Електронні версії підручників

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/pidruchniki/elektronni-pidruchniki

В умовах нестачі підручників, або неможливості їх отримати учні можуть користуватися електронними версіями підручників:

https://imzo.gov.ua/pidruchniki/elektronni-versiyi-pidruchnikiv/

КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» за інформацією  заступника директора ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» Олени Дубовик повідомляє, що  електронні версії підручників для 5 класу розміщено в електронній бібліотеці ІМЗО з 30 серпня 2022 року.

Посилання на сайт ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

(електронна бібліотека):

https://lib.imzo.gov.ua/