку.

Працюйте з програмою в програмі поданій на офіційному сайті міститься повний курс історії України і для розуміння структури ЗНО я раджу пройти кілька онлайн-ЗНО користуючись відкритою програмою, це робиться для розуміння логічного зв’язку в структурі ЗНО та необхідності самоперевірки за допомогою програми

 1. Вивчайте історичні карти.

По-перше, карти є наочними посібниками для кращого засвоєння матеріалу. Особливо це стосується візуалів – людей, які найкраще сприймають інформацію очима. А по-друге, тести минулих років містили запитання з картами. Отже, вам краще розуміти, де знаходилася та чи інша стародавня держава, подивившись на карту, ніж читаючи величезний опис її географічного положення. Історія та географія схожі своєю необхідністю вивчення карт, тільки акцент робиться на інших аспектах. Але проаналізувавши карту, можна зробити як історичні, так і географічні висновки.

Вчитель історії Гасан Є.Ю.

ЗНО з фізики. Як підготуватися?

Додатки та сайти:

Онлайн-курси та відеоуроки:

Спільноти для підготовки до ЗНО у соцмережах:

Вчитель  фізики  Бутко Ю.М

Поради для учнів   з  української літератури

   Учні, які багато читають, завжди вражають своїми знаннями. Якщо ви  мрієте читати і не забувати прочитане через деякий час, навчіться заповнювати літературний паспорт твору.

 1. Літературний паспорт епічного та драматичного творів

1.Назва твору.

 1.  Автор.

3.Літературний рід.

4.Жанр.

5.Тема твору.

6.Головна ідея.

7.Головні герої.

8.Художні засоби.

 1. Літературний паспорт ліричного твору

1.Назва твору.

2.Автор.

3.Літературний рід.

4.Жанр.

5.Вид лірики.

6.Провідний мотив.

7.Віршовий розмір.

8.Художні засоби.

Вчитель української мови і

літератури Кузьменко А.І.

Роль нетрадиційного малювання в розвитку творчості дитини

Більшість дорослих людей у своїх навичках образотворчого мистецтва досягає не багато чого поверх того, що вони вміли до 9-10 років життя. Якщо такі навички розумової діяльності як мова, мислення, почерк під час дорослішання людини змінюються й удосконалюються, то розвиток навичок малювання в більшості припиняється в ранньому віці. І якщо діти малюють, як діти, то багато дорослих теж малюють, як діти, яких би результатів вони не досягали в інших сферах. Крім того, зазвичай дорослі зі страхом сприймають пропозицію що-небудь намалювати. Причина даного явища — в загальноприйнятій культурі нашого суспільства. Адже набагато важливіше вміти читати й писати, ніж малювати. Тому й не варто дивуватися тому, що дорослі не вміють малювати, а діти, закінчивши початкову школу, припиняють займатися образотворчою діяльністю й, таким чином, зупиняють розвиток навичок малювання.

Але, як показує досвід, наявність творчих здібностей відіграє в житті людини немаловажну роль, починаючи від формування особистості й закінчуючи становленням фахівця, сім’янина, громадянина.За даними опитування, діти в п’ятирічному віці дають 90 % оригінальних відповідей, у семирічному — 20 % , а дорослі — лише 2 % . Це саме ті, хто витримав тиск соціуму й залишився творчою особистістю. Цифри змушують замислитися про те, як важливо не пропустити момент і не відхилити людину від творчої діяльності, а навпаки наблизити до неї, зацікавити, навчити бачити й реалізовувати свої можливості.

Наведу приклад. Як би ви відповіли мені на запитання: «Для чого зайцю такі великі вуха?» Більшість не задумуючись дає правильну відповідь: «Щоб швидше вловлювати звук і краще чути». А 5-річні діти на занятті дали ще й таку: «Щоб бути красивим». Чи багато з вас бачать красу у довгих заячих вухах? А ваші діти бачать! Тому що вони – творчі особистості! Саме в дитинстві закладається фундамент творчої особистості, саме тоді закріплюються моральні норми поводження в суспільстві, формується духовність.

Образотворча діяльність — один з видів художніх занять, де дитина творить сама, а не просто розучує й виконує створені кимось вірші, пісні, танці. Творчість не може існувати під тиском і насильством. Вона повинна бути вільною, яскравою і неповторною. Не розстаючись із олівцями, фломастерами, фарбами, дитина непомітно для себе вчиться спостерігати, порівнювати, думати, фантазувати. Нестандартні підходи до організації образотворчої діяльності дивують і захоплюють дітей, тим самим викликаючи прагнення займатися такою цікавою справою.

Оригінальне малювання розкриває творчі можливості дитини, дозволяє відчути фарби, їхній характер і настрій. І зовсім не страшно, якщо ваш маленький художник забрудниться, головне — щоб він отримував задоволення від спілкування з фарбами і радів результатам своєї праці.

Вчитель образотворчого мистецтва Долженко І.В

10 порад тим, хто хоче стати програмістом.

Порада 1. Це звичайно бажання і прагнення їм стати. Без цього Вам потрібно багато часу, терпіння і ще багато всього що пов’язано особисто з Вами, тому Вам потрібно підготувати себе, якщо звичайно Ви хочете стати програмістом

Порада 2. Полягає в тому, що хороший програміст професіонал у своїй галузі – це значить, що він повинен знати не тільки програмування, але і все що оточує програмування: залізо, операційні системи, програмне забезпечення, системне адміністрування, комп’ютерна техніка, і багато іншого.

Порада 3. Ви повинна влаштуватися на роботу, звичайно програмістом без знань Вас ніхто не візьме, але якщо Ви маєте початкові знання про комп’ютер, то спробуйте влаштуватися системним адміністратором, помічником системного адміністратора, інженером з технологій. Це Вам допоможе вивчити всі ці сфери, а паралельно Ви будете самостійно вдома вивчати вже саме програмування. Потім, коли у Вас буде досвід роботи і знання програмування, Ви зможете влаштуватися на роботу програмістом.

Порада 4. Якщо Вам ще рано на роботу, тобто Ви ще молодий, Ви повинні піти вчитися на програміста в будь-який навчальний заклад, але перед тим як піти вчитися Ви повинні дуже добре подумати «чи хочете ви стати програмістом».

Порада 5. Тут Ви повинні визначитися, яку мову Ви хочете почати вивчати. Після того як Ви визначилися, Ви повинні вибрати відповідну літературу і поступово починати вивчати, і паралельно пробувати писати програми, а краще взагалі знайти який-небудь навчальний відеокурс з цієї мови програмування.

Порада 6. Ви повинні знати англійську мову, ну або хоча б мати уявлення про неї, переводити слова і так далі. Так як, в більшості мов програмування зустрічаються схожі слова.

Порада 7. Ніколи не зупиняйтеся в навчанні, тому що вистачає невеликої кількості часу щоб «забути» те, що Ви вже вивчили.

Порада 8. Після того як Ви почали вчитися програмувати і вже написали перші свої програми, можете для подальшого свого розвитку попросити своїх рідних або друзів давати якісь завдання написання програм, це допоможе Вам писати самим ці програми.

Порада 9. У процесі навчання створіть свій особистий список кодів, тобто список кодів виконання функцій. Це допоможе Вам швидше запам’ятати їх.

Порада 10. Знайдіть собі наставника. Він зможе передати Вам безцінний досвід, і навчить Вас програмувати як професіонал. Це один з найлегших способів навчитися програмувати. Та, коли-небудь, Ви зрозумієте, що дійшли приблизно до його рівня, і тоді Ви повинні «перестрибнути» на іншу людину, може бути навіть змінити роботу або піти вчитися ще раз в інший заклад.

                                Поради склав вчитель інформатики Назаренко О.В

10 висловів, які мотивують до навчання

  Вислови склав вчитель інформатики Назаренко О.В

 

ПОРАДИ З ПІДГОТОВКИ ДО ЗНО

 1 крок: Визначитися із предметами, які Ви будете здавати на ЗНО. Як не банально це звучить, але розпочати свою підготовку потрібно з визначення того, до чого, власне, Ви будете готуватися. Якомога раніше потрібно окреслити ті факультети та спеціальності, які особисто Вам цікаві для вступу, і продивитися, які сертифікати ЗНО необхідні для вступу на них. Звичайно, буває і таке, що протягом року абітурієнти змінюють свої рішення щодо майбутньої професії та предметів, які вони будуть складати на ЗНО, проте краще дотримуватися однієї позиції.

         2 крок: Пройти минулорічні тести ЗНО з обраних предметів та проранжувати предмети, які Ви будете складати, за складністю особисто для Вас. По-перше, проходження минулорічних тестів ЗНО дозволить Вам скласти уявлення про те, із чим Вам доведеться стикнутися наприкінці навчального року, по-друге, у Вас буде можливість об’єктивно оцінити себе і свій рівень володіння навчальним матеріалом з тих чи інших предметів. Навіть якщо Ви виявите, що не набрали навіть необхідний мінімум балів, це не привід засмучуватися. Варто тверезо оцінити, які Ваші слабкі місця, на які предмети слід виділити більше часу, а які можна залишити «на десерт».

         3 крок: Скласти графік підготовки до ЗНО. Для того, щоб зробити це, Вам буде необхідно взяти перелік тем, які входять в програму ЗНО з тих чи інших предметів, визначитися із найбільш складними, та визначити приблизні строки, до яких Ви маєте опанувати певний обсяг навчального матеріалу. У даному випадку складно дати якісь конкретні поради, бо кожен випадок індивідуальний: хтось, слабко володіючи предметом, розпочинає підготовку у вересні і вивчає навчальний матеріал послідовно, а хтось розпочинає підготовку пізніше, будучи впевненим у високому рівні своїх знань та практичних навичок. У будь-якому разі ми не радимо Вам занадто затягувати із підготовкою до тестування.
         4 крок: Визначитися із способом підготовки до тестів ЗНО. Коли Ви вже склали графік підготовки до ЗНО, Вам потрібно відповісти для себе на питання: чи зможете Ви самі якісно підготуватись до складання зовнішнього незалежного оцінювання? Більшість учнів все ж таки звертаються за допомогою до професійного репетитора або записуються на підготовчі курси при вищих навчальних закладах. Знов-таки, кожен випадок індивідуальний, проте, як правило, найбільший ефект дають регулярні заняття із репетитором.

         5 крок: Слідкувати за актуальними новинами ЗНО та новою специфікацією тестів. Ні для кого не секрет, що для успішного складання тестів ЗНО, окрім власне володіння навчальним матеріалом, потрібно чітко уявляти собі процедуру проведення ЗНО, завдання, з якими Вам доведеться стикнутися, а також ті зміни, які вносяться в ЗНО у поточному році. На нашому сайті регулярно з’являються актуальні новини, які стосуються середньої освіти та проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

         6 крок: Усередині навчального року потрібно оцінити свої досягнення в підготовці до ЗНО. Це дуже зручно робити, наприклад, на зимових канікулах. Просто виберіть собі вільний день, коли Ви зможете порівняти реальну ситуацію із графіком підготовки до ЗНО, який Ви склали на початку року, а також пройти тестування з предметів, щоб порівняти свій поточний рівень знань із початковим. Саме усередині року у Вас ще є час, щоб виправити свої помилки і почати інтенсивніше готуватися до ЗНО. Ні в якому разі не затягуйте із такою «ревізією знань», адже Ви можете втратити безцінний час.

         7 крок: Регулярно проходьте онлайн-тестування, вирішуйте тести минулорічних років В незалежності від того, готуєтесь Ви самі чи за допомогою педагога, Вам потрібно якомога частіше проходити тести з обраних предметів. Кажуть, що для того, щоб навчитись їздити на велосипеді, потрібно їздити на велосипеді; з тестуванням ситуація абсолютно аналогічна. На сайтах пропонують величезну кількість авторських тестів з основних предметів, вирішуючи які, Ви зможете у короткі строки опанувати значний обсяг навчального матеріалу.

         8 крок: Необхідно взяти участь у пробному тестуванні. Пробне тестування – це вкрай корисна процедура, яка допоможе Вам відчути атмосферу реального ЗНО, зрозуміти тонкощі цього заходу та знизити хвилювання на першому реальному тесті. Ми радимо Вам взяти участь у пробному тестуванні хоча б з одного предмету ще й тому, що Ви зможете відчути, наскільки швидко плине час на тестуванні. Тож, коли Ви прийдете складати своє перше ЗНО, Ви будете використовувати відведений час більш ефективно, що позитивно відзначиться на кінцевих результатах.

         9 крок: Незважаючи на велику кількість подій у житті одинадцятикласника, весна – це час систематизації та корекції знань до ЗНО. Багато хлопців і дівчат навесні, готуючись до випускного та інших свят, залишають підготовку до ЗНО, що є невірним. Звичайно, якщо Ви самовіддано працювали весь рік і вже готові здавати ЗНО, у Вас є право на відпочинок і веселощі. В іншому разі виділяйте час на те, щоб продовжувати планомірну підготовку. Повірте, потім Ви зрозумієте, наскільки це було правильно.

         10 крок: Останні дні перед ЗНО – не привод сидіти над книжками 24 години на добу. Звичайно, є на світі люди, які здатні у короткі строки оволодіти величезною кількістю інформації. Однак такі люди – скоріш виключення, а не правило. А ми орієнтуємося на те, що Ви, шановний абітурієнт, звичайна людина, якій потрібні сон і відпочинок. Тож сміло лягайте спати напередодні ЗНО і намагайтеся побачити свою порцію солодких снів! Вам дуже потрібна буде свіжа голова і максимальна концентрація уваги.

Цікавинки

Математика — точна наука. Її теореми і аксіоми відомі навіть школярам. А ось чи знаєте ви сучасні цікаві факти про математику?

Факт 1. Проклята 528-ма цифра!

У 1853 р математик Вільям Шанкс опублікував власні розрахунки числа «пі», які він правив вручну до 707-го десяткового знаку. Минуло 92 роки, і в 1945 р, виявилося, що останні 180 цифр були обчислені неправильно, тобто математик допустив помилку на 528-й цифрі. До речі, на такі математичні розрахунки у вченого пішло 15 років.

Факт 2. Хвороба «дискалькулія»

Тепер низькі оцінки з математики можуть бути пояснені сердитим батькам та наявністю простого захворювання. Слово «дискалькулія» означає труднощі в розумінні прикладів, і вивченні математичної дисципліни.

Факт 3. Астматик! 

Існує гарне пояснення, того, що хтось впадає в паніку на іспиті з математики. У англійців слово «математика» — це анаграма до слова «астматик». Нагадаємо, що анаграма — літературний прийом, сенс якого — в перестановці букв слова, що дає в результаті інше слово, наприклад: Mathematics — asthmatic — me asthmatiк ‘.

Факт 4.  Занадто дорога помилка ділення на нуль

У 1997 році на одному з військових судів ВМФ США стався збій програми «Smart Ship» в результаті ділення на нуль (точніше, некоректного вводу даних), що вивело з ладу всі прилади на борту військового корабля США —  Йорктаун. Цей випадок на той час затьмарив всі цікаві факти з історії математики.

Факт 5. Ціна питання – мільйон

Один з найцікавіших фактів математики є те, що вона має досі багато невирішених питань. Відомий Математичний інститут пропонує $ 1000000 для тих, хто зможе вирішити будь-яку з цих семи невирішених проблем в математиці:

 1. гіпотеза Ходжа
 2. гіпотеза Пуанкаре
 3. гіпотеза Рімана
 4. гіпотеза Янга-Міллса
 5. Рівняння Нав’є-Стокса: існування і гладкість
 6. Гіпотеза Swinnerton-Дайера
 7. Р порівняно з проблемою НП

 

Якщо хтось із вас знайде рішення хоча б однієї математичної задачі, то “Нобелівська” премія з математики вам забезпечена!

Факт 6. Рекорд 

У 2010 році у Всесвітній День Математика, 1,13 млн. студентів з більш як 235 країн встановили рекорд, відповідаючи правильно на 479,732,613 питань.

Факт 7. Смерть, як математика.

Абрахам де Муавр, англійський математик, в літньому віці виявив дивну властивість свого сну. Як виявилося, з кожним разом тривалість його сну збільшувалася рівно на 15 хвилин. Вчений навіть обчислив день, коли його сон мав тривати 24 години. Йдеться про 27 листопада далекого 1754. Того дня Абрахам де Муавр помер

Факт 8. “Єврейський” плюс

Більшість євреїв уникає символічного для християнства знака хреста. Тому в деяких єврейських школах на уроках математики замість плюса діти пишуть знак, схожий на перевернуту букву «т».

Факт 9. 666 

Якщо порахувати суму всіх чисел, розташованих на рулетці в казино, вийде число «диявола» — 666.

Факт 10. Число 4. 

На Тайвані ви можете помітити, що практично ніде не зустрічається число «4». Справа в тому, що на китайській мові чотири звучить як «смерть». У 1995 році в Тайбеї навіть був прийнятий закон, який офіційно дозволив видалити цю цифру. Тому на Тайвані в більшості будівлях немає четвертого поверху.

 

Джерело: http://cikavi-fakty.com.ua/10-cikavix-faktiv-pro-matematiku/

Вчитель математики Білецька А.В

 Кілька важливих моментів, на які слід звернути увагу

 1. Якщови не знаєте стать адресата – напишіть його прізвище повністю: Dear T.K. Spinazola
 2. Якщо не знаєте, яке скорочення краще використовувати: Miss або Mrs, так як вам невідомий сімейний статус жінки, використовуйте нейтральне Ms.
 3. Якщо пишите лист двом людям, вкажіть обидва імені в звертанні
 4. Ці звертання не можна скорочувати: Professor, Dean, Governor, Captain, Admiral, JudgeSister, Senator
 5. Ці звертання ніколи не можна використовувати повністю Mr., Ms., Mrs. и Dr.

Для того, щоб правильно написати лист вперше, непогано мати під рукою зразок

Шаблонні фрази для написання листів 

5 шаблонів вступних фраз: 

 • It was great to get your letter….
 • Thanks for your letter. It was great/lovely to hear from you.
 • Thanks for your long letter. It was really great to hear all your news, after not hearing from you for ages….
 • Sorry I haven’t written for so long but….
 • I was really pleased to hear that…

Ці фрази нейтральні, з них ви можете почати лист до будь-кого. Іноді буває важко підібрати слова, особливо, коли пишеш не рідною мовою. Шаблонні фрази допоможуть вам структурувати текст листа, правильно оформити ваші думки.

5 шаблонів заключних фраз: 

 • I would really like you to visit me this summer. Write to me and tell me your plans.
 • Please give/send my regards (love) to your….
 • And write and tell me your plans for….
 • Writebacksoon!
 • If you want to know anything else, just drop me a line.

Вчителі англійської мови:

Полєжаєва А.Ю.

Леонічева А.В

ПОРАДНИК для БАТЬКІВ

ЩОДО ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ

Праця – великий творець людської особистості, справжнього духовного багатства, моральної чистоти.

Видатний педагог А.С.Макаренко розробив цілу систему трудового виховання в сім’ї. Він вважав що особливо важливою умовою для цього є участь дитини в господарських справах. У праці виховується чесність, дбайливість, колективізм, дитина привчається рахуватися з інтересами інших людей. Праця розвиває відповідальність, уміння розпоряджатися своїм часом і планувати свою роботу, привчає поважати буденну, хоч і не завжди цікаву, але необхідну домашню роботу, цінувати й поважати працю старших.

Радивмо батькам дотримуватися певних принципів трудового виховання:

 • Трудове виховання в сім’ї повинно передбачати підготовку повноцінного громадянина, здатного брати участь у суспільній праці.
 • Праця в сім’ї не повинна бути важкою, примусовою. Вона має бути творчою.
 • Виховання працелюбства у дітей потрібно поєднувати з моральним вихованням, з гуманним ставленням до людей.
 • У трудовому вихованні дітей слід виходити з того, що в праці дитина розвивається не тільки фізично, а й духовно.

*******

Залучати дитину до трудових справ сім’ї якомога раніше;

за дитиною старшого дошкільного віку закріпити постійні обов’язки, за виконання яких вона має бути відповідальною;

не допускати відхилень від встановлених дорослим вимог, щоб не давати дитині приводу до ухиляння від своїхо бов’язків;

не карати дитину працею: праця має приносити радість та задоволення;

учити дитину працювати, прищеплюючи їй елементарні навички культури трудової діяльності — раціональні прийоми праці, правильне використання знарядь праці, планування та завершення трудового процесу;

не давати дитині непосильних доручень, але доручати роботу з достатнім навантаженням;

не підганяти дитину, чекати, поки вона закінчить роботу сама;

завжди дякувати дитині за допомогу чи старанно иконане доручення;

не забувати хвалити дитину за ту роботу, яка вимагала від неї особливих зусиль.

«Трудове виховання, – це, образно кажучи, гармонія трьох понять: треба, важко, прекрасно».

В.О.Сухомлинський.

Рекомендації
батькам щодо організації трудового виховання в родині
Якщо ви бажаєте бачити свою дитину працьовитою(а лише це дає можливість реалізувати себе в житті й претендувати на успіх), то необхідно дотримуватись таких рекомендацій:
1.Ніколи не позбавляйте своїх дітей в сімейній праці, якої б кваліфікації й уміння вона не вимагала. Це не тільки виховує потрібні в майбутньому сімейному житті навички, але й формує звичку, потребу весь час робити щось для родини, є запорукою майбутнього сімейного благополуччя.
2.Трудове виховання потребує від батьків терпіння, наполегливості педагогічного такту. Однак тиск збоку дорослих, надмірний примус може насторожити дитину, викликає в неї протест. Щоб цього не трапилося, батьки в першу чергу мають знати, які види праці запропонувати своїм дітям. Для дітей не треба шукати певну роботу, досить уважно спостерігати за ними – вони самі знайдуть таку роботу, яка їм подобається. Згодом у них сформується стійкий інтерес до визначених видів праці, що згодом може розвитися і стати основою при виборі професії.
3.Окремі види праці дуже важливо закріпити за дітьми в вигляді постійних трудових доручень. Звичайно, це не виключає необхідності давати разові, короткочасні завдання. Даючи дітям короткочасні чи більш тривалі доручення, доцільно обов’язково домагатися їх виконання, доведення справи до кінця. Як короткочасні, так і тривалі доручення несуть у собі величезні виховні можливості: під час їх виконання й при отриманні позитивних результатів дитина відчуває радість праці, розвиває в собі почуття гідності, бажання бути завжди корисним.
4.Морально заохочуйте трудові зусилля кожного члена сім’ї. Виконання роботи має у підсвідомості асоціюватися з одержанням у підсумку позитивних емоцій. Страх невдачі не повинен обмежувати ініціативу й творчість.
5.Наочний приклад батьків, їхній спосіб життя, демонстрація ними задоволення від власної праці – найкращий метод виховання дітей. Невипадково існують сімейні династії, коли діти обирають собі професію батьків, тому що батьки всім своїм життям виховали повагу до цієї професії, сформували в дітей бажання повторити в житті й у роботі своїх батьків і матерів.
6.Ніколи не виносьте ”сміття з хати”. Підтримуйте авторитет і повагу до своєї професії у членів сім’ї, інакше вашій дитині буде важко перебудувати власну свідомість, і за інерцією вона аналогічно буде ставитися до своєї “служби” й не досягне успіху й визнання.
7.Ніколи не розділяйте в сім’ї працю на «чоловічу» й «жіночу». Будь-яка справа має виконуватися якісно. У цьому – запорука виховання почуття обов’язку щодо будь-якої праці, необхідність якого висуває життя .
8.Велике значення має особистий приклад батька й матері. Спілкування дітей з батьками в процесі спільної домашньої роботи, на городі впливає на виховання їхньої працьовитості , позитивно впливає на розвиток самостійності , вимогливості до себе, колективізму, відповідальності, дбайливості й багатьох інших якостей. Причому для вдосконалення ведення домашнього господарства необхідне розумне планування й чітка організація домашньої роботи, справедливий розподіл домашніх обов’язків між усіма членами сім’ї, творче ставлення до праці, коли кожен охоче, без примусу, з душею виконує свої обов’язки в сім’ї.
9.Для трудового виховання в сім’ї характерні неперервність, тривалість і стійкість. Як правило, правильне ставлення батьків до виховання дітей дошкільного і раннього шкільного віку позитивно відбивається потім на їх навчальній, трудовій і громадській активності.
10.При організації трудової діяльності в родині доцільно використовувати різні ігрові прийоми.
Корисні поради для навчання

Якщо ви не усвідомили як зрозуміти хімію, то прислухайтеся до таких порад:

  Основним фактором, який впливає на досягнення успіху у вивченні будь-якої науки, є мотивація. Без неї домогтися чого-небудь у будь-якій області неможливо.  Головне – зацікавленість школяра.

  Не намагайтеся виконати всі. Пам’ятайте, що великий об’єм знань, який отримано в короткі терміни, швидко забудеться, переплутати в голові, в результаті чого якісну і достовірну інформацію ви не згадаєте.

  Навіть ідеально вивчена теорія не замінить практичних занять. Закріплювати отримані знання, вирішуючи завдання.

  Обов’язково влаштовуйте для себе перевірочні роботи. Це допоможе контролювати ваш рівень знань.

  Кращий спосіб закріпити пройдений матеріал, пояснити його кому-небудь. Побудьте якийсь час учителем, розповідаючи іншій людині корисну інформацію з хімії. Як правило, в більшості випадків ці поради приводять до успіху. Однак іноді варто звернутися за допомогою до  вчителя.

 

Як полюбити хімію

Багато школярів не знають, як зрозуміти хімію, хоча насправді є дуже здібними дітьми. Перевести хімію у розряд найулюбленіших предметів можна, користуючись цими порадами:

  Вивчати матеріал поступово, виходячи з рівня складності.

  Планувати кожне заняття. Ви будете знати напевно, за який термін ви освоїте певний набір тем.

  Підібрати якісну і цікаву літературу. Не варто обмежувати себе рамками шкільних підручників.

  Розробити для себе систему заохочень. Наприклад, після успішно освоєної теми можете побалувати себе чимось солодким. Таким чином, хімія не є складною наукою, якщо освоювати її поступово, підходячи до процесу навчання з усією відповідальністю, домагаючись кожної поставленої мети, незважаючи на всі невдачі.

 

Інструкція щодо складання рівняння

Складання хімічних рівнянь передбачає певний порядок дій.

  1-й етап. Прочитавши запропоноване завдання, необхідно визначити, які саме хімічні речовини повинні бути присутніми в лівій частині рівняння. Між вихідними компонентами ставиться знак «+».

  2-й етап. Після знака рівності необхідно скласти формулу продукту реакції.

  3-й етап. Перевіряємо кількість атомів кожного елемента до і після хімічної взаємодії, у разі необхідності ставимо додаткові коефіцієнти перед формулами.

Приклад реакції горіння

Спробуємо розібратися в тому, як скласти хімічне рівняння горіння магнію, користуючись алгоритмом. У лівій частині рівняння записуємо через суму магній і кисень. Не забуваємо про те, що кисень є двохатомної молекулою, тому у нього необхідно поставити індекс 2. Після знака рівності складаємо формулу одержуваного після реакції продукту. Їм буде оксид магнію, в якому першим записаний магній, а другим у формулі поставимо кисень. Далі по таблиці хімічних елементів визначаємо валентності. Магній, що знаходиться у 2 групі (головної підгрупи), має постійну валентність II, у кисню шляхом віднімання 8 – 6 також отримуємо валентність II.
Запис процесу буде мати вигляд: Mg+O 2 =MgО. Для того щоб рівняння відповідало закону збереження маси речовин, необхідно розставити коефіцієнти. Спочатку перевіряємо кількість кисню до реакції, після завершення процесу. Так як було 2 атома кисню, а утворився всього один, в правій частині перед формулою оксиду магнію необхідно додати коефіцієнт 2. Далі вважаємо число атомів магнію до і після процесу. В результаті взаємодії вийшло 2 магнію, отже, в лівій частині перед простою речовиною магній також необхідний коефіцієнт 2. Підсумковий вид реакції: 2Mg+O 2 =2MgO.

 

Цікаві факти про хімію

Всі ми вчимо або вчили хімію , але що цікавого в цьому предметі — всім запам’ятовуються довгі формули, валентності, визначення. Мало хто знає цікаві факти про хімію та хімічні елементи — а прочитавши цю статтю ви поглянете на цей предмет з великим інтересом.

 1. Якщо ви думали , що залізо — міцне і надійне, ви помиляєтеся. Залізо, нагріте до 5000 градусів Цельсія, стає газоподібним .
 2. Безліч хімічних елементів отримали свою назву на честь країн або інших географічних об’єктів. Відразу 4 елемента — ітрій , ітербій , тербий і ербій — були названі на честь шведської села Іттербю, біля якої виявили велике родовище рідкоземельних металів.
 3. За легендою, думка про систему хімічних елементів прийшла до Менделєєва уві сні, проте відомо, що одного разу на запитання, як він відкрив періодичну систему, вчений відповів: «Я над нею, може бути, двадцять років думав, а ви думаєте: сидів і раптом … готово».
 4. Літій — найлегший метал. Він спливає, наприклад, в гасі.
 5. Водень — найпоширеніша речовина у Всесвіті (приблизно 90 % всіх атомів у всесвіті ) . Водень — найлегший газ. Маса 1 літра водню в газоподібному стані складає всього 0,08988 грам .
 6. Вода може замерзнути в трубопроводі при температурі +20 ° C , якщо в цій воді присутній метан ( якщо бути точніше , з води і метану утворюється газовий гідрат ) . Молекули метану «розштовхують» молекули води, так як займають більший об’єм. Це призводить до зниження внутрішнього тиску води і підвищенню температури замерзання.
 7. У кожному літрі морської води приблизно 25 грамів солі. У Світовому океані в 1 т води міститься приблизно 7 мг золота. А загальна маса цього металу в водах океану становить 10 млрд. тонн .
 8. Найбільшим існуючим зараз платиновим самородком є « Уральський гігант » вагою 7 кг 860,5 р. Зберігається в Алмазному фонді Московського Кремля.
 9. Ртуть — не єдиний метал , який перебуває в рідкому стані при кімнатній температурі. Галій ( Ga ) у руках плавиться , цезій ( Cs ) і францій (Fr) також знаходяться в рідкому стані при кімнатній температурі.
 10. У хімії є таке поняття — сублімація , яке позначає прямий перехід речовини з твердого в газоподібний стан, минаючи рідку фазу. У побуті найчастіше таке явище зустрічається при випаровуванні сухого льоду, який перетворюється на вуглекислий газ.
 11. Дмитро Менделєєв розробив стандарт для російської горілки , чим прославився ніяк не менше, ніж відкриттям періодичної таблиці . А по-друге, Менделєєв любив виготовляти валізи, причому деякі сусіди по вулиці знали його саме як відмінного чемоданного майстра, а не геніального хіміка …
 12. Цікава властивість срібла. У IV столітті до нашої ери війська Олександра Македонського вторглися до Індії. На берегах річки Інд у військах вибухнула епідемія шлунково -кишкових захворювань, яка як не дивно , не торкнулася жодного воєначальника. Виявилося , що прості воїни користувалися олов’яним посудом, а їх командири — срібним. Тоді й згадали, що перський цар Кір II Великий про час військових походів наказував зберігати питну воду в срібних посудинах . Багато пізніше римські легіонери стали носити панцири, наколінники і поножі зі срібла. Срібло має бактерицидні властивості, а також сприяло швидкому загоєнню ран без нагноєнь .
 13. А чи знаєте ви , що у сечі в давнину було багато застосувань , які , мабуть , зараз нікому не прийдуть в голову. Стародавні греки , зауваживши, що сеча володіє яскраво вираженими антисептичними властивостями, промивали нею рани і навіть використовували як ополіскувач для рота. У стародавніх римлян зібрану сечу продавали в майстерні з пошиття одягу — її використовували для очищення вовни від бруду, а іноді і вимочували тканини перед забарвленням. А алхіміки протягом багатьох століть намагалися отримати з неї золото. До речі, останній факт привів до відкриття білого фосфору Хеніг Брандом в 1669 році.
 14. Парацельс стверджував , що завдання алхімії — виготовлення ліків ; при цьому медицина Парацельса грунтувалася на ртутно- сірчаній теорії. Він вважав, що в здоровому організмі три принципи — Ртуть , Сірка і Сіль , — знаходяться в рівновазі ; хвороба представляє порушення рівноваги між принципами. Для його відновлення Парацельс ввів у практику лікарські препарати мінерального походження — сполуки миш’яку, сурми, свинцю, ртуті і т. п. , — на додаток до традиційних рослинним препаратам .
 15. Хлорид кобальту можна успішно використовувати для тайнопису : літери , написані його розчином, що містить в 25 мл води 1 г солі , абсолютно невидимі і проявляються, роблячись синіми, при легкому нагріванні паперу.
 16. Платина в перекладі з іспанскої буквально означає «серебришко». Пояснюється така зневажлива назва, дана цьому металу конкістадорами, виключно тугоплавкістю платини, яка не піддавалася переплавці, довгий час не знаходила застосування і коштувала вдвічі нижче, ніж срібло. Зараз на світових біржах платина дорожче срібла приблизно в 100 разів.
 17. Шерлок Холмс був першим детективом , що використав хімічні знання для розкриття злочинів.
 18. Непробивне скло було винайдено випадково.  У 1903 році французький хімік Едуард Бенедиктус ненавмисно впустив колбу, заповнену нітроцеллюлозою . Скло тріснуло, але не розлетілося на дрібні шматочки. Зрозумівши, в чому справа, Бенедиктус виготовив перші лобові стекла сучасного типу, щоб зменшити кількість жертв автомобільних аварій.

Джерело: http://dovidka.biz.ua/tsikavi-fakti-pro-himiyu/ Довідник цікавих фактів та корисних знань © dovidka.biz.ua

 

10 корисних порад для тих,

хто хоче потоваришувати з математикою

 1. Налаштуйтеся на успіх.

Якщо ти досить успішно справляєшся з іншими шкільними дисциплінами, ти просто не можеш не впоратися з математикою – це лише справа часу і твоєї власної праці. При вивченні математики використовуються ті ж логічні побудови, що і в інших науках, тому немає нічого дивного в тому, що великий математик Бертран Рассел був також і філософом, а багато відомих музикантів – математиками.

 1. Постійно тренуйтесь.

Навколишній нас світ повний безліччю чисел, якими ми постійно користуємося. Чом би не спробувати використовувати їх для тренування наших математичних здібностей і почати додавати числа на номерах машин, що проїжджають мимо, рахувати кількість кроків до школи, магазину і взнавати швидкість нашого руху до цих пунктів?

 1. Сприймайте математичні  приклади як гру.

Найскладніший і страшніший приклад спробуйте перетворити на гру, а всі можливі варіанти його рішення, нехай навіть спочатку помилкові, сприймайте як захоплюючу гонитву за скарбом. Всі пройдені  правила і теореми треба знати напам’ять, жодних пропусків бути не повинно – саме вони основа всього, без них не обійтися так само, як і без знання карти місцевості, де заритий скарб.

 1. Необхідно добре розуміти зміст  правил и теорем.

Ви не зрушитеся з місця, якщо просто визубрюватимете всі теореми. Необхідно дуже добре уявляти собі, про що саме в ній йде мова. Вам мало допоможе той факт, що “квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів”, якщо ви не дуже уявляєте, що таке катет і де він знаходиться.  Під час пояснення вчителем нового матеріалу не соромтеся запитувати відразу, що не зрозуміло, оскільки саме для цього вчитель і знаходиться в класі.

 1. Створіть собі оточення з формул.

Оточи себе формулами, які тобі необхідно вивчити. Напиши їх на аркуші паперу і повісь в своїй кімнаті або біля дзеркала у ванні. Постійно натикаючись на них, ти запам’ятаєш їх як нав’язливу телевізійну рекламу і, в разі потреби, завжди зможеш викликати їх в пам’яті.

 1. Не ламайте голову наодинці!

Довгі нудні приклади і складні завдання прямо-таки перетворюються, оживають, якщо до їх рішень приступити в компанії з другом або подругою. Обмінюючись кожен своїм варіантом рішення, легше і веселіше йти до правильної відповіді.

 1. Уважно читайте завдання.

Дуже часто ключ до рішення задачі криється в її умові, і всі ваші невдачі через те, що ви неуважно прочитали завдання. Уважно і вдумливо прочитайте завдання і тільки потім приступайте до рішення!

 1. Дійте методично.

Перш за все виходьте з даних, наявних у вашому розпорядженні, змалюєте їх всіх за допомогою таблиць або креслень на аркуші паперу для наочності. Відтворіть в пам’яті і напишіть всі теореми або правила, вам відомі і такі, що мають відношення до даного питання.

 1. Постійно контролюйте свої  дії.

Кожного разу перевіряйте всі вироблені математичні операції, щоб в них не закралася яка-небудь неточність, яка потім вплине на правильність остаточного рішення. Також не забувайте перевіряти, чи всі вихідні дані були вами задіяні – вони не можуть залишитися незатребуваними у вирішенні завдання.

 1. Наведіть  порядок в цифрах.

Математика – наука точна, і, як жодна інша, не терпить навіть щонайменших неточностей. Скільки вже ви наробили помилок із-за неправильно прочитаного числа, зайвого нуля або якщо пишете “як курка лапою”.

 

Вчитель математикти                                                             Білецька А.В

 

Практичні поради з вивчення лексики англійської мови

З чого б ви не починали вивчення англійської мови, засвоїти потрібно все-рівно всі види мовної діяльності: мовлення, письмо, розуміння, переклад. Спробуємо відповісти на два запитання, які найчастіше задають дорослі учні: як вивчати слова і як “розговоритися”, переступити бар’єр скутості.

Щоб вивчати англійські слова ефективно, треба перш за все навчитися користуватися словником. Відновивши в пам’яті назви частин рідної мови, вивчити ці назви (їх позначення) в англійській мові і не шукати значення слова в словнику, поки не визначиш, яка це частина мови в даному тексті. Звертайте увагу на значки n, v, adj, adv, соnj, pг і так далі.

Далі – три “ні”:

 • Не дивитися слова в словнику “списком”, без контексту. Ледачі студенти думають, що економлять у такий спосіб час: виписав всі незнайомі слова з тексту, потім за абеткою подивився їх в словнику – і все.
 • Не виписувати перше значення слова; подивитися інші значення, поєднання фразеологізмів з цим словом – і вибрати відповідне по сенсу значення.
 • Не звикати до куцих, так званих “мініатюрних” словників. Серед них дуже мало корисних – навіть якщо оцінювати придатність для початківців. Слід прагнути скоріше перейти до одномовних тлумачних словників (не відмовляючись при цьому від добрих двомовних).

Шукайте власний шлях, індивідуальні способи розкриття ваших можливостей, але завжди прагніть оптимально поєднувати свої пізнання англійської зі своїми мовними уміннями та навичками.

Вчителі англійської мови:

Полєжаєва А.Ю.

Леонічева Г.В

До уваги учнів і батьків!

Загальні вимоги до написання есе

Останнім часом у шкільній практиці став дуже популярним твір-роздум в жанрі есе. Есе (від франц. essai – спроба, проба, нарис) – прозаїчне висловлювання невеликого об’єму і вільної композиції, що виражає індивідуальні враження і міркування з конкретного приводу або питання і свідомо не претендує на вичерпну відповідь.

Поради щодо побудови есе

 • Будь-який твір есе варто розпочати зі вступу, в якому має бути висвітлено загальний підхід до теми, вступ повинен містити проблемне завдання і відповідь на поставлене питання. Автор есе не має права описувати все, що йому відомо в обсязі заданої теми, а лише те, що буде творчою відповіддю на поставлене питання у темі. Упродовж усього есе необхідно підкреслювати зв’язок поданих фактів з тезою.
 • Основна частина есе вибудовується з метою переконання читача. Для цього автор есе має використати вагомі аргументи. Спочатку варто викласти головні ідеї та факти, які підтверджуватимуть приклади до цих ідей.
 • Есе має містити озвучену кінцівку. Вдалим варіантом завершення есе вважається використання афоризмів і цитат

Вчитель української мови, української та зарубіжної літератури Кузьменко А.І

 

Памятка для учеников при подготовке к олимпиаде по русскому языку

 • Чтобы хорошо подготовиться к олимпиаде, обращайтесь к словарям — толковому, орфоэпическому и другим.
 • Изучите орфоэпический минимум для учащихся, запомните ударение в сложных случаях.
 • Повторите грамматические нормы употребления слов (этот материал хорошо разработан в учебных пособиях Д.Я. Розенталя для учащихся средней школы); необходимо знать грамматические нормы форм множественного числа существительных, употребление прилагательных в степени сравнения, согласование частей речи и др.
 • Воспользуйтесь этимологическим словарем во время подготовки к олимпиаде. В тестах обычно встречаются задания, связанные с происхождением слова, с изменением его формы, употребления и лексического значения. История образования слова может объяснять и написание.
 • Воспользуйтесь фразеологическим словарем. Вам важно не только хорошо уметь разъяснять значения устойчивых сочетаний слов, но и подбирать к ним синонимичные фразеологизмы и антонимы.
 • Научитесь хорошо видеть строение сложных предложений, составлять их схемы, а также определять виды придаточных предложений и способы их подчинения. Кроме этого, повторите все правила пунктуации в простом и сложном предложениях.
 • Повторите также написания словарных слов. Для этого обратитесь к учебникам по русскому языку для 5-11 классов, орфографическому словарю.
 • Повторите материал о типах текста и стилях речи, научитесь определять тип речи и стиль текстов.
 • Повторите требования написания сочинений. Научитесь писать, аргументируя свои мысли, и при этом не уходить в сторону от темы сочинения. Главное — не сколько вы напишете, а как раскроете тему.

Один из наиболее частых вопросов на олимпиаде связан со знаниями сведений об известных ученых-языковедах. Прочитайте материал о некоторых из них (В.В. Виноградов, А.А. Потебня, И.А. Бодуэн де Куртене), об их открытиях в области русского языка, а также об опубликованных научных работах в области русской филологии

 

Вчитель хімії Самойлова Т.Й.

Методи розв’язування задач з хімії

 Обчислення  відношення мас  елементів у складній речовині за її формулою

Алгоритм

 1. Записати скорочену умову задачі.
 2. Записати формулу для обчислення кількісних співвідношень елементів, вказуючи в дужках хімічні символи елементів:

ν (А) : ν (В): ν (С) = х : у : z, де х, у, z – індекси.

 1. Розрахувати кількісні співвідношення елементів за формулою, підставивши замість   відповідні числові значення.
 2. Записати формулу для обчислення масових співвідношень елементів, вказуючи у дужках їх символи:

m (А) : m (В) : m (С) = хМ(А) : уМ(В) : zМ(С)

 1. Розрахувати масові співвідношення, підставивши відповідні значення у формулу.
 2. Записати відповідь.

Приклад.  Обчислити співвідношення мас Феруму й Оксигену в  ферум (ІІІ) оксиді.

 Дано: Розв’язання:
Fe2O3 ν (А) : ν (В): ν (С) = х : у : z

ν (Fe) : ν (О) = 2 : 3

m (Fe) : m (O) = 2М(Fe) : 3М(O);

m (Fe) : m (O) = (2·56) : (3·16) = 112 : 48 = 7 : 3

 

m(Fe):m(O) – ?
Відповідь: співвідношення мас елементів Феруму й Оксигену в ферум (ІІІ) оксиді

становить 7 : 3

ПО СТОРІНКАХ ІСТОРІЇ МАТЕМАТИКИ

 

КАМ’ЯНИЙ КАЛЕНДАР

Учені багато десятиліть бились над загадкою кам’яної споруди Стоунхендж, що знаходиться на південь від Лондона. Серед голої безлюдної рівнини височать гігантські кам’яні стовпи, з’єд­нані між собою попарно брила­ми – перекладинами. Блоки роз­ташовані правильними кільцями.

Найменше з них складається з п’яти арок – п’ята пар каменів з перекладинами. Камені вагою від двадцяти до п’ятдесяти тонн доставляли з різних місць, де­які – за двісті миль. Англійський астроном Джеральд Хоукінз за допомогою обчислювальної ма­шини встановив, що Стоунхендж – це своєрідний календар, а також засіб для визначення місячних і сонячних затемнень. Учені підрахували, що цей «ка­лендар» було споруджено між 1900-1000 рр.до н.е.

ДОТЕПНІ АНАЛОГІЇ

Математичні знаки «плюс» та «мінус» дійшли до нас з країн Арабського Сходу. Цікавими ана­логіями керувалися арабські вчені, виводячи правила дій з цими знаками: плюс на плюс дає плюс – друг мого друга – мій друг; мінус на мінус дає плюс – ворог мого ворога – мій друг; мінус на плюс дає мінус – ворог мого друга – мій ворог; плюс на мінус дає мінус – друг мого воро­га – мій ворог.

ПЕРША МАТЕМАТИЧНА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

Для вавилонської математики ха­рактерний високий розвиток об­числювальної техніки. Мабуть, тому першу математичну енцик­лопедію було складено вавилонянами за 2 тис. р. до н. с. Енцикло­педія написана на 44 глиняних таблицях, 42 з них зберігаються в Ієльській колекції, дві — у Пари­жі. Енциклопедія містить таблиці множення, таблиці для обчислен­ня об’ємів і площ, квадратів і ку­бів чисел, таблиці обернених чи­сел тощо.

ПРАЦЯ, НАПИСАНА У В’ЯЗНИЦІ

Десять років Паризька академія наук чекала конкурсних робіт на тему «Про розповсюдження хвиль у циліндричних басейнах». За ці роки не надійшло жодної роботи. В той час у Парижі вчився видатний український математик Михайло Васильович Остроградський (1801-1861). Якось батько не прислав йому вчасно грошей. Власник готелю, якому Остроградський заборгував, домігся ув’язнення Остроградського в боргову в’язницю. Там він і на­писав свою визначну працю, в якій розв’язав питання, поставлене академією.

МАТЕМАТИКА  – ЦЕ МОВА

Коли на вченій раді одного аме­риканського університету, де ви­кладав видатний фізик-теоретик Джозайя Віллард ГІббс (1839— 1903), розв’язувалось питання, чому більше приділити уваги в нових навчальних програмах – математиці чи мовам, слово взяв Гіббс, який до цього мовчав. Його виступ був дуже коротким: «Математика – це мова».

ОБЧИСЛЮЄ, ОТЖЕ, ЖИВЕ

Французький математик Боссю захоплювався обчисленнями. Якось він тяжко захворів, і друзі турбувались за його стан. Вони оточили його ліжко, але хворий настільки ослаб, що не відповідав на їхні запитання.

– Він уже не дихає, – сказав хтось.

 • Чекай,– відповів другий, який знав ученого більше, – я його спитаю.
 • Боссю, квадрат дванадцяти?

– Сто сорок чотири, — почувся шепіт хворого математика.

Вчений обчислював, отже, він жив.

МУЗИКАНТ

Музика має також свою теорію. Першою теорією музики у греків була математична теорія музики піфагорійців. З тих пір математич­на точність музики завжди була невід’ємною її властивістю, і су­часні течії не порушили цієї фун­даментальної риси. Про те, що дає застосування математики в музиці в наші дні, можна розказувати довго. Я скажу лише, що сучасні електронні машини складають ме­лодії пісень, романсів, танців.

ХТО АВТОР ТЕОРЕМИ

ПІФАГОРА?

Іракські археологи знайшли гли­няні таблички, з яких видно, що невідомі математики за 1500 років до Піфагора користувались тео­ремою, яка названа його ім’ям.

ПОСМІШКА МОНАЛІЗИ

Уже багато віків цей шедевр відо­мого художника вражає своєю неповторністю: приваблює, захоп­лює, притягує невідомою силою, незабутньою посмішкою «Мони Лізи». У чому ж секрет? Над цим питанням мучилось не одне покоління дослідників. У наш час, за допомогою комп’ютерної тех­ніки, вдалося розгадати загадку неповторної красуні. Виявля­ється, вся справа в усмішці, а точ­ніше в порушенні симетрії, про­порції обличчя вічної «звабниці». Комп’ютер показав, що половина обличчя є автопортрет художни­ка, а половина належить жінці, через прикрий характер якої до­велося художнику поламати всі правила написання портрету

 

 

Поради щодо виконання завдань з читання текстів англійською мовою у 8-11 класах

Пріоритетним у старших класах стає читання як вид мовленнєвої діяльності. Дуже важливо удосконалювати раціональні засоби пошуку, спрямовані на виявлення логічних та контекстуальних зв’язків між елементами тексту. Під час  читання треба:

 • підкреслити ключове слово, словосполучення, речення;
 • знайти факти, які підтверджують або спростовують певну думку;
 • визначити кількість фактів, викладених у тексті (статті);
 • розподілити факти за ступенем їх важливості;
 • указати, якими фактами можна знехтувати як другорядними;
 • дати заголовок абзацу (тексту);
 • указати, який з варіантів заголовку найбільш точно відображає зміст абзацу (тексту);
 • запропонувати свій варіант продовження абзацу (тексту);
 • написати речення в послідовності, яка відображає події в тексті;
 • указати, яка інформація в тексті зацікавила найбільше, стала новою тощо.

Вчитель англійської

мови Полєжаєва А.Ю

 

До уваги учнів і батьків

 21 лютого – Міжнародний день рідної мови ,  який відзначають щороку, починаючи з 2000 року. Про «підтримку мовного та культурного різноманіття та багатомовності» було оголошено на ХХХ сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО, що проходила 26 жовтня — 17 листопада 1999 року в Парижі.

Оскільки з 6 000 розмовних мов світу близько половині загрожує зникнення, ЮНЕСКО прагне підтримувати мову як ознаку культурної приналежності особи. Окрім того, організація вважає, що вивчення іноземних мов та багатомовність є ключами до взаєморозуміння та взаємоповаги.

РІДНА МОВА
Разом із щастям і журбою
Зеленим листом шелестить,
У небі яснім над водою
Нам рідна мова мерехтить.

Це символ мудрості твоєї,
Моя Вкраїно. Він горить!
Тож мови рідної своєї
Не відцураймось ні на мить

Памятка для учеников при подготовке к олимпиаде по русскому языку

 • Чтобы хорошо подготовиться к олимпиаде, обращайтесь к словарям — толковому, орфоэпическому и другим.
 • Изучите орфоэпический минимум для учащихся, запомните ударение в сложных случаях.
 • Повторите грамматические нормы употребления слов (этот материал хорошо разработан в учебных пособиях Д.Я. Розенталя для учащихся средней школы); необходимо знать грамматические нормы форм множественного числа существительных, употребление прилагательных в степени сравнения, согласование частей речи и др.
 • Воспользуйтесь этимологическим словарем во время подготовки к олимпиаде. В тестах обычно встречаются задания, связанные с происхождением слова, с изменением его формы, употребления и лексического значения. История образования слова может объяснять и написание.
 • Воспользуйтесь фразеологическим словарем. Вам важно не только хорошо уметь разъяснять значения устойчивых сочетаний слов, но и подбирать к ним синонимичные фразеологизмы и антонимы.
 • Научитесь хорошо видеть строение сложных предложений, составлять их схемы, а также определять виды придаточных предложений и способы их подчинения. Кроме этого, повторите все правила пунктуации в простом и сложном предложениях.
 • Повторите также написания словарных слов. Для этого обратитесь к учебникам по русскому языку для 5-11 классов, орфографическому словарю.
 • Повторите материал о типах текста и стилях речи, научитесь определять тип речи и стиль текстов.
 • Повторите требования написания сочинений. Научитесь писать, аргументируя свои мысли, и при этом не уходить в сторону от темы сочинения. Главное — не сколько вы напишете, а как раскроете тему.
 • Один из наиболее частых вопросов на олимпиаде связан со знаниями сведений об известных ученых-языковедах. Прочитайте материал о некоторых из них (В.В. Виноградов, А.А. Потебня, И.А. Бодуэн де Куртене), об их открытиях в области русского языка, а также об опубликованных научных работах в области русской филологии

 

ЦІКАВІ ФАКТИ ПРО ВИДАТНИХ МАТЕМАТИКІВ

Чи знаєте ви, що Шарль Перро, автор «Червоної Шапочки», написав казку «Любов циркуля і лінійки»?

Чи знаєте ви, що Наполеон Бонапарт писав математичні роботи і один геометричний факт називається «Задача Наполеона»?

Чи знаєте ви, що одна з кривих ліній називається «Локон Аньєзі» на честь першої у світі жінки-професора математики Марії Гаетани Аньєзі?

Чи знаєте ви, що Л. М. Толстой, автор роману «Війна і мир», писав підручники для початкової школи і, зокрема, підручник арифметики?

Чи знаєте ви, що одна з мов програмування називається Ада на честь Ади Лавлейс, однієї з перших програмісток, яка працювала з математичними машинами і була дочкою відомого англійського поета Джорджа Байрона?

Чи знаєте ви, що квітку гортензію назвали на честь Гортензії Лепот, відомої обчислювальниці, що складала математичні таблиці? Вона привезла цю квітку з Індії.

Чи знаєте ви, що англійський математик Дж. Сильвестр написав сонет «Небесна муза», який він присвятив першій російській жінці-математику Софії Василівні Ковалевській?

Чи знаєте ви, що всі сучасні підручники з геометрії укладено на основі відомих «Начал» Евкліда, які написані в IV ст. до н. є.?

Чи знаєте ви, що О. С. Пушкін написав такі рядки: «Натхнення потрібно в геометрії, як і в поезії»?

Чи знаєте ви, що великий російський поет М. Ю. Лєрмонтов цікавився математикою і міг до пізньої ночі розв’язувати яку-небудь математичну задачу?

Чи знаєте ви, що радянський розвідник майор Віхрь (з відомого фільму) існував насправді і після війни працював учителем математики в одному невеличкому українському містечку?

Чи знаєте ви, що Піфагор був переможцем з кулачного бою на 58-х Олімпійських іграх, які проходили в 548 році до н. є., а потім перемагав ще на декількох Олімпіадах?

Чи знаєте ви, що знаменитий Фалес був спортивним уболівальником і помер на трибуні олімпійського стадіону під час бою Піфагора?

Чи знаєте ви, що в 1940 році було надруковано книгу, в якій є 370 різних способів доведення теореми Піфагора, а серед них є доведення, яке запропонував президент США Гарфілд?

Чи знаєте ви, що англійська королева, прочитавши книгу Льюїса Керрола «Аліса в Країні див», так зацікавилась нею, що наказала принести їй всі книжки цього письменника, але була розчарована, тому що в інших книгах були математичні формули?

Чи знаєте ви, що зібрання творів Леонарда Ейлера становить 75 великих томів, і якщо кожного дня переписувати по десять годин його роботи, то не вистачить 76 років?

Чи знаєте ви, що Франсуа Вієта майже було відправлено на вогнище за те, що йому пощастило розшифрувати таємне листування іспанського уряду з командуванням своїх військ? Іспанці вважали, що розкриття їхнього шифру людському розуму не під силу і Вієтові допомагав сам Сатана.

Чи знаєте ви, що аристократи-театрали просили французького короля нагородити Рене Декарта, який першим запропонував метод нумерації крісел по рядах і місцях? Але король відповів: «Так, те, що винайшов Декарт, – чудово і гідно нагороди, але дати її філософу?! Ні, це вже занадто!»

Чи знаєте ви, що теорему Піфагора називали «ослячим мостом»? Учнів, що запам’ятовували теорему без розуміння, називали віслюками, оскільки вони не могли перейти через міст – теорему Піфагора.

Вчитель математики Білецька А.В

Поради для учнів

« Як правильно  оформити привітальну листівку»

 

Сьогодні привітати будь-яку людину не складає великих труднощів. Листівка знайдеться для кожного. Але набагато приємніше отримати особисте привітання, яке буде відрізнятися особливим, індивідуальним підходом.

Вам знадобиться:

 • Бажання привітати людину від усієї душі.
 • Трохи вільного часу.

1.Для початку подумайте над рядом асоціацій, з якими пов’язаний  адресат. Не соромтеся у вираженні своїх думок та емоцій.

2.Подумайте над рядом привабливих епітетів: « чарівний, незвичайний, навіть супер, класний ». Підійде все, що спадає на думку в даний момент.

3.Виділіть в одержувача поздоровлення одну провідну рису характеру або зовнішності. Обов’язково в тому випадку, якщо ви вітаєте представницю прекрасної половини людства. Дівчата просто обожнюють компліменти, що стосуються їх зовнішності.

4.Вважливо розділити привітання на 4 частини. Перша буде включати звертання, друга –  комплімент, третя побажання і четверта – ваш підпис.

5.Переходьте до складання привітання. Намагайтеся, щоб воно виглядало максимально душевним. Відрізнялося особливою теплотою і любов’ю.

Найголовніше – в процесі складання поздоровлення думайте тільки про  приємне і не шкодуйте часу!

 

Учитель  української мови,

української та зарубіжної

літератури  спеціаліст

ІІ категорії Кузьменко А.І

 

Поради вчителя української мови та літератури

Гузовської Олени Юріївни

Цитати про письменників,які стануть у нагоді для підготовки до ЗНО

Іван Котляревський

«Вважають зачинателем нової української літератури», «Наталка Полтавка започаткувала нову українську драматургію, написану живою розмовною мовою, побудовану на засадах народності»

Григорій Квітка-Основ’яненко 
Т.Шевченко вважав Г. Квітку-Основ’яненка «батьком нової української прози»
«Іван Нечуй-Левицький 
«Колосальне всеобіймаюче око всієї Правобережної України» І.Франко

«Арена людських пристрастей» Євген Гуцало про «Кайдашеву сім ю»

«Жодна література світу не має такого правдивого, дотепного, людяного, сонячного, хоч дещо і захмареного тугою за кращим життям твору про селянство»  М.Рильський про першу соціально-побутову повість.
Панас Мирний 

Разом з Іваном Біликом писали перший соціально-психологічний роман

«Будинок с багатьма прибудовами і надбудовами зробленими неодночасно…» О.Білецький про композицію «Хіба ревуть воли…»
«Корифей української прози»

Ольга Кобилянська 
«Гірська львиця»
«Велика українська письменниця, бо час нічого не заподіяв її творам, а тільки утвердив їх в нашому народі» В. Земляк
«Пишна троянда в саду української літератури» М. Старицький
Михайло Коцюбинський 
«Сонцепоклонник»
«Його проза – це синтез народності і гуманізму, воістину загальнолюдського масштабу інтереси, глибинність естетичного змісту, рівне мислення, вивершеність образів, найяскравіші грані майстерності, завдяки чому твори Коцюбинського – це і духовний образ, і суть буття народу, його жива історія, великі гуманістичні уроки, мрія про будучину» П. Кононенко

«Іван та Марічка – українські Ромео ї Джульєта»

Василь Стефаник

«Бетховен українського села»

Микола Хвильовий 
«Основоположник української прози ХХст.»
Остап Вишня 
«Король українського тиражу»
«Остап Вишня – справжній мисливець і при тому поет полювання» М. Рильський

«Хай живуть зайці!» – життєве кредо
Андрій Малишко 
«Солов’яне серце України»
Іван Драч 
«Сонячний поет»
Є. Маланюк 
«Імператор залізних строф»

 

Вчитель хімії Самойлова Т.Й.

Методи розв’язування задач з хімії

Розрахункові задачі з хімії посідають особливе місце у вивченні хімії. Систематичне їх розв’язування сприяє свідомому засвоєнню хімічних знань, формуванню логічного мислення, розвитку розумової діяльності, навчає практичному використанню набутих теоретичних знань.

Розв’язування розрахункових задач сприяє виробленню вмінь і навичок проводити розрахунки. Це важливий засіб розвитку мови і мислення учнів.

Для запису скороченої умови задачі слід дотримуватись певних умовних позначень:

Ar (E) –  відносна атомна маса елемента

Mr (AxBy) – відносна молекулярна маса речовини.

M (AxBy) – молярна маса речовини.

m – маса речовини.

ν – кількість речовини.

ω – масова частка.

φ – об’ємна частка.

η – вихід від теоретично можливого.

ρ – густина.

V – об’єм газу, рідини.

Vm – молярний об’єм газу (Vm = 22,4 л/моль)

D – відносна густина газу.

Q – тепловий ефект хімічної реакції.

 

1. Обчислення  за  хімічними  формулами

1.1.Знаходження відносної молекулярної маси і визначення масової частки елементів у речовині

Відносна молекулярна маса речовини позначається Мr і обчислюється як сума добутків атомних мас елементів, що входять до складу сполуки, на кількість атомів елемента у даній сполуці:

Mr(AxByCz)= x·Ar(A)+y·Ar(B)+z·Ar(C)

Приклад 1. Обчислити відносну молекулярну масу кальцій карбонату СаСО3.

Mr(СаСО3)= 1·Ar(Са)+1·Ar(С)+3·Ar(О)= 40+12+3 ·16=100

Для визначення масової частки елемента у сполуці користуються формулою:

ω% (E) =п Ar(Е)  /Mr (сполуки)

Де ω% (E) – масова частка елемента у сполуці;

n  – кількість атомів елемента у сполуці;

Ar (E) – відносна атомна маса цього елемента;

Mr (сполуки) – відносна молекулярна маса даної сполуки.

Алгоритм 1

1.      Записати повну і скорочену умову задачі.

2.      Визначити відносну молекулярну масу даної сполуки.

3.      Визначити масову частку  потрібного елемента.

4.      Записати відповідь. 

Приклад 2. Визначити масову частку Оксигену в кальцій карбонаті СаСО3

Дано: Розв’язання:
СаСО3 1. Яка відносна молекулярна маса СаСО3?

Mr(СаСО3)= 1·Ar(Са)+1·Ar(С)+3·Ar(О)= 40+12+3 ·16 =100

2. Яка масова частка Оксигену в сполуці?

ω(О)= 3х16/100 =0,48

Відповідь: ω% (О)= 48%

 

Поради учням для підготовки

до зовнішнього незалежного оцінювання з математики

 

Ознайомившись з офіційними документами та матеріалами, що описують процедуру тестування з математики та вимогами зовнішнього незалежного оцінювання з математики, вимогами до освітньої підготовки учнів з математики, з формами тестових завдань ЗНО з математики:

 • Доберіть навчальну літературу для підготовки до зовнішнього оцінювання: шкільні підручники, посібники, довідники, збірки тестових завдань з математики. Обережно ставтесь до тестів, придбаних на книжкових ринках, у магазинах. Інколи такі збірники готуються не фахівцями, у них публікуються неякісні завдання, допущені фактологічні помилки. Ми радимо Вам користуватись лише виданнями, що рекомендовані до друку Міністерством освіти і науки України, Інститутом педагогіки АПН України, Українським центром оцінювання якості освіти.
 • Ретельно вивчайте та повторюйте навчальний матеріал, систематизуйте його. Повторюйте алгоритми, правила-орієнтири розв’язання вправ певних типів. Зверніть увагу на опорні твердження, які Ви одержали як результат розв’язання деяких базисних задач.
 • Тренуйтеся працювати із завданнями у тестовій формі під час вивчення шкільного курсу математики. Не залишайте не виконаними завдання, що викликають труднощі. Намагайтеся з’ясувати причини ваших помилок.
 • Удосконалюйте навички усного рахунку, оскільки при проведенні ЗНО заборонено використовувати калькулятор для обрахунків.

Вчитель математики    Білецька А.В.

 

 

Основні рекомендації до написання листів англійською мовою

 1. Уважно прочитайте завдання і визначте головні питання, про які треба записати. З’ясуйте формат письмового завдання(вид листа).
 2. З’ясуйте, кому адресовано листа, і виберіть відповідний стиль.
 3. Складіть план листа і підберіть необхідні слова й висловлювання.
 4. Пишіть відповідно до плану і пам’ятайте про поділ тексту на абзаци.
 5. Намагайтеся вживати не лише прості речення, а й складні, використовуючи засоби логічного зв’язку.
 6. Намагайтеся правильно використовувати часові форми дієслова, різноманітні граматичні структури.
 7. Уважно перевірте роботу, звертаючи увагу на таке:
 • чи дотримано формат і стиль висловлювання;
 • чи логічно поділено текст на абзаци;
 • чи правильно використано засоби зв’язку всередині речень, між реченнями, між абзацами;
 • чи правильно написано кожне слово.

 

Шаблон написання Personal letters
Greeting

Dear Tim,

Dear Rebecca,

 

Introduction

Thanks (a lot) for your letter

Your  last letter was a real surprise

It was great to hear from you

Sorry I haven’t written for so long but…

 

Main body

( 2-4 development of the subjects)

 

Ending

(Saying «goodbye» and signing your name)

Well, I’d better go now as I have to do my homework

I’ve got to go now!

It’s time for my favorite TV show

Write back soon!

Take care and keep in touch

Drop me a letter when you can

Love,

Lots of love,

Best wishes,

                                                                            

                                                                         вчитель англійської мови

Полєжаєва А.Ю.

Памятка для учнів «Як писати твір»
1. 3 кількох запропонованих тем обирай не найлегшу, а ту, яка тебе цікавить і хвилює.

2. Добре обдумай тему, визнач, який обсяг матеріалу вона охоплює.

3. Визнач основну думку майбутнього твору, намагайся зберегти її під час роботи над твором.

4. Склади план, чітко та стисло сформулюй думку кожного пункту. Не забувай, що назва основної частини в складному плані – це теза, яку потрібно довести.

5. Підбери епіграф, який висловлює основну думку твору.

6. Напиши вступ, який би доречно розпочинав тему. На початку твору вислови головну думку, потім обґрунтуй ЇЇ, доповни фактами із твору, у разі потреби наведи цитати.

7. Стеж за послідовністю викладу думок.

8. Дотримуйся пропорційності частин твору і стеж за зв’язком між ними.

9. Висловлюй власне ставлення до всього, про що пишеш, роби власні висновки, узагальнення.

10. Наприкінці твору зроби загальний висновок, зумовлений змістом роботи.

11. Правильно і грамотно висловлюй свою думку.

12. Дотримуйся вимог до зовнішнього оформлення (план пиши перед текстом твору, залишай поля, дотримуйся абзаців).

 

Вчитель  української  мови та  літератури               Кузьменко А.І.

Пам’ятка

із розвитку зв’язного мовлення 

учням 5-9 класів

                                Як виконувати роботу над помилками 

1. Уважно прочитай слово, в якому допущена помилка. Знайди його в словнику, запиши.
2. Підкресли у слові орфограми, постав наголос.
3. Визнач частину мови, до якої належить слово (усно).
4. Поясни орфограму, повтори відповідне правило.
5. Підбери два – три приклади на те саме правило, запиши їх, познач орфограму.
6. Якщо допущена пунктуаційна помилка, визнач у реченні граматичну основу, з’ясуй, яким є речення: простим чи складним, чи є в ньому однорідні члени, звертання, вставні слова.

ОСНОВНІ ВИДИ ПОМИЛОК,  ЯКІ МОЖУТЬ  ЗУСТРІЧАТИСЯ В МОВЛЕННІ 

Види помилок. У чому полягають помилки в усному і писемному мовленні:
1. Помилки в змісті (З):

а) тема розкрита неповно, про щось сказано недостатньо;
б) є щось зайве;
в) перекручені факти чи події;
г) не проведена основна думка;
г) матеріал не цілком підпорядкований основній думці;
д) думка викладається непослідовно.
2. Мовленнєві помилки (М):

а) слово вжите не в тому значенні ;
б) вжите зайве слово ;
в) невиправдані повторення слова чи однакових за структурою речень;
г) невиправдано поєднуються слова за змістом;
г) вжиті мовні засоби, що не відповідають стилю і задуму висловлювання ;
д) вжиті російські слова замість українських;
3.Граматичні помилки (Г) :

а) неправильно утворені слова;
б) слово вжите не в тій формі ;
в) неправильно побудоване речення.
Тільки в писемному мовленні: 
1. Орфографічні помилки (І). Неправильно написане слово.
2. Пунктуаційні помилки (V). Неправильно розставлені розділові знаки.

Тільки в усному мовленні: 
Орфоепічні помилки. Неправильно вимовлений звук, неправильно зроблений наголос

Вимоги до мовлення 
Яким повинно бути мовлення? Яких правил мовлення потрібно дотримуватись ?
1.ЗМІСТОВНИМ. Підпорядковуйте своє висловлювання темі й основній думці, не говоріть і не пишіть зайвого.
2.ПОСЛІДОВНИМ. Стежте за порядком викладу думок.
3.БАГАТИМ. Уживайте різноманітні слова і речення: намагайтесь не повторювати тих самих слів і однакових речень
4.ТОЧНИМ. Уживайте найбільш точні слова.
5.ВИРАЗНИМ. Добирайте слова і вирази, які найбільш яскраво передають основну думку.
6.ДОРЕЧНИМ. Завжди зважайте, хто є адресат мовлення.
7.ПРАВИЛЬНИМ. Правильно вимовляйте слова, правильно будуйте речення.

         Учитель української мови та літератури О.Ю.Гузовська

 

Поради учням з хімії та біології

«Проектна діяльність в навчальному процесі»

Проектна діяльність учнів – це навчально-пізнавальна, творча або ігрова діяльність, результатом якої стає розв’язування якої-небудь проблеми, представлене у вигляді його докладного опису. Саме метод проектів дає учневі змогу самореалізуватись як творчій  особистості, використати й розвинути набуті знання й особистий практичний досвід, здобути новий результат і представити  його для обговорення. Проектну діяльність учнів як чинник його ключових компетентностей важко переоцінити, оскільки вона пов’язана із застосуванням теоретичних знань, самостійним пошуком інформації, співробітництвом, виконанням практичних дій тощо.

Метод проектів дає простір для творчої ініціативи і таким чином створює позитивну мотивацію дитини до навчання. В учня має  скластися відчуття необхідності отриманих під час проекту знань і можливості застосування їх.

Вчитель спрямовує учня, дає змогу йому вчитися на власних помилках, обговорює з учнем мету, завдання роботи, способи досягнення мети, ресурси, перебіг і результати проекту, дає змогу учневі розвивати свою компетентність з широкого кругу питань.

 

Етапи виконання проектів

 1. Організаційно-підготовчий: вчитель допомагає у визначенні мети і завдань проекту, розробленні плану реалізації ідеї, пошуку необхідної для початку проектування інформації.
 2. Пошуковий: вчитель консультує за змістом проекту, допомагає в систематизації, узагальненні матеріалів, знайомить з правилами оформлення проекту, стимулює розумову активність учнів, оцінює проміжні результати, проводить моніторинг діяльності учнів.

Учень: збирає, аналізує й систематизує інформацію, висуває і перевіряє гіпотези, виконує практичну частину проекту, оформлює модель проекту.

 1. Підсумковий: учитель допомагає в підготовці звіту про роботу, усного захисту, відповідей на запитання опонентів і слухачів, виступає  в ролі експерта.

Учень: оформляє інформаційний стенд, готує презентацію результатів роботи.

 1. Презентація результатів: учень усвідомлює отримані результати і захищає зміст проекту. Учитель оцінює результати роботи.
 2. Рефлексія. Підведення підсумків, створення ситуації успіху.

 Поради учням по вивченню історії

 1. Особливу увагу слід звернути на підготовку до тематичних та семестрових контрольних робіт графік яких встановлений в школі.
 2. При виставленні семестрових оцінок враховуються усі тематичні оцінки, а при виставленні річних обидві семестрові, тому не слід зневажати останню тематичну оцінку, що виставляється в травні.
 3. Пропоную учням 5-10 класів ознайомитися з новинками шкільної бібліотеки на історичну тематику: довідниками : Земерова Т.Ю., Скирта І.М. Історії України. Практичний довідник .- Харків:ФОП Співак Т.К., 2014., енциклопедіями Апанович О.М. Козацька енциклопедія для юнацтва .- К.: «Веселка», 2015.
 4. Не слід викидати влітку навчальні атласи, які є цінним джерелом для формування просторової компетентності учнів.
 5. При вивченні історії України особливу увагу слід приділяти запам’ятовуванню та аналізу зображень історичних персоналій та історичних пам’яток.
 6. Під час літніх канікул рекомендую учням 6-11 класів передивитися цикл передач «Історія України» та «Історія українських земель»,учням 10-11 класів цікаво буде передивитися передачі «Собор на крові» та «Рівень секретності 18» що розповідають сторінки з історії визвольних змагань та Другої світової війни, вони містяться в вільному доступі в мережі Інтернет на сервісі youtube .
 7. Слід розуміти необхідність якісного вивчення історії України та Всесвітньої історії для здачі зовнішнього незалежного оцінювання – ЗНО, яке є запорукою вступу до вищих навчальних закладів, і перевіряє знання з курсу, що вивчаються з 6 по 11 клас, і поновити їх в останній рік навчання доволі важко.

Поради батькам

 1. розмовляйте з дитиною при перевірці домашнього завдання вдома, це допоможе розвивати дитині мовленеву компетентність.
 2. слід розуміти те, що сучасні погляди історичної науки можуть відрізнятися від тих що вивчали в школі ви під час вашого навчання, тому не слід критикувати дитину за те, що вона переказуючи підручник транслює іншу думку, краще пояснити їй, що існують різні версії їх треба усі враховувати, та поважати.
 3. в мережі Інтернет існує багато додаткової фото та відео інформації яку слід використовувати, але треба мати на увазі різноманітність джерел та їх можливу заполітизованість тому простіше в пошуковику задавати запит українською мовою.
 4. пам’ятайте ! лише разом з вами ваші діти досягнуть кращих результатів у навчанні. Співпраця учителя з батьками є запорукою гарного результату.

Як уникнути лексичних помилок

      Людина створила культуру, а культура – людину. Особистість реалізується через культуру думки, культуру праці і культуру мови.
Сьогодні культура і мова об’єднані в царині духовних вартостей кожної людини і всього суспільства. Мабуть, ніхто не заперечуватиме, що в низькій культурі мови виявляються виразні ознаки бездуховності.

Культура мовлення передбачає дотримання мовних норм вимови, наголосу, слововживання і побудови висловів, точність, ясність, багатство і доречність мовлення.

Дуже часто, вживаючи те чи інше слово, ми не знаємо його лексичного значення. Звідси – лексичні помилки. Ось невелика кількість паронімів, яка допоможе вам уникнути помилок.

АДРЕС – АДРЕСА

АДРЕС, – а. Письмове привітання особи,організації, переважно з нагоди ювілею. Вручити адрес з нагоди 50-річчя.

АДРЕСА, -и. Місце проживання чи перебування особи, місцезнаходження установи; напис на конверті, бандеролі тощо. Писати на чиюсь адресу.

АКЦІОНЕРНИЙ – АКЦІОНЕРСЬКИЙ

АКЦІОНЕРНИЙ. Який стосується акцій, заснований на акціях. Акціонерне товариство. Акціонерна компанія.   

АКЦІОНЕРСЬКИЙ. Який належить, властивий акціонерам. Акціонерські внески.

БАРВА- ФАРБА

 БАРВА,-и. Природний колір, забарвлення. Барви квітів.

ФАРБА, -и. Колір, штучно нанесений. Купувати фарбу.

ВДАЧА- УДАЧА

 ВДАЧА,-і. Характер людини. Весела вдача.

УДАЧА,-і. Бажаний результат, щасливий збіг обставин, успіх. Удача на конкурсі.

ВИБОРНИЙ- ВИБОРЧИЙ

 ВИБОРНИЙ. Який визначається, обирається голосуванням на якусь посаду або для виконання певних обов’язків. Виборна посада. Виборна особа.

 ВИБОРЧИЙ. Який стосується виборів, їх організації та проведення. Виборча кампанія.

Виборчий бюлетень.

ДРУЖНИЙ – ДРУЖНІЙ

ДРУЖНИЙ.1. Згуртований, одностайний. Дружний клас, колектив. 2. Який відбувається одночасно, злагоджено, швидко. Дружні оплески. Дружний сміх. Дружна робота.

ДРУЖНІЙ. Доброзичливий, прихильний, дружелюбний. Дружня порада. Дружня критика.

Отже, грамотне, багате мовлення – це не тільки ефективний засіб передачі й сприйняття думок та образів.  Це вияв поваги до людей, з якими спілкуєшся, до народу, який створив цю мову. Успіху вам, дорогі діти, при вивченні української мови.

Практичні поради з вивчення англійської мови

Перший шлях вивчення англійської мови швидше підійде людям з гарною механічною пам’яттю, добрим слухом і імітаційними здібностями (особливо – дітям).

Другий може більше сподобатися людям з розвиненою логічною пам’яттю, схильністю до логічного мислення, аналізу і зіставлення.

Але з чого б ви не починали вивчення англійської мови, засвоїти потрібно все-рівно всі види мовної діяльності: мовлення, письмо, розуміння, переклад. Спробуємо відповісти на два запитання, які найчастіше задають дорослі учні: як вивчати слова і як “розговоритися”, переступити бар’єр скутості.

Щоб вивчати англійські слова ефективно, треба перш за все навчитися користуватися словником. Відновивши в пам’яті назви частин рідної мови, вивчити ці назви (їх позначення) в англійській мові і не шукати значення слова в словнику, поки не визначиш, яка це частина мови в даному тексті. Звертайте увагу на значки n, v, adj, adv, соnj, pг і так далі.

Далі – три “ні”:

 • Не дивитися слова в словнику “списком”, без контексту. Ледачі студенти думають, що економлять у такий спосіб час: виписав всі незнайомі слова з тексту, потім за абеткою подивився їх в словнику – і все.
 • Не виписувати перше значення слова; подивитися інші значення, поєднання фразеологізмів з цим словом – і вибрати відповідне по сенсу значення.
 • Не звикати до куцих, так званих “мініатюрних” словників. Серед них дуже мало корисних – навіть якщо оцінювати придатність для початківців. Слід прагнути скоріше перейти до одномовних тлумачних словників (не відмовляючись при цьому від добрих двомовних).

Отже, слово ви виписали (або просто подивилися в словнику). Як утримати його в пам’яті? Це залежить від властивостей вашої пам’яті і від того, як ви її використовуєте. Вивчите себе, прослідкуєте, в яких умовах слова запам’ятовуються вами краще. Деякі люблять картки, які можна носити з собою, перекладати з кишені в кишеню, відкладати вивчені і так далі Інші вважають за краще виписувати слова на аркуші паперу і розвішувати їх у себе удома і навіть на роботі. Це дуже непоганий спосіб, але треба бути пильним щодо самого себе. Із словами слід самостійно будувати фрази, аркуші треба змінювати, через деякий час знову повертаючись до них для перевірки запам’ятовування. Якщо аркуші просто висітимуть, ви дуже скоро почнете дивитися на них як на шпалери (ви упевнені, що добре пам’ятаєте малюнок шпалер у вашій кімнаті, хоча дивитеся на них вже декілька років?).

Познайомтеся з правилами словотворення. Тоді, подивившись одне слово в словнику, ви зможете утворити (або дізнатися в тексті або мові) ще декілька однокорінних слів. Наприклад, знаючи основні словотворчі суфікси і префікси англійської мови, можна від дієслова move самому утворити moving (adj), moved (adj), unmoved (adj), movingly (adj), move (n), movement (n).

Якщо перед вами стоїть завдання швидко і цілеспрямовано збільшити ваш словарний запас англійської мови – створюйте сім’ї із слів по якійсь одній темі (житло, їжа, подорожі і ін.). Ще один дуже добрий, хоча і трудомісткий спосіб: придумати речення з новим словом (або виразом), вимовити його вголос кілька разів, записати себе на плівку, через деякий час послухати себе.

Взагалі, записувати себе (читання тексту, скоромовок, розповіді на задану тему, переказу і ін.) надзвичайно корисно – і дуже показово. Ніхто краще за вас самих не знає ваших сильних і слабких сторін – у всьому!

Учбовий матеріал з вивчення англійської мови (підручники, робочі зошити, всякого роду вправи) повинен належати вам. Ви повинні писати на його сторінках переклади слів, підкреслювати артиклі, приводи, ідіоматичні вирази, виділяти особливо цікаві або такі, що важко запам’ятовуються поєднання. Учбовий текст повинен дихати вашими думками, вашою працею. Ви завжди можете до нього повернутися, а асоціативна пам’ять дозволить вам пригадати багато чого іншого, пов’язаного з цим словом або виразом.

Що ж до важливого питання: як перестати боятися говорити англійською, як “розв’язати мову” – відповідь проста: більше говорити, говорити, говорити, – не дивлячись ні на що. Easier said than done – “легко сказати”, скажете ви. Звичайно, давати поради завжди легше, ніж робити самому. Але іншої відповіді на це питання немає.

Багато що залежить від умов, в яких відбувається навчання мові, але головне – це все-таки ви самі. Коли людина вже трохи знає мову, встає одвічна дилема fluency versus accuracy – необхідність вибирати між побіжністю і правильністю мови.

Якщо людина не соромиться своєї вимови, не замислюється особливо над граматикою і вибором слів – вона говорить достатньо швидко, добивається розуміння, використовуючи міміку, жести – і робить велику кількість всякого роду помилок. Мова його може бути жахлива на слух, але з іншого боку… Ніхто не зможе спілкуватися з людиною, яка болісно довго думає над тим що сказати, навіть якщо врешті-решт вона видавить з себе граматично правильну фразу.

Як же бути? Як і багато в чому іншому, слід шукати компроміс, щось середнє між побіжністю мови (але не безконтрольною) і правильністю (але не такою вимученою). У нашій країні ця проблема особливо часто перетворюється на “або – або” із-за недостатніх реальних можливостей іншомовного спілкування і особливо строгого відношення до помилок. У нас за помилки лають і карають. Прощають рідко. Ці традиції відчуваються і у викладанні іноземних мов. Завзятий вчитель два і три рази зупинить учня впродовж однієї фрази, виправить, змусить повторити, іноді замість учня сам повторить – яка вже тут зв’язна мова, тим більше побіжність!

Шукайте власний шлях, індивідуальні способи розкриття ваших можливостей, але завжди прагніть оптимально поєднувати свої пізнання англійської зі своїми мовними уміннями та навичками.

 

ЯК ВЧИТИ МАТЕМАТИКУ ПО ПIДРУЧНИКУ

 • Дотримуйся основних вимог гігієни розумової праці, завжди май при собі олівець i аркуш паперу.
 • Прочитай зміст параграфа, основну увагу звертай на поняття i факти, важкі місця. Прочитай їх по декілька разів.
 • Теоретичний матеріал ілюструй прикладами, рисунками, використовуй математичні моделі, таблиці, допоміжну літературу. Працюй творчо, самостійно, натхненно.
 • Учись передавати текст підручника правильною рідною мовою – пояснюй його уявному співрозмовнику чи навіть самому собi, будуй діалог, переконуй.
 • Наводь власні приклади і задачі, конструюй моделі, використовуй життєвий досвід.
 • Пам’ятай: все навколо тебе можна пояснити за допомогою математичних законів.

«Природа говорить мовою математики:

букви цієї мови – кола, трuкуmники та інші геометричні фiгурu»

(Галілео Галiлей)

 

Поради учням щодо виконання тестових завдань з математики

 Перш ніж почати роботу, ознайомся з інструкцією по виконанню різних типів завдань, способом їх виконання.

 1. Уважно прочитай завдання, щоб зрозуміти, що необхідно зробити.
 2. Виконуй кожне завдання спокійно, усвідомлюючи його зміст.
 3. Якщо якесь завдання буде для тебе незрозуміле, пропусти його і приступай до наступного. Якщо залишиться час, повернися до цього завдання пізніше і спробуй його виконати ще раз.
 4. Виконуй будь-які додаткові обчислення на додаткових аркушах, які ти можеш використовувати як чернетку.
 5. Якщо ти вважаєш, що вибрав (вибрала) неправильну відповідь, акуратно закресли її і познач або запиши правильну, на твою думку, відповідь. Таке виправлення не впливатиме на загальний результат.
 6. Не забувай перевірити виконані завдання.

 Бажаємо тобі гарних успіхів!

Поради

з української та зарубіжної літератури для учнів, що допоможуть глибше усвідомити художній твір як цілісність, осмислити зміст та допоможуть розвивати навички переказу, коментування, характеристики образів та їх порівняння

Як складати план тексту

 1. Уважно прочитай текст і подумай, про що розповідається в зачині, основній частині, кінцівці.
 2. Прочитай текст повторно і поділи його на логічно завершені частини.
 3. У кожній частині тексту визнач головну думку.
 4. Виріши, за допомогою яких речень (питальних чи розповідних) будеш давати назву пунктам плану.
 5. Придумай або добери до тексту заголовок із частин.
 6. Запиши дібрані тобою заголовки.
 7. Перевір складений план. Для цього прочитай план і пригадай зміст

Схема плану-характеристики літературного героя
1.     Дані про героя (з якої книги, головний чи другорядний, центральний чи епізодичний).

 1. Портрет героя (якщо змінюється, то як).
 2. Вчинки героя. Як вони розкривають його внутрішній світ.
 3. Мова героя.
 4. Ставлення до героя інших персонажів твору. Чим воно зумовлене.
 5. Додаткові художні відомості (деталі, описи тощо, які характеризують внутрішній світ героя, зміни, які з ним відбуваються).
 6. Як ставиться до свого героя автор.
 7. Ваше ставлення до героя.

Поради вчителя української мови
Як навчитись грамотно писати
Українська мова — одна з найскладніших мов у світі. Разом з тим, її складність відкриває безліч можливостей використання різних прийомів, які прикрашають нашу усну та письмову мову.
1. Перш за все, орфографічна грамотність. Будь-який текст, навіть переповнений різними барвистими метафорами, але містить безглузді орфографічні помилки, виглядатиме несерйозно. Основа грамотної письмової мови — відсутність орфографічних помилок.
2. Щоб яскравіше писати, треба більше читати. Саме читання призводить до несвідомого сприйняття і запам’ятовування основних, а згодом і специфічних, літературних прийомів. До прочитання допускається все — починаючи з періодичних видань і закінчуючи класичними творами. У кожному з цих літературних видів знайдеться те, що вам запам’ятається. У результаті, після деякого часу, ви виробите свій стиль — грамотну українську мову.
3. Вимовляєте вголос. Все, що ви пишете, обов’язково вимовляєте вголос. Це дозволить вам набагато скоротити кількість орфографічних помилок. Також ви завжди будете тримати під контролем логічний ланцюжок вашого тексту.
4. Красиво — не обов’язково довго. Речення, в якому міститься десяток зворотів, не завжди приверне читача. Якщо ви не дуже майстерно володієте даром красномовства, то такі речення внесуть лише заплутаність у вашу мову. Використовуйте їх лише в тому випадку, коли впевнені, що первісний зміст не змінюється з появою кожного з зворотів. По можливості використовуйте прості речення. У них, при умінні, можна укласти не менше краси і витонченості.
5. Чітка структура тексту. Це вступ, основна частина і висновок. Не вихлюпуйте все те, що хотіли написати у вступі. Пам’ятайте, основне смислове навантаження вашої мови має припадати на основну частину. Вступ створено для того, щоб плавно підвести лінію до інформаційного піку в основній частині. У висновку підбиваються підсумки.
Тому від того, наскільки ви будете грамотно писати, безпосередньо залежить ваша успішність!

Как писать сочинение?

Сочинение по литературе — это показатель интеллектуального развития экзаменующегося, его эстетического вкуса. Это — итоговый вид работы, результат всего того, чего вы, изучая русский язык и литературу, достигли. Оно свидетельствует о знании текста художественного произведения, о котором вы пишете, умении его анализировать, зрелости ваших суждений, широте кругозора. Самостоятельная работа с текстом произведения и критической литературой обеспечивает проникновение в авторский замысел, постижение объективного смысла произведения.

Одно из главных требований к сочинению — логическая стройность изложения. Это прежде всего означает, что тема должна быть раскрыта четко, аргументированно, глубоко, отдельные части сочинения должны быть связаны между собой, переходы от одной мысли к другой последовательны и убедительны, суждения разумны и доказательны. Главная мысль сочинения развивается по плану (хотя сам план писать не обязательно). Важно анализировать не только идейное содержание произведения, но и его художественную сторону. Этим требованиям сочинения абитуриентов не всегда соответствуют.

Этапы работы над сочинением

Итак, написать сочинение — это значит передать в систематизированном виде ряд мыслей и фактов, изложенных под определенным углом зрения, с мотивированным объяснением точки зрения автора. Каковы же этапы работы над сочинением?

 1. Обдумывание и уяснение темы, определение ее границ, выявление ее содержания

Если вы не будете следовать этому требованию, ваше сочинение может быть написано не на тему, «мимо» темы, «по поводу» темы и т. д. Вы должны понимать, к чему обязывает вас каждое слово в формулировке темы. Ответ на вопрос, поставленный темой, будет правильным и исчерпывающим лишь тогда, когда четко осознан и выявлен весь круг проблем, содержащихся в теме.

Определив круг проблем, мы наметили основные вехи, по которым должно пойти раскрытие темы, т. е. сделали набросок плана сочинения.

 1. Формулировка основной мысли (идеи) сочинения

Вы должны поставить перед собой вопрос: «Что я хочу сказать своей работой, к каким выводам я должен прийти, раскрывая тему?» Основная мысль (идея) сочинения формулируется в виде тезиса — четко, ясно, категорично. Этот тезис представляет собой прямой ответ на вопрос темы.

III. Подбор аргументов для доказательства основной мысли (тезиса) сочинения и расположение их в определенном порядке для обоснования тезиса

Форма доказательства может быть дедуктивной, когда сначала высказывается тезис (общая мысль), потом называются частные мысли (аргументы), развивающие общую мысль, т. е. от общей мысли идут к частным, или индуктивной, при которой сначала называются частные мысли, затем та общая, которая ими подтверждается. Обычно на экзаменах предлагаются темы, допускающие дедуктивный путь их раскрытия.

От определения тезиса пишущий сочинение переходит к аргументам, обосновывающим его. Появляется рабочая запись (аргументы в определенном порядке).

 1. Подбор фактического и цитатного материала

Рекомендуем вам выучивать наизусть наиболее подходящие цитаты для подтверждения высказанных текстов. Это в первую очередь относится к стихотворным отрывкам. Что касается отрывков из произведений художественной прозы или литературно-критических статей, которые труднее выучить наизусть, то их можно передать своими словами, разумеется, не заключая в кавычки. В противном случае неточное цитирование может считаться фактической ошибкой. Итак, главная часть сочинения — это тезис и аргументы.

Вступление нужно, если оно подготавливает читателя к восприятию основной части. Если вступление такой функции не выполняет, лучше обойтись без него. Механически привязанное к главной части, оно, нарушает композиционно-логическую стройность.

В традиционных вступительных частях пишущий рассказывает об эпохе, когда было написано произведение, или дает краткую характеристику проблематики

творчества писателя, поэта, определяя место в нем анализируемого произведения. Часто во вступлении излагаются взгляды пишущего сочинение по проблеме, стоящей в центре рассматриваемого произведения. Интересны нетрадиционные, нестандартные вступления, когда для зачина берется какой-либо факт из жизни или творчества писателя и, отталкиваясь от него, освещается тема сочинения.

Заключение придает сочинению законченный вид, оно может резюмировать, т. е. кратко повторить основные мысли в главной части (заключение может j быть выжимкой из текста). Вступительная и заключительная части могут быть предельно краткими.

Эпиграф — это изречение (или краткая цитата) перед сочинением, характеризующее основную идею произведения. Эпиграф возможен, но не обязателен в сочинении.

10 корисних порад для тих,

хто хоче потоваришувати з математикою

 1. Налаштуйтеся на успіх.

Якщо ти досить успішно справляєшся з іншими шкільними дисциплінами, ти просто не можеш не впоратися з математикою – це лише справа часу і твоєї власної праці. При вивченні математики використовуються ті ж логічні побудови, що і в інших науках, тому немає нічого дивного в тому, що великий математик Бертран Рассел був також і філософом, а багато відомих музикантів – математиками.

 1. Постійно тренуйтесь.

Навколишній нас світ повний безліччю чисел, якими ми постійно користуємося. Чом би не спробувати використовувати їх для тренування наших математичних здібностей і почати додавати числа на номерах машин, що проїжджають мимо, рахувати кількість кроків до школи, магазину і взнавати швидкість нашого руху до цих пунктів?

 1. Сприймайте математичні  приклади як гру.

Найскладніший і страшніший приклад спробуйте перетворити на гру, а всі можливі варіанти його рішення, нехай навіть спочатку помилкові, сприймайте як захоплюючу гонитву за скарбом. Всі пройдені  правила і теореми треба знати напам’ять, жодних пропусків бути не повинно – саме вони основа всього, без них не обійтися так само, як і без знання карти місцевості, де заритий скарб.

 1. Необхідно добре розуміти зміст  правил и теорем.

Ви не зрушитеся з місця, якщо просто визубрюватимете всі теореми. Необхідно дуже добре уявляти собі, про що саме в ній йде мова. Вам мало допоможе той факт, що “квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів”, якщо ви не дуже уявляєте, що таке катет і де він знаходиться.  Під час пояснення вчителем нового матеріалу не соромтеся запитувати відразу, що не зрозуміло, оскільки саме для цього вчитель і знаходиться в класі.

 1. Створіть собі оточення з формул.

Оточи себе формулами, які тобі необхідно вивчити. Напиши їх на аркуші паперу і повісь в своїй кімнаті або біля дзеркала у ванні. Постійно натикаючись на них, ти запам’ятаєш їх як нав’язливу телевізійну рекламу і, в разі потреби, завжди зможеш викликати їх в пам’яті.

 1. Не ламайте голову наодинці!

Довгі нудні приклади і складні завдання прямо-таки перетворюються, оживають, якщо до їх рішень приступити в компанії з другом або подругою. Обмінюючись кожен своїм варіантом рішення, легше і веселіше йти до правильної відповіді.

 1. Уважно читайте завдання.

Дуже часто ключ до рішення задачі криється в її умові, і всі ваші невдачі через те, що ви неуважно прочитали завдання. Уважно і вдумливо прочитайте завдання і тільки потім приступайте до рішення!

 1. Дійте методично.

Перш за все виходьте з даних, наявних у вашому розпорядженні, змалюєте їх всіх за допомогою таблиць або креслень на аркуші паперу для наочності. Відтворіть в пам’яті і напишіть всі теореми або правила, вам відомі і такі, що мають відношення до даного питання.

 1. Постійно контролюйте свої  дії.

Кожного разу перевіряйте всі вироблені математичні операції, щоб в них не закралася яка-небудь неточність, яка потім вплине на правильність остаточного рішення. Також не забувайте перевіряти, чи всі вихідні дані були вами задіяні – вони не можуть залишитися незатребуваними у вирішенні завдання.

 1. Наведіть  порядок в цифрах.

Математика – наука точна, і, як жодна інша, не терпить навіть щонайменших неточностей. Скільки вже ви наробили помилок із-за неправильно прочитаного числа, зайвого нуля або якщо пишете “як курка лапою”.

 

Як розв’язувати задачу

 

1.Уважно прочитай задачу. Зрозyмiй, що в нiй дано i що потрібно виконати. Якщо розв’язуєш геометричну задачу, накресли вiдповiднi фігури, введи позначення. Довгий текст задачі читай декілька разiв.

 

2.Склади план розв’язання задачi. Якщо одразу зробиrи це не можеш, ще раз прочитай задачу, проаналізуй її умову та вимоги. Мiркуй, яким чином пов’ язaнi мiж собою величини, що розглядаються. Спробуй розв’ язати задачу «з кінця». Що необxiдно знати, щоб одержати вiдповiдь? Вiдтвори ситуацію, що розглядається в задачi, схематично, графiчно. Розчленуй на частини, спробуй розв’язати частину задачi. Що витікає з окремих частин умови? Якщо не можеш розв’ язати задачу зi змiнними або великими числовими значеннями, замiни їх на невеликі зрyчнi числа та розв’ яжи спочaткy цю допомiжнy задачу.

3.Якщо розв’язуєш геометричну задачу, шукай на кресленнi рівні трикутники або iншi фiгури, або подiбнi трикутники. Може, варто виконати паралельне перенесення, або повернути частину фiгypи, або розглянути фiгypу, симетричну даній? Якщо йдеться про знаходження мiсця гeoметричного розташування точок, знайди декілька таких точок, уяви, чим є шyкaнe мiсце точок. Перше креслення до задачі може бути невдалим, змiни його, щоб важливi для даної задачi елементи креслення було краще видно, більш вдало розташовано. Якщо в задачi йдеться про квадрати відстаней, застосуй теорему Пiфагора, або теорему косинусiв, або координатний метод. Якщо розв’ язуєш задачу на доведення iснування чого-небудь, спробуй мiркувати «від протилежного». Якщо потрiбно знайти величину кута або довести перпендикулярністъ деяких вiдрiзкiв, скористайся властивістю скалярного добутку векторів. Задачi на знаходження найбiльшиx або найменших значень зазвичай розв’ язуються за допомогою похідної або властивостей нерівностей. Якщо в задачi дано довжини вiдрiзкiв та міри кутів, або трикутники, що їх мiстять, розв’ яжи цi трикутники або введи невідоме i розв’ яжи одержане рiвняння.

4.Виконай намiчений план. Одержавши вiдповiдь, прикинь, чи відповідає вона умові задачi, чи є реальною. Якщо можеш, зроби перевiрку або проконтролюй якимось способом відповідь. Якщо дозволяє час, видозмiни задачу, розглянь окремий або бiльш загальний випадок. Мiркуй, чи не можна спростити розв’ язок.

5.Оформляй розв’язання у зошиті розбiрливо й акуратно. Використовуй лише загальноприйнятi символи та термiни. Записуй розв’ язання таким чином, щоб його міг зрозумiти кожен. Недбaлi записи до рисунків свiдчать про твоє ставлення до роботи взагалi й до того, хто це розв’ язання буде читати.

Як працювати з довідковою літературою?

Навіть найрозумніша людина в світі не може пам’ятати великі події сучасного та минулого, численні дати, цифри, факти. Доповнюють пам’ять людини книги, які все знають, словники, довідники, енциклопедії. Ці книги – друзі нашої пам’яті, вони дають відповідь на будь-яке питання. Як же ними користуватися в роботі?

1.Підбери необхідну літературу, використовуючи систематичний каталог або безпосередньо книги певного відділу з фонду бібліотеки.
2.Відшукай необхідну інформацію у періодичних виданнях, використовуючи матеріали картотеки газетно-журнальних статей.
3. Доцільно підібрати декілька джерел інформації.
4. За змістом або предметним покажчиком, а в енциклопедії в алфавітному порядку знайди потрібний матеріал.
5.Уважно перечитай підібрані тексти, ознайомившись з їх змістом.
6.Склади необхідні тези.

 

 

 

Як вивчити вірш за 5 хвилин

Багато школярів і дорослі відчувають труднощі при заучуванні вірша напам’ять. Для швидкого запам’ятовування вірша необхідно підключити до роботи зорову, моторну і слухову пам’ять одночасно. Як вивчити вірш за 5 хвилин?

 Інструкція

 1. Прочитайте вірш вголос вдумливо і уважно кілька разів (від 2 до 5 разів), відразу виявляючи основну тему. При читанні вишиковуйте асоціативний ряд предметів і хронологічний порядок дій, описаних в ньому. Після прочитайте вірш повільніше, вдумуючись у слова. Якщо ви легше сприймаєте вірш на слух, попросіть когось прочитати його вам. Або запишіть вірш на диктофон, щоб пізніше без проблем прослуховувати його кілька разів.
 2. Розбийте кожні рядочки на частини (по два рядки). Проговоріть перший рядок, потім другий, а потім обидва ці рядки разом. Також зробіть з подальшими рядками, щоразу додаючи по одному рядку. Тепер проговоріть всю частину (стовпчик). І так продовжуйте до кінця вірша. У підсумку продекламуйте вірш повністю. Потім ще раз прочитайте його 2-3 рази.
 3. Продовжіть вчити вірш перед сном. Навіть якщо вам здається, що ви нічого не запам’ятали, насправді це не так. Вночі підсвідомість «розкладе все по поличках», і ви на свій подив вранці зможете відтворити прочитаний напередодні текст. Багато людей ефективно заучують вірш, займаючись абсолютно сторонніми справами. У цей момент пам’ять вибірково запам’ятовує текст, не звертаючи уваги на машинально вироблені людиною дії.
 4. Повторюйте завчений вірш через короткі проміжки часу. Якщо щось не вдається згадати, пропускайте. Після ви заповните прогалини, прочитавши вірш ще раз. І так далі, поки не продекламуєте без помилок.
 5. Незважаючи на простоту методу запам’ятовування, запишіть у вигляді шпаргалки слово, з якого починається строфа. Це допоможе в потрібний момент згадати цілий рядок і далі.
 6. Пам’ятайте, що в такому способі заучування необхідно постійно тренуватися і намагатися задіяти підсвідомий рівень.

Методичні поради з читання української літератури
учнів 5-11 класів
В історії розвитку людства читання завжди мало важливу роль. Воно пронизує всі сфери нашого життя, зумовлює освітню, інформаційну, пізнавальну, професійну діяльність людини.
Художня література посідає неабияке значення у процесі виховання підростаючого покоління, оскільки завдяки їй збагачується й поглиблюється мислення.
Українська література є потужним носієм ідентичності нації, її генетичного коду. Відповідно, у сьогоднішній освітній системі предмет « Українська література» набуває особливої актуальності. Але культура спілкування з літературою закладається в сім’ї. Коли дитина часто бачить батьків за книгою, чує, як вони обмінюються враженнями про прочитане, радіють покупці цікавого видання, любов до друкарського слова виявляється у неї як природна необхідність. Добра традиція – читання вголос залишає спогади на все життя.

Необхідно:
•починати читати вголос з раннього віку;
•дарувати дитині книги;
•передплатити цікавий дитячий журнал;
•читати один одному по черзі;
•дозволити дитині самій вибирати книги в магазині або в бібліотеці;
•відведіть дитині полицю чи шухляду для найулюбленіших видань;
•збирайте домашню дитячу бібліотеку;
•обов’язково слухайте, як дитина читає сама. Вона повинна відчувати інтерес старших;
•беріть книжку у подорож. Від цього вона стане ще цікавішою;
•читайте дитині перед сном.
Завжди слід зупинятися на найцікавішому або складнішому для сприйняття місця дії, ставити питання, що допомагають « включати» уяву, звертати увагу на ілюстрації.
Головне для батьків -відкрити маленькій людині диво, яке несе в собі книга!

Поради з української літератури для учнів 5 -х – 6 – х класів

Залучення дітей до читання


Як читати книгу

Читання – важлива і серйозна праця, яка вимагає вміння і майстерності.

Читай, не поспішаючи, тоді ти добре зрозумієш зміст книги.

Намагайся, щоб усе прочитане було тобі зрозуміле.

Прочитавши книгу, поміркуй, що тобі найбільше в ній сподобалось, які думки автора тебе приваблюють.

Свої думки про книгу, які тобі сподобались, запиши в щоденник читача.

Якщо зустрінуться незрозумілі або незнайомі слова, звернися до словників, довідників, енциклопедій, спитай,що вони означають, у бібліотекаря чи вчителя.

Нічого не пропускай в книзі, не кидай її, не дочитавши.

Як читати художню літературу

Твори художньої літератури читай вдумливо, не поспішаючи, дочитуй книгу до кінця.

Познайомся зі вступним словом або з післямовою. З них можна дізнатися багато цікавого про час, коли, відбуваються події, описані в книзі.

Читання фантастичних творів доречно пов’язувати з читанням науково-пізнавальної літератури.

Не пропускай описів природи і речей, які оточують героя, опису його зовнішності: вони дають можливість краще зрозуміти характер героя, ті обставини, у яких він знаходиться, готують тебе до сприйняття подальших подій.

При читанні звертай увагу на заголовок, підзаголовок та епіграф до твору. Завдяки їм ти краще зрозумієш основну думку книги.

Зверни увагу на ілюстрації. Вони доповнюють твої уявлення про прочитане.

Поради для батьків

Як зацікавити дитину читанням

1. Намагайтеся, щоб індивідуальне читання стало потребою дитини. Тому подавайте їй приклад, показуючи, як вам подобається читати. Тримайте вдома, в робочому кабінеті велику кількість книг та журналів. Нехай ваші діти бачать Вас за книгою кожного дня.

2. Давайте дітям дивитися ваші книжки. Читайте їм уривки з неї вголос.

3. Вибирайте і приносьте дітям книги, які відповідають їхньому віку та індивідуальним потребам (заняття спортом, догляд за тваринами), включаючи сюди і художню, і довідкову та пізнавальну літературу.

4. Познайомте дітей із районною (міською) дитячою бібліотекою, розкажіть, як вона працює і які книги можна знайти тут.

5. Вибирайте в бібліотеці книжки разом з дітьми. Дуже важливо вибирати, про що читати. Якщо дитина читає неохоче, вибирайте книжки, сюжети яких змусять її всміхнутись. Якщо ви ще й спробуєте виразно прочитати кілька цікавих розділів, дитина обов’язково зацікавиться книгою.

6 Зацікавте дітей яким-небудь хобі чи діяльністю, котра потребує читання, і, головне, подобається їм. Конструюйте, грайте в настільні ігри, оскільки такі заняття потребують читання інструкцій, а надалі й потреби в більш повній інформації.

7. Заохочуйте дітей до листування з друзями, родичами, навіть з уявними улюбленими героями.

8. Розповідайте дітям про книжки, які ви читали в дитинстві, пропонуйте їм самим складати казки, вірші, історії. Записуйте їх в окремий зошит, прикрашаючи його малюнками. Пізніше дитина сама захоче перечитати ці записи вам або своїм друзям, брату, сестрі .


Поради учням 5-11 класів із світової літератури

Світ людини надзвичайно складний і розмаїтий, а художня література допомагає його пізнавати. Чи не найбільша сила художньої літератури полягає в тому, що вона зберігає і передає духовний досвід людства.

Книжки, які запропоновані, допоможуть вам знайти справжні людські цінності, правильний шлях у житті і не загубитися у вирі часу та безмежжі простору.

Ці твори читали ваші батьки і будуть читати ваші діти й діти ваших дітей. Як зауважив відомий англійський філософ Френсіс Бекон, «книжки – це кораблі думок, що мандрують хвилями часу і дбайливо несуть свій коштовний вантаж від покоління до покоління».

Перелік творів з світової літератури у літній період

5 клас.

1. Ернест Сетон-Томпсон «Лобо-володар Курумпо»

2. Марк Твен «Пригоди Тома Сойєра»

3. Елеонор Портер «Полліанна»

4. Льюїс Керролл «Аліса в Країні Див»

5. Туве Янсон «Комета прилітає»

6. Рональд Дал «Чарлі і шоколадна фабрика»

7. Пауль Маар «Машина для здійснення бажань, або Суботик повертається в суботу»

6 клас.

1. Жуль Верн «П`ятнадцятирічний капітан»

2. Роберт Стівенсон «Острів скарбів»

3. Чарльз Діккенс «Різдвяна пісня в прозі»

4. Микола Гоголь «Ніч перед різдвом»

5. Роберт Шеклі «Запах думок»

6. Астрід Ліндгрен «Міо, мій Міо»

7. Міхаель Енде «Джим Ґудзик і машиніст Лукас»

8. Крістіне Нестлінгер “Конрад, або дитина з бляшанки»

7 клас.

1. Вальтер Скотт «Айвенго»

2. Василь Биков «Альпійська балада»

3. Шолом-Алейхем «Пісня над піснями»

4. Олександр Грін «Пурпурові вітрила»

5. Едгар По «Золотий жук»

6. Конан Дойль «Пістрява стрічка», «Спілка рудих»

7. Герберт Уеллс «Чарівна крамниця»

8. Рюноске Акутагава «Павутинка»

9. Айзек Азимов «Фах»

10. Діана Джонс «Мандрівний замок Хаула»

11. Корнелія Функе «Чорнильне серце»

8 клас.

1. Гомер «Іліада», «Одіссея»

2. Данте «Божественна комедія»

3. Дж. Боккаччо «Декамерон» (3-4 новели)

4. Мігель де Сервантес «Дон Кіхот»

5. Вільям Шекспір «Гамлет»

9 клас.

1. Мольєр «Міщанин-шляхтич»

2. Вольтер «Простак»

3. Йоганн Гете «Фауст»

4. Ернест Гофман «Крихітка Цахес»

5. Олександр Пушкін «Євгеній Онєгін»

6. Михайло Лермонтов «Герой нашого часу»

7. Микола Гоголь «Шинель»

10 клас.

1. Лев Толстой «Анна Кареніна»

2. Федір Достоєвський «Кара і злочин»

3. Чарльз Діккенс «Пригоди Олівера Твіста»

4. Оноре де Бальзак «Гобсек»

5. Стендаль «Червоне і чорне»

6. Оскар Уальд «Портрет Доріана Грея»

11 клас.

1. Франс Кафка «Перевтілення»

2. Генріх Ібсен «Ляльковий дім»

3. Михайло Булгаков «Майстер і Маргарита»


Поради для учнів початкових класів на кінець навчального року.

Порада 1. Як навчитися читати правильно.

1. Спершу довідайся, хто автор твору і як називається книжка чи оповідання.

2. Переглянь побіжно текст, ілюстрації до нього і приблизно визнач, про що читатимеш.

3. Читаючи, будь уважним до кожного слова, речення;опанувавши рядок до кінця, не повертайся, якщо збагнув зміст.

4. Після кожного абзацу зроби паузу.

5. Намагайся зрозуміти, про що читаєш.

6. Запам’ятай героїв, послідовність подій.

7. Спробуй оцінити вчинки, стан персонажів. Які почуття і думки вони викликають у тебе? Що б ти сказав про них товаришам?

Порада 2. Як навчитися читати виразно.

1. Перечитай текст, визнач, про що йдеться.

2. Подумай, що найголовніше в кожній частині тексту.

3. Прочитай одне і те саме речення з різною інтонацією.

4. Визнач, які думки і почуття треба повідомити слухачам.

5. Визнач своє ставлення до того, про що прочитав, щоб висловити настрій, почуття.

6. Визнач темп, тон кожного уривка.

7. Читай, чітко вимовляючи слова,дотримуючись усіх пауз.

Поради учням щодо створення резюме випускника

Кожен випускник стикається з проблемою першого складання резюме. Резюме можна розглядати як самохарактеристику учня, само оцінювання результатів навчання.

Учні повинні знати про те, що існують загальні правила складання резюме. Воно повинно мати:

· контактну інформацію;

· дані про освіту, кваліфікацію та обраний профіль;

· опис особистих якостей;

· інформацію про участь в органах учнівського самоврядування;

· інформацію про додаткові курси, участь у гуртках, факультативах й інших позашкільних заняттях;

· інформацію про навички роботи з ПК, рівень володіння іноземними мовами;

· інформацію про хобі, звички, улюблені розваги.

Інформація в резюме має бути:

· структурованою;

· лаконічною;

· без зайвих відомостей;

· без граматичних помилок.

Під час написання резюме необхідно поставити собі за мету викликати інтерес до себе тієї людини, яка його читатиме.

Зразок

РЕЗЮМЕ ВИПУСКНИКА

Прізвище, ім’я, по батькові _______________________________________

Освіта ( вкажіть ЗНЗ, клас, спеціалізація класу)______________________

Здібності (що вмієте, знаєте, чим володієте)_________________________

Інтереси (захоплення, хобі)_________________________________________

Знання іноземних мов ( якою мовою володієте, рівень володіння)_________

Особисті якості (відзначте свої переваги)_____________________________

Контактна інформація ( телефон, поштова адреса або е-mail)____________

Резюме повинно відрекомендувати учня якщо й не ідеальним, то вже точно привабливим.